21

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Пророче слово про морську пустиню: Немов ті буревії, що на півдні несуться, що насуваються з пустині, зо страшного краю,

жахливе видіння мені з'явилось: Грабіжник грабує, спустошник пустошить. Нападай, Еламе, облягай, Мідіє! Покладу край усім стогнанням.

Ось чому трясуться в мене крижі, болі мене схопили, як болі породіллі. Занадто я збентежений, щоб чути; занадто стривожений, щоб бачити.

Серце тремтить у мене, жах мене проймає; сутінки, так мені бажані, стали для мене страхом.

Стіл ставлять, розстелюють скатертину, їдять, п'ють: «Уставайте, князі, намащуйте щити!»

Бо так сказав мені Господь: «Іди, постав сторожу! Нехай звістить, що побачить!

І як вона побачить кінноту, верхівців по двоє, одних на ослах, а других на верблюдах, нехай вважає пильно, дуже вважає!»

І закричав вартівник: «Я визираю! Я, Господи, стою на башті цілими днями, стою на варті цілими ночами!

І ось, я бачу, йде кіннота, верхівці по двоє!» І він заговорив і сказав: «Упав Вавилон, упав, і всі різьблені подоби його богів на землі розбиті.»

О ти, змолочений мій і на току битий! Що я чув від Господа сил, від Бога Ізраїлевого, те тобі звіщаю.

Слово пророче про Едом: - До мене кличуть із Сеїру: «Стороже, яка пора ночі? Стороже, яка пора ночі?»

Сторож відказує: «Надходить ранок, а потім ніч. Коли так пильно допитуєтесь, то повернітеся, повернітеся!»

Слово пророче про арабів: -Ночуйте в арабському лісі, валки деданські!

Несіте води назустріч, умліваючим від спраги, ви, мешканці Теманської країни! Стрічайте втікачів хлібом!

Вони бо від мечів геть утікають, від голого меча, від напруженого лука, від запалу війни.

Так бо сказав мені Господь: «Іще рік, рахуючи роками наймитів, і вся слава Кедара щезне.

І небагато лучників зостанеться у відважних синів Кедара», - бо так сказав Господь, Бог Ізраїля.

Переклад Огієнка

Пророцтво про пустиню надморську. Як носяться бурі на півдні, так ворог іде із пустині, із краю страшного.

Видіння грізне мені явлене: Грабує грабіжник, пустошник пустошить. Прийди, о Еламе, Мадай обложи, усяким зідханням зробив Я кінець.

Тому то наповнилися мої стегна тремтінням, і болі схопили мене, немов породільні ті болі. Я скривився від того, що чув, я від баченого перестрашивсь.

Забилося серце моє, тремтіння напало мене несподівано; вечір розкоші моєї змінився мені на страхіття.

Поставлений стіл, килимами накрито, їсться та п'ється. Уставайте, правителі, щити намастіть!

Бо до мене сказав Господь так: Іди, вартового постав, що побачить, нехай донесе.

І коли він похода побачив, по парі їздців, поїзд ослів, поїзд верблюдів, і прислухується він з увагою, із увагою пильною.

І він крикнув, як лев: Я завжди стою вдень на варті, о Господи, і стою на сторожі своїй усі ночі!

Аж ось іще похід мужів, по двоє їздців. І він відповів та сказав: Упав, упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю!

О мій помолочений ти, сину току мого! Я звістив вам, що чув був від Господа Саваота, Бога Ізраїлевого.

Пророцтво про Думу. До мене кричить із Сеїру: Стороже, яка пора ночі? Стороже, яка пора ночі?

А сторож сказав: Настав ранок, а все ж іще ніч. Якщо ви питатимете, то питайте та знову прийдіть!

Пророцтво про Арабію. У лісі в степу ночувати, ви будете каравани деданів.

Мешканці Теманського краю, винесіть воду назустріч для спрагненого, втікача зустрічайте із хлібом!

Бо втекли вони перед мечами, перед голим мечем, і перед натягненим луком, і перед тяготою війни.

Бо до мене Господь сказав так: Ще за рік, як рік наймита, і вся слава Кедару покінчиться.

А понадто полишиться невелике число лучників з лицарів кедарських синів, бо Господь, Бог Ізраїлів, це говорив.

Переклад Куліша

Пророцтво про пустиню морську: Як ті бурі, що на полуднї лютують, оттак ійде він від степу, з страшної країни.

Страшне видиво показано менї: розбишака рабує; опустошник пустошить. Приходи, Еламе; облягай, Миде! всїм стогнанням я зроблю конець.

Від сього і в мене трясуться бедра; муки схопили мене, як болї в положницї. Я зворушивсь тим, що чую; я стрівоживсь тим, що бачу.

Серце тремтить у менї; мене дрож бере; нічний спокій мій перемінився у страх менї.

А вони ось, заставляють столи, розстилають накриття, - їдять, пють. Ой, вставайте, князї, - хапайте за щити!

Бо ось як сказав менї Господь: ійди, постав сторожа, а він нехай переказує, що побачить.

І побачив він їздецїв, що їхали по двох на конях, на ослах, на верблюдах; і наслуховав пильно і вважно, -

І закричав, мов лев: Пане мій! ось я стою на сторожі цїлими днями, не рушався з місця цїлими ночами:

І ось, бачу, їдуть люде, їздецї на конях удвійню. Опісля кликнув і каже: Впав, упав Вавилон, і всї ідоли його лежать порозбивані на землї!

О ти, змолочений мій, сину току мого! Оце я чув від Господа Саваота, Бога Ізрайлевого, й се звістив вам.

Пророцтво про Думу: Покликають до мене з Сеїру: Стороже! яка пора ночі? стороже! яка пора ночі?

А сторож відказує: Надходить поранок, та ще ніч. Коли так пильно допитуєтесь, то обернїться й приходїть.

Слово пророче про Арабію: Ночуйте в лїсї Арабському, подорожні Деданські!

Осадники країни Темайської! несїть води назустріч умлїваючим од спраги; стрічайте хлїбом утїкаючих;

Вони бо від мечів втїкають, од меча обнаженого, від лука натягненого та від лютї воєнної.

Так бо сказав менї Господь: Іще рік, рік по счоту наймитів, - і вся Кидарова слава щезне;

І не багато луків зостанесь у синів Кедарових. Так сказав Господь, Бог Ізраїля.

Переклад УБТ Турконяка

Видіння пустині. Як вихор, що проходить крізь пустиню, що з пустині приходить, з землі,

мені сповіщено страшне і тяжке видіння. Хто зневажає, зневажає, хто чинить беззаконня, чинить беззаконня. Проти мене еламіти і старці персів проти мене ідуть. Тепер застогну і себе потішу.

Через це мої бедра наповнилися ослаблення, і мене охопили болі як ту, що родить. Я вчинив зло, щоб не почути, я поспішився, щоб не бачити.

Моє серце зведене, і мене заливає беззаконня, моя душа набралася страху.

Приготови стіл, пийте, їжте. Вставши, володарі, приготовіть щити.

Бо так сказав до мене Господь: Пішовши постав себе сторожем і сповісти, що лише побачиш.

І я побачив двох вершників кіннотчиків, вершника на ослі і вершника на верблюді. Послухай дуже пильно

і приклич Урію на господню сторож. І сказав: Я стояв постійно в дні і над табором стояв я цілу ніч,

і ось він іде вершник на парі коней. І відповівши він сказав: Впав Вавилон, і всі його боввани і його божків розбили об землю.

Послухайте, ви, що осталися, і ті, що в болях, послухайте те, що я почув від Господа Саваота. Бог Ізраїля сповістив нам.

Видіння Ідумеї. До мене кличе від Сиїра: Сторожіть оборонні вали.

Я сторожу вранці і вночі. Якщо шукаєш, шукай і при мені жий.

Ввечорі спатимеш в лісі в дорозі Дедана.

На зустріч спраглому воду принесіть, ви, що живете в країні Темана, хлібами зустріньте тих, що втікають,

через велике число тих, що втікають, і через велике число заблуканих, і через велике число меча, і через велике число натягнених луків і через велике число тих, що впали в бою.

Бо так сказав мені Господь: Ще рік, як рік наємника, не стане слави синів Кидара,

і мало буде сильних стрільців синів Кидара, що осталися, томущо (так) сказав Господь Бог Ізраїля.

Російський синодальний переклад

Пророчество о пустыне приморской. - Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной.

Грозное видение показано мне: грабитель грабит, опустошитель опустошает; восходи, Елам, осаждай, Мид! всем стенаниям я положу конец.

От этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу; я смущен от того, что вижу.

Сердце мое трепещет; дрожь бьет меня; отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня.

Приготовляют стол, расстилают покрывала, - едят, пьют. "Вставайте, князья, мажьте щиты!"

Ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает, что увидит.

И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах; и вслушивался он прилежно, с большим вниманием, -

и закричал, как лев: господин мой! на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи:

и вот, едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые.

О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам.

Пророчество о Думе. - Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи?

Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите.

Пророчество об Аравии. - В лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские!

Живущие в земле Фемайской! несите воды навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бегущих,

ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны.

Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет,

и луков у храбрых сынов Кидара останется немного: так сказал Господь, Бог Израилев.