23

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Пророче слово про Тир: - Ридайте, кораблі таршішські, бо зруйновано вашу пристань! Вони довідались про це, коли прибули з Кіттім-країни.

Замовкніть, мешканці узбережжя, купці сидонські, що по морях носились,

по великих водах! Зерно шіхорське, врожай Нілу, був їхнім багатством, яке вони народам продавали.

Стидайся, Сидоне, бо ось що каже море: «Я не страждало, я не родило, я не плекало хлопців і не вирощувало дівчат!»

Як ця чутка долине до єгиптян, вони задрижать, довідавшись про долю Тиру.

Тікайте у Таршіш, ридайте, мешканці узбережжя!

Чи це ж те ваше веселе місто, що його початок сягає у дні днедавні, що його ноги носили далеко, щоб там жити?

І хто ж то призначив так проти увінчаного Тиру, купці якого були князями, а крамарі - вельможами на землі?

Призначив так Господь сил, щоб принизити гординю всього того, що блищить, щоб упокорити всіх вельможних на землі.

Пройди твій край, неначе Ніл, дочко таршішська! Пояса немає більше.

Він простягнув свою руку над морем, стряс царствами. Господь дав наказ Ханаанові знести свої твердині.

Він сказав: «Не будеш більш веселитись, ти, осоромлена дівице, дочко сидонська! Вставай, переселись у Кіттім! Та й там не матимеш спокою.

Ось Кіттім-країна! Він її видав на поталу звірям у пустині; піднесли башти, зруйнували палати, перемінили їх в руїну.

Ридайте, кораблі таршішські, бо зруйновано вашу пристань!»

І буде того дня: про Тир забудуть на сімдесят років, скільки живе звичайно один цар. А при кінці сімдесяти років станеться з Тиром так, як співають про блудницю:

«Візьми гарфу, кружляй по місті, ти, покинута блуднице! Грай гарно, співай багато, щоб тебе пригадали!»

А як упливе сімдесят років, Господь навідається до Тиру, що знов почне приймати блудничу нагороду та блудити з усіма царствами світу, що на поверхні землі.

Але його здобуток і блуднича нагорода будуть присвячені Господеві; не будуть їх складати, ані ховати їх до скарбу. Тим, що живуть перед обличчям Господнім, піде його здобуток, щоб мали вони подостатком їсти й могли пишно вдягатись.

Переклад Огієнка

Пророцтво про Тир. Голосіть, кораблі Таршішу, бо Тир поруйнований: без домів і без входу з кіттейського краю... Так було їм відкрито.

Замовчіте, мешканці надмор'я! Сидонські купці, які морем пливуть, тебе переповнили.

І насіння Шіхору у водах великих, жниво Ріки то набуток його, і народам він став за торговицю.

Соромся, Сидоне, сказало бо море, морська твердиня, говорячи: я не терпіла з породу та не породила, і не виховала юнаків, і дівчат я не викохала.

Коли до Єгипту ця звістка прибуде, вони затремтять, як на звістку про Тир.

Перейдіть до Таршішу, ридайте, мешканці надмор'я!

Чи це ваше місто веселе, що початок його з давен-давна? Його ноги несуть його в далечину оселитися.

Хто це постановив був про Тир, що корони давав, що князями бували купці його, а його торговці на землі були в шані?

Господь Саваот це призначив, щоб збезчестити пиху всякій славі, щоб усіх славних землі злегковажити.

Перейди ти свій край, мов Ріка, дочко Таршішу, вже нема перепони

Свою руку простяг Він на море, і царства затряс! Господь про Ханаан наказав, щоб твердиню його зруйнувати,

і сказав: Не будеш ти більше радіти, збезчещена дівчино, дочко Сидону! Уставай, перейди до Кіттіму, але й там ти спочинку не матимеш.

Це земля ханаанська: на ніщо обернувсь цей народ, Ашшур для пустинних звірів влаштував був її. Вони збудували тут башти вартові, і палаци її повалили, у руїну її обернули.

Голосіть, кораблі Таршішу, бо спустошена ваша твердиня!

І станеться в день той, Тир буде забутий на сімдесят літ, як дні панування одного царя. По семидесяти літах станеться Тирові, як у тій пісні блудниці:

Візьми гусла, і пройдися по місті, забута блуднице! Приємно заграй, багато пісень заспівай, щоб тебе пригадали!

І буде, як сімдесят літ покінчиться, згадає про Тира Господь, і знову він братиме плату за блудодійство, і чинитиме блуд з усіма царствами світу на поверхні землі.

І стане набуток його та прибуток його із торгівлі Господеві присвяченим. Не буде збиратися він і не буде ховатись, бо набуток його буде тим, хто сидітиме перед обличчям Господнім, щоб їсти досита та мати розкішну одежу.

Переклад Куліша

Пророче слово про Тир: Ридайте, кораблі Тирські, бо він збурений: нема вже домів торговельних і нїкому в ті доми входити. Так їм переказано з Хитимської країни.

Замовкнїть, осадники острову, що його, бувало, купцї Сидонські, плаваючи по морі, збагачали.

По великих водах привожено сюди зерно Сигорське, вроджай ріки (Нила), і був він торговицею народів.

Застидайсь Сидоне! ось бо що говорить море, ся твердиня морська: (Я стала безлюдна,) наче б не мучилась народинами, не ховала хлопят, не доводила дївчат до зросту!

А як чутка долетить про Тир до Египту, задрожать вони від новини сієї.

Переносїтесь у Тарсис, ридаючи, ви, давні осадники острову!

Чи се ж той город ваш, що був знаний в давні давна? А нинї несуть його ноги, блукатись до краях далеких!

І хто ж то призначив Тирові таку долю, що колись роздавав вінцї, а купцї в його були, наче князями, крамарі ж його - дуками в землї?

Призначив се Господь Саваот, щоб понизити гординю славних, щоб впокорити знатних у землї.

Блукай же тепер, дочко Тирська, мов ріка, по землї; нема бо вже тобі перепони!

Він простяг руку свою понад море, затряс царства; Господь приказав, повалити твердинї Канаанські,

І сказав: Не будеш уже гуляти, ти, осоромлена дївице, дочко Сидонська! Вставай, переселяйся в Киттим, - хоч і там не мати меш спокою.

Ось земля Халдейська: давно того народу не було; се Ассур дав до його почин, заложив його з тих, що жили в пустинях, а вони побудували башти собі; - а й їх домівки повалено, та й в розвалища обернено.

О, ридайте, кораблї Тирські, бо спустошена ваша твердиня!

І буде в той час, що забудуть про Тир на сїмдесять років, - скільки звичайно один царь живе. По сїмдесятьох же роках станесь із Тиром таке, як сьпіваєсь про блудницю:

Возьми цитру, ходи по містї, ти, забута блуднице! Пригравай гарно, висьпівуй багато пісень, щоб тебе собі пригадали!

І станесь по скінченню сїмдесяти лїт, що Господь навідаєсь ласкою до Тиру; й знов почне він збивати достатки, та, мов та блудниця, вабити до себе всї краї на землї.

Та торгівля його й користї з її будуть присьвячуватись Господеві; не будуть ховати й складати їх у комори, а до тих, що живуть перед лицем Господнїм, буде переходити користь із торговлї його, щоб вони їли доситу та мали трівку одежу.

Переклад УБТ Турконяка

Видіння Тиру. Кричіть кораблі Кархидону, бо він згинув, і більше не приходять з землі кітеїв. Приведено полоненого.

До кого стали подібними ті, що живуть в острові, купці Фінікії, що перепливають море

по великій воді, насіння купців? Як жнива зібрані купці народів.

Завстидайся, Сідоне, сказало море. А сила моря сказала: Я ані не хворіла, ані не родила, ані не виховала молодих, ані не підняла до дозрілого віку дівчат.

Коли ж почується в Єгипті, їх схопить біль за Тир.

Відійдіть ви до Кархидону, кричіть, ви, що живете на цьому острові.

Чи не була вона вашою гордістю вона, що від початку, раніше ніж вона була віддана?

Хто це врадив про Тир? Чи він не є меншим, чи не має сили? Його купці славні, володарі землі.

Господь Саваот врадив усунути всю гордість славних і без пошани вчинити всякого славного на землі.

Обробляй твою землю, бо й кораблі більше не ідуть з Кархидону.

А твоя рука, що розгнівила царів, більше не має сили проти моря. Господь Саваот заповів про Ханаана, щоб знищити його силу.

І скажуть: Більше не додасьте зневажати і неправду чинити дочці Сідону. І якщо відійдеш до кітей, ані там не буде тобі спочинку.

І до землі халдеїв, і вона спустошена асирійцями, бо її мур впав.

Кричіть, кораблі Кархедону, бо знищено вашу кріпость.

І станеться, що в тому дні оставлений буде Тир сімдесять літ, як час царя, як час людини. І станеться, що після сімдесяти літ Тир буде як пісня розпусниці:

Візьми гуслі, мандруй, місто, забута розпуснице. Гарно заграй, багато співай, щоб твоя память остала.

І станеться, що після пятдесяти літ Бог зробить відвідини Тиру, і знову повернеться назад до давнього і буде торговицею для всіх царств вселенної.

І її торгівля і винагорода буде свята Господеві. Не для них буде зібране, але для тих, що живуть перед Господом, вся його торгівля, щоб їсти і пити і насититися на злуку (і) память перед Господом.

Російський синодальний переклад

Пророчество о Тире. - Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен; нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Киттийской.

Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы Сидонские, плавающие по морю.

По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов.

Устыдись, Сидон; ибо вот что говорит море, крепость морская: "как бы ни мучилась я родами и ни рождала, и ни воспитывала юношей, ни возращала девиц".

Когда весть дойдет до Египтян, содрогнутся они, услышав о Тире.

Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова!

Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой.

Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы - знаменитости земли?

Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли.

Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река: нет более препоны.

Он простер руку Свою на море, потряс царства; Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его

и сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона! Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя.

Вот земля Халдеев. Этого народа прежде не было; Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины.

Рыдайте, корабли Фарсисские! Ибо твердыня ваша разорена.

И будет в тот день, забудут Тир на семьдесят лет, в мере дней одного царя. По окончании же семидесяти лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице:

"возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница! Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе".

И будет, по истечении семидесяти лет, Господь посетит Тир; и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной.

Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную.