12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Того дня ти промовиш: «Хвалю тебе, о Господи! Ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся від мене, і ти мене потішив.

Ось Бог - моє спасіння! Я уповаю і не боюся, бо Господь моя сила й моя пісня, він - моє спасіння!

Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння.»

Того дня скажете: «Хваліте Господа, признавайте його ім'я! Розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що ім'я його величне!

Співайте Господеві, бо він учинив велике; нехай дізнаються про це по всій землі!

Ликуйте й веселіться, мешканці Сіону! Бо Святий Ізраїля - великий серед вас.»

Переклад Огієнка

І ти скажеш дня того: Хвалю Тебе, Господи, бо Ти гнівавсь на мене, та гнів Твій вщухає, й мене Ти порадуєш,

оце, Бог спасіння моє! Безпечний я, і не боюсь, бо Господь, Господь сила моя та мій спів, і спасінням для мене Він став!

І ви в радості будете черпати воду з спасенних джерел!

І скажете ви того дня: Дякуйте Господу, кличте Імення Його, сповістіть між народів про вчинки Його, пригадайте, що Ймення Його превеличне!

Співайте для Господа, Він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі!

Радій та співай, ти мешканко Сіону, бо серед тебе Великий, Святий Ізраїлів!

Переклад Куліша

І промовиш того дня: Славлю тебе, Господи! Ти гнївався на мене, але одвернув єси гнїв твій і потїшив мене.

Оце Бог - спаситель мій: я вповаю на його й не збоюся; Господь бо - сила моя, й пісня моя - Господь; він стався менї спасеннєм.

І будете в радощах черпати воду з жерел спасення,

І скажете тодї: Славіте Господа, призивайте ймя його; розповідайте між народами про дїла його; напоминайте, що імя його велике!

Сьпівайте Господеві, бо він учинив велике, - нехай дознаються про се по всїй землї!

Радуйся і веселися, осадничко Сионська, бо величний серед тебе Сьвятий Ізраїлїв!

Переклад УБТ Турконяка

І в тому дні скажеш: Господи, поблагословлю Тебе, томущо Ти розгнівався на мене і відвернув твій гнів і мене помилував.

Ось Бог, мій спаситель, мій Господь, буду надіятися на Нього і не боятимуся, томущо моя слава і моя хвала Господь і Він став мені спасінням.

І з веселістю зачерпнете воду з джерел спасіння.

І скажеш в тому дні: Оспівуйте Господа, викрикуйте його імя, звістіть в народах його славні (діла), згадайте, що його імя високе.

Оспівуйте імя Господа, бо Він вчинив велике. Сповіщайте це в усій землі.

Звеселіться і зрадійте ви, що живете в Сіоні, бо святий Ізраїля піднісся вгору посеред тебе.

Російський синодальний переклад

И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня.

Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он был мне во спасение.

И в радости будете почерпать воду из источников спасения,

и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его;

пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да знают это по всей земле.

Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израилев.