17

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Пророцтво щодо Дамаску: -Ось Дамаск зникне як місто, він стане купою румовища.

Міста Ароеру будуть покинуті; вони будуть для стад, що там лежатимуть, і нікому буде їх полохати.

Зникнуть твердині Ефраїма й Царство Дамаску, а з рештками Араму станеться те саме, що зо славою синів Ізраїля, - слово Господа сил.

І станеться того дня: слава Якова змаліє, а сите тіло його схудне.

І буде так, як воно буває, коли жнець бере стебелину в жменю й колоски стинає, або коли збирає колоски у Рефаїм-долині,

і їх лишається там лише трохи; або як то буває, коли оливи оббивають: дві або три ягідки на самім вершечку, чотири або п'ять по рясних гілляках, - слово Господа, Бога Ізраїля.

Тоді людина зверне погляд до Творця свого, і її очі глядітимуть на Святого Ізраїлевого.

І не спогляне більш на жертовники, діло рук своїх, і не подивиться на те, що зробили її пальці, на ашери та на стовпи на честь сонця.

Тоді твої міста будуть покинуті, як міста хіввіїв і аморіїв, що їх вони покинули перед Ізраїлем. Вони обернуться на пустиню.

Бо ти забув про Бога, Спаса твого, і не згадав про Скелю твоєї сили. Тому ти позаводив сади пишні й понасаджував у них лозини чужоземні.

Того дня, коли ти посадив їх, ти виростив їх, і твоє насіння вже зрання розквітає, та врожай зникне в день нещастя, і лихо буде невигойне.

Який же шум численних народів! Вони шумлять, неначе море шумить. І що за ревіння племен! Ревуть, немов великі ревуть води.

Та він погрожує їм, і вони далеко втікають; їх прогнано, немов полову, з гір вітром, як вихор перед буревієм.

Тривога під вечірній присмерк, а перед ранком їх немає. Ось такий пай тим, що нас обдирають; така доля тим, що нас грабують.

Переклад Огієнка

Пророцтво про Дамаск. Ось Дамаск вилучається з міст, і стається, як купа руїн.

Покинені будуть міста Ароеру, для черід вони будуть, і ті будуть лежати, і не буде кому їх сполошити...

Заникне твердиня з Єфрема, і царство з Дамаску, і решта Араму будуть, як слава синів Ізраїля, говорить Господь Саваот!

І станеться в день той, слава Якова знидіє, і вихудне товщ його тіла.

І буде, немов би жнець збирає збіжжя, а рамено його жне колосся; і буде, немов би збирають колосся в долині Рефаїм.

І на ньому зостануться залишки з плодів, як при оббиванні оливки: дві-три ягідки на верховітті, чотири-п'ять на галузках плідної деревини, говорить Господь, Бог Ізраїлів.

Того дня зверне людина зір до свого Творця, а очі її на Святого Ізраїлевого дивитися будуть.

І не буде звертатись людина до жертівників, чину рук своїх, і не буде дивитись на те, що зробили були її пальці, ні на ашери, ані на стовпи на честь сонця.

Того дня її сильні міста будуть, мов ті опустілі місця лісу та верхів'я гір, що їх позоставлено перед синами Ізраїля, і руїною станеться те.

Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам'ятала про Скелю сили своєї. Тому то садиш розсадника приємного, і пересаджуєш туди чужу виноградину.

Того дня, як садила, ти обгородила його, і про посів свій подбала, щоб рано зацвіло. Але жниво минулося в день слабости невигойного болю!...

Біда, рев численних народів, гуркочуть, як гуркіт морів, і галас племен, вони галасують, як гуркіт міцної води.

Галасують племена, як гуркіт міцної води, та Він їм погрозить, і кожен далеко втече, і буде гнаний, немов та полова на горах за вітром, і мов перед вихром перекотиполе...

Як вечір насуне то й жах ось, поки ранок настане не буде його. Це талан наших грабівників, і це доля дерилюдів наших!...

Переклад Куліша

Слово пророче про Дамаск: Ось, Дамаск вичеркуєсь зпроміж міст й обернеться в купи руйновища.

Городи Ароерські опустїють, - там хиба стада будуть віддихати, та й не буде кому їх полошити.

Не стане твердині Ефраїмової, не стане Дамаску, столицї всієї Сириї; станесь із ним те саме, що з славою синів Ізраїля, говорить Господь Саваот.

І буде в той час; упаде слава Якова, а сите тїло в його схудне.

Стане, мов та нива по зборі пашнї женцем, коли рука його вижне її, або коли визбирають колоссє в Рефаїм-долинї.

І зостанеться в його - як се буває при оббиванню оливок - на вершку дві-три ягодки, або чотири-пять по рясних галузках, - говорить Господь, Бог Ізраїля.

А тодї вже зверне людина погляд свій на Творця свого, й очі в її позирати муть до Сьвятого Ізрайлевого;

І не спогляне на жертівники, на вироби рук своїх, і не подивиться на те, що вробив палцями своїми, на боввани Астарти та Баала.

В день той будуть утверджені міста його - нїби ті розвалини по лїсах та верхах гір, що їх покидали втїкачі перед Ізраїлем, - всюди буде пусто.

Бо ти забув про Бога, спаса твого, й не згадував про охоронну скелю твою. Ти позаводив сади, щоб у їх весело проходжатись, і понасаджував лозини чужоземні;

А коли насадив, то й запобігав, щоб воно росло, та щоб посадка твоя рано розцьвівалась; но - як прийде до зборів, не мати меш купи плодів, а смуток тяжкий.

Горе! з яким шумом товпа народу (на нас) наступала! гукають, як шумить море. Що за ревіт усяких племен! ревуть, мов великі води.

Так, ревуть народи, як ревуть великі води; но Господь погрозив їм, - ось вони й розбіглись, гонені, як порох перед вітром, як пилини цьвітні поперед вихру.

Ввечорі - трівога, та досьвіта - вже й нема його! Ось такий пай тим, що нас обдирали, така доля тим, що нас пустошили.

Переклад УБТ Турконяка

Слово, що проти Дамаску. Ось Дамаск буде забраний з поміж міст і буде на падіння,

оставлений на віки, на ложе стад і спочинок, і не буде переслідувача.

І більше не буде твердинею, щоб туди втік Ефраїм, і більше не буде царства в Дамаску, і ті, що осталися з сирійців, згинуть. Бо ти не кращий від синів Ізраїля і їхньої слави. Так говорить Господь Саваот:

Буде в тому дні зникнення слави Якова, і велич його слави захитається.

І буде так нече б хтось зібрав жнива, що стоять, і пожав насіння колосся, і буде так наче б хтось зібрав колосся в плідній долині

і осталася в ній стерня, чи наче плоди оливкового дерева два або три на вершку висоти, або чотири, чи пять оставлені на його галузках. Так говорить Господь Бог Ізраїля.

В той день людина надіятиметься на Того, Хто її створив, а її очі поглянуть на святого Ізраїля,

і не будуть надіятися на жертівники, ані на діла їхніх рук, які зробили їхні пальці, і не дивитимуться на їхні дерева, ані на їхні гидоти.

В тому дні твої міста будуть покинуті, так як покинули аморреї і евеї від лиця синів Ізраїля, і будуть спустошені,

томущо ти оставив Бога твого спасителя і не згадав за Господа твого помічника. Через це насадиш невірного садженця і невірне насіння.

А в дні, в якому насадиш, заблудиш. А що вранці посієш, зацвите на жнива в день коли унаслідиш, і так як батько людини, даси насліддя своїм синам.

Горе множеству численних народів. Як море, що хвилюється, так будете стривожені, і плечі численних народів зашумлять як вода.

Численні народи наче багато води, наче багато води, що несеться силою. І проклине його і далеко його прожене як порох полови, тих, що віють проти вітру, і як порох коліс несений бурею.

На вечір буде плач, раннім ранком і не буде. Це часть тих, що вас полонили, і насліддя тих, що замість вас унаслідили.

Російський синодальний переклад

Пророчество о Дамаске. - Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.

Города Ароерские будут покинуты, - останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их.

Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф.

И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим.

То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской.

И останутся у него, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев.

В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву;

и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала.

В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, - и будет пусто.

Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего; оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы.

В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело; но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая.

Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды.

Ревут народы, как ревут сильные воды; но Он погрозил им и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря.

Вечер - и вот ужас! и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших.