8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав мені: «Візьми велику таблицю й напиши на ній розбірливим письмом: „Магер - Шалал-Хаш-Баз!

Візьми мені надійних свідків: священика Урію та Захарію, сина Єверехії.»

І приступив я до пророчиці, і вона завагітніла й породила сина. І сказав мені Господь: «Назви його Магер-Шалал-Хаш-Баз!

Перше, бо ніж хлоп'я навчиться вимовляти "тату" й "мамо", понесуть скарби Дамаску й луп Самарії перед царем асирійським.»

І заговорив Господь знову до мене, кажучи:

«За те, що цей народ нізащо вважає тихі Шілоах-води і тремтить перед Реціном та сином Ремалії,

нашле Господь на нього могутні й великі води ріки; вона прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів;

вона заллє Юдею, затопить, пройде через неї і сягатиме по саму шию, а розпростерті її крила вкриють усю ширину землі твоєї, Еммануїле!

Знайте ж, народи, та тремтіть! Вважайте, всі далекі землі! Озбройтесь та тремтіть! Озбройтесь та тремтіть!

Задумуйте задуми, та вони не вдадуться; давайте накази, та вони не здійсняться, бо з нами Бог!»

Ось що говорив мені Господь, коли його рука мене схопила і коли він указав мені не ходити дорогою цього народу:

«Не називайте змовою усього, що цей народ за змову вважає; не бійтесь того, чого він боїться, і не лякайтесь!»

Господа сил - його шануйте як святого; його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти!

Він - камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля; він - сіть і пастка на мешканців Єрусалиму.

Багато з них спотикнеться, впаде й розіб'ється, заплутається в сіті й упіймається.

Я заховаю це свідчення, я запечатаю це об'явлення у серці моїх учнів.

Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова, і на нього уповаю.

Ось сам я і мої діти, що їх дав мені Господь; ми - знаки і прообрази в Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі Сіоні.

Супроти ж поради, питай, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахурів, що харамаркають та мимрять, - то хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати, -

щоб осягнути науку й свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть, немов той, для кого нема світанку.

І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого й Бога проклинати; погляне вгору,

подивиться на землю, а там лише горе й морок і темрява густа. Але ця тьма-тьменна розійдеться.

І не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю Завулона й землю Нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу, Зайордання, Галилею поганську.

Переклад Огієнка

І промовив до мене Господь: Візьми собі велику таблицю, і напиши на ній людським письмом: Квапиться здобич, скорий грабіж.

І взяв я за свідків собі свідків вірних, священика Урію та Захарія, Єверехіїного сина.

І зблизився я до пророчиці, і вона зачала, і породила сина. Господь же до мене промовив: Назви ім'я йому: Квапиться здобич, скорий грабіж.

Бо поки юнак той умітиме кликати Батьку мій, та: Мамо моя, понесеться багатство Дамаску та здобич Самарії перед обличчя царя асирійського.

І Господь ще далі говорив до мене й казав:

За те, що народ цей знехтував воду Сілоамську, яка тихо пливе, і має радість з Реціном і з сином Ремаліїним,

то тому ось Господь піднесе на них воду ріки, сильну й велику, царя асирійського та всю славу його. І підійметься вона понад усі свої річища, і піде понад усі береги свої.

І перейде по Юді вона, заллє та затопить, аж до шиї досягне, і розтягне вона свої крила на всю широчінь твого краю, о Еммануїле!

Озлобляйтесь народи, й збентежені будете, почуй, уся земле далека! Озбройтесь, і збентежені будете, озбройтесь, і збентежені будете!

Радьте раду і буде вона поруйнована, слово кажіть і не збудеться, бо з нами Бог!

Бо так говорив був до мене Господь у силі Своєї руки надо мною, й остерігав мене, щоб не ходити дорогою цього народу, і казав:

Не кажіть змова на все, на що каже змова цей народ, і не бійтесь того, чого він боїться, і не лякайтеся!

Господа Саваота Його свято шануйте, і Його вам боятись, Його вам лякатись!

І буде Він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів Ізраїля, за сітку й за пастку для мешканця Єрусалиму.

І спіткнуться об них багатохто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені.

Зв'яжи свідоцтво, запечатай Закона між Моїми учнями.

І я буду чекати Господа, що ховає лице Своє від Якового дому, і буду надіятись на Нього.

Ось я та ті діти, що дав мені Господь, вони на знаки та на чуда в Ізраїлі від Господа Саваота, що пробуває на горі Сіон.

А коли вам скажуть: Запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповісте: Чи ж народ не звертається до свого Бога? За живих питатися мертвих?

До Закону й свідоцтва! Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої!

І буде блукати утискуваний та голодний. І станеться, коли він зголодніє, то запіниться, і прокляне царя свого та Бога свого, і погляне догори,

і подивиться він на землю, аж ось тут горе та темнота, темрява утиску, і він буде пхнутий у темність...

Бо не буде темноти для того, хто утискуваний. Перша пора злегковажила була край Завулонів та край Нефталимів, а остання прославить дорогу приморську, другий бік Йордану, округу поганів.

Переклад Куліша

І рече до мене Господь: Возьми великий звиток та й напиши на йому розборчиво письмом людським: "Квапся луп здирати, бери хутко користь."

І взяв я надїйних сьвідків: сьвященника Урію та Захарію, сина Барахіїного, -

І приступив я до пророкинї, й завагонїла вона й вродила сина. І сказав менї Господь: Дай йому імя: "квапся луп здирати, бери хутко користь";

Перше бо, нїж хлопя з'уміє вимовити "тату й мамо", заберуть скарби Дамаску й луп із Самариї перед царем Ассирийським.

І говорив дальше до мене Господь;

За те, що сей люд нїзащо собі має тихі води Силоамські та вподобав собі Резина й Ремалїєнка,

Нашле на його Господь води ріки великої й бурливої, нашле царя Ассирийського й всю його силу, й прибуде вона в усїх руслах своїх і виступить із усїх берегів своїх;

І розпливесь по Юдеї, підіймаючись що-раз висше, й сягати ме аж по шию; й розпростерті крила його сягати муть через усю ширину землї твоєї, Еммануїле.

Ворогуйте собі, народи, та тремтїть; вважайте, всї далекі землї! В'оружуйтесь, та тремтїть; заперізуйтесь до бою, але дрожіть!

Складайте задуми, та вони в нїщо обернуться; виповідайте їх словом, та воно не збудесь, бо се - з нами Бог!

Бо ось що говорив менї Господь, поклавши на мене руку, й вкладаючи менї на серце, не ходити дорогою сього народу, - і промовив:

Не говоріть: "Змова"! бо народ сей все змовою вважає; не бійтесь того, чого він боїться, й не лякайтесь.

Бога сил небесних - його, як сьвятого, шануйте; його одного вам боятись, перед ним вам дрожати!

Він один ваше осьвященнє, та він камінь спотикнення та скеля згіршення обом домам Ізраїля; він сїть і западня осадникам Ерусалиму.

І багацько таких буде, що спіткнуться, впадуть - розібються, і запутаються в сїтї й будуть зловлені.

Завяжи ж се сьвідченнє, й запечатай обяв при учениках моїх.

От і надїюсь я на Господа, хоч він і закрив лице своє від дому Яковового, і я вповаю на його.

Ось я й дїти, що дав менї Господь як дороговкази та прообрази в Ізраїлї від Господа сил, пробуваючого на Сион-горі!

Коли радять вам: Питайте тих, що померших викликають, чарівників, шептухів та тих, що з черева говорять, - то ви одкажіть: Хиба ж народові не до свого обертатись Бога? хиба ж мерцїв про живих питати?

Звертайтесь до закону та до обяву. А вони, - як не так говорять, як там сказано, то нема в них сьвітла.

І будуть блукатись по землї, гноблені й голодні; а в голодї будуть лютувати та царя свого й Бога свого дармо проклинати.

Поглянуть вгору, й позирнуть на землю, - а всюди горе, морок і густа темрява, й в темряву попадуть. Та не на все буде там темрява, де вона тепер така густа.

(0-1)Переднїйший час впокорив землю Забулонову й землю Нефталїєву; та пізнїйший звеличить приморську дорогу, за-Йорданську сторону, Галилею поганську.

Переклад УБТ Турконяка

І сказав до мене Господь: Візьми собі нову велику книгу і напиши на ній людською ручкою: Швидко зробити грабунок здобичі. Бо настає.

І свідками мені зроби вірних людей, Урію і Захарію сина Варахія.

І я приступив до пророчиці, і вона зачала в лоні і породила сина. І Господь мені сказав: Назви його імя: Швидко ограби, швидко захопи.

Томущо скорше ніж дитина впізнає як назвати батька чи матір, візьме силу Дамаску і добич Самарії перед царем Ассирійців.

І Господь додав мені ще говорити:

Томущо цей нарід не забажав води Сілоаму, що приходить тихо, але бажає мати Раасона і сина Ромелія царем над вами,

через це ось наводить Господь на вас воду сильної і великої ріки, царя Ассирійців і його славу, і піде на всяку вашу долину і перейде по всякім вашім мурі

і забере з Юдеї людину, яка зможе підняти голову, чи спроможна щось довершити, і його табір буде наче такий, щоб заповнити широту твоєї країни. З нами Бог.

Знайте народи і підкоряйтеся, почуйте аж до кінців землі, сильні підкоряйтеся. Бо якщо знову станете сильними, знову будете підкорені.

І Господь розкине ту раду, яку врадите, і слово, яке лиш скажете, не останеться в вас, бо з нами Господь Бог.

Так говорить Господь: Сильною рукою не слухаються ходити дорогою цього народу, кажучи:

Щоб часом ви не сказали тверде. Бо все, що скаже цей нарід, є твердим. А його страху не злякаєтеся, ані не стривожитеся.

Господа - Його освятіть, і Він буде для тебе страхом.

І якщо будеш надіятися на Нього буде тобі на освячення, і не зустрінетеся з Ним як об камінь спотикання, ані не як об камінь падіння. А дім Якова в пастці, і в ямі ті, що сидять в Єрусалимі.

Через це в них численні будуть знеможені і впадуть і будуть знищені, і зближаться і схоплені будуть люди, що є в певності.

Тоді явними будуть ті, що запечатують закон, щоб не навчитися.

І скаже: Почекаю Бога, що відвертає своє лице від дому Якова і буду надіятися на Нього.

Ось я і діти, які мені дав Бог, і буде на знаки і чуда в Ізраїлі від Господа Саваота, Який живе в горі Сіон.

І якщо до нас скажуть: Шукайте тих, що голосять з землі, і ворожбитів, тих, що марноти говорять, які говорять з живота, чи не нарід до свого Бога? Що допитують мертвих про живих?

Бо Він дав закон на поміч, щоб не сказали подібного слова до цього, відносно якого немає дару, щоб дати за нього.

І на вас прийде тяжкий голод, і буде, що як лише зголоднієте, засмутитеся і погано заговорите до володаря і родів, і поглянуть на небо вгору

і поглянуть на землю вділ, і ось пригноблення, і притиск, і темрява, труднощі, стогін і темрява, щоб не бачити,

і не буде в потребі хто є в тісноті до часу. Це роби перше, роби швидко, країно Завулона, земле Нефталіма, дорога моря і осталі, що живете на узбережжі і на другій стороні Йордану, Галилея народів, часть Юдеї.

Російський синодальний переклад

И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз *

И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, -

и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз,

ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, - богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским.

И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще:

за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным,

наведет на него Господь воды реки бурные и большие - царя Ассирийского со всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих;

и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется - дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил!

Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!

Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!

Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал:

"Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.

Господа Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и Он - трепет ваш!

И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима.

И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.

Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих".

Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него.

Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.

И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?

Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света.

И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего.

И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот - горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.

(9-1)Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую.