2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Слово, що його узрів Ісая, син Амоса, про Юдею і про Єрусалим.

На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї.

І сила народів піде туди, і скажуть: «Ходіте, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками, бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму.»

І він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих; вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати, і не вчитимуться більше воювати.

Доме Якова, прийдіть, і будемо ходити в світлі Господнім!

Так! Ти відкинув люд свій, дім Якова, бо в них повно чарівників і знахурів, як у філістимлян, і вони з синами чужоземців у побратимстві.

Край його повен срібла і золота, і нема ліку його скарбам. Край його наповнився кіньми і нема ліку його колісницям.

Край його повен ідолів. Вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили.

І похилився чоловік, понизилась людина. Ти не простиш їм цього.

Сховайся у скелі, зарийся в землю зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі.

Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська, один Господь звисочиться того часу.

Бо це буде день Господа сил на все горде й набундючене, на все, що несеться вгору, - щоб оте принизити;

на всі кедри ливанські, на всі дуби башанські;

на всі високі гори й на всі пагорби, що вгору пнуться;

на кожну високу башту і на кожний мур кріпкий;

на всі кораблі таршішські й на всі прикраси принадні.

І повалиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь звисочиться того часу.

Боввани щезнуть дощенту.

Сховайтесь по печерах, у скелях та по норах у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю.

Того дня чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бовванів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись,

аби лише самому сховатись У щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю.

Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах; бо й що він вартий?

Переклад Огієнка

Слово, що його бачив Ісая, син Амосів, про Юдею та про Єрусалим:

І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди.

І підуть численні народи та й скажуть: Ходіть та зберімось на гору Господню, до дому Бога Якового, і доріг Своїх Він нас навчить, і ми підемо стежками Його! Бо вийде з Сіону Закон, і слово Господнє з Єрусалиму.

І Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати. І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни!

Доме Яковів, ідіть, і попростуємо в світлі Господньому!

Бо Ти був покинув народа Свого, дім Яковів, бо повні безладдя зо сходу вони, та ворожбитів, немов филистимляни, і накладають із дітьми чужинців.

І наповнився край його сріблом та золотом, і немає кінця його скарбам. І наповнився край його кіньми, і немає кінця колесницям його.

І наповнився край його ідолами, він кланяється ділу рук своїх, тому, що зробили були його пальці,

і поклонилась людина, і чоловік упокорився... А Ти їм не даруй!

Іди в скелю, і сховайся у порох від страху Господнього, і від пишноти Його величі!

Горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим Сам тільки Господь того дня!

Бо настане день Господа Саваота на все горде й високе, і на все висунене, і понижене буде воно,

і на всі кедри ливанські, високі та висунені, і на всілякі башанські дуби,

і на всі гори високі, і на всі згір'я піднесені,

і на всі башти високі, і на всі мури стрімкі,

і на всі кораблі із Таршішу, і на все, на що дивимося пожадливо!

І понизиться гордість людини, й обнижена буде високість людей, і буде високим Сам тільки Господь того дня,

а божища зовсім минуться!

І вони підуть до скельних печер та до пороху в ями від страху Господнього і від пишноти Його величі, коли прийде Він острах збудити на землі!

Покине людина того дня божків своїх срібних і божків своїх золотих, що собі наробила була, щоб вклонятись кротам і кажанам,

щоб піти у печери й розщілини скельні від страху Господнього і від слави величчя Його, коли прийде Він острах збудити на землі!

Відкинься ж собі від людини, що віддих у носі її, бо защо її поважати?

Переклад Куліша

Слово, що прийшло в видиві, до Ісаїї Амосенка про Юдею й Ерусалим:

Станеться в останні часи, що над усї гори гора Господня вознесеться, й підійметься понад горби, й посьпішать до неї всї народи.

І пійдуть многі народи й скажуть: Ходїть, вийдемо на гору Господню, в дом Бога Якового, а він покаже нам свої дороги, й будемо ходити стежками його, бо з Сиону вийде закон, і слово Господнє - з Ерусалиму.

І судити ме він народи, й картати ме многих людей; і перероблять мечі свої на леміші, а списи свої на серпи, й не буде народ на народ меча підіймати, та й не буде більше вчитись воювати.

Ой ходїмо ж, доме Яковів, і будемо ходити в сьвітлї Господнїм!

Бо ти відкинув був дом Яковів, відопхнув люд свій, за те, що вони багато переняли від народів східних: і чарівники в них, як у Филистіїв, і з синами чужоземцїв вони в побратимстві.

Земля стала повна срібла й золота, а скарбам їх і лїку не має; й переповнилась земля кіньми й безлїччю колесниць;

Повна земля й ідолів; вони ж і припадають лицем перед дїлом рук своїх, перед тим, що палцї їх зробили;

І похилився чоловік простий, і понизився муж значний - й ти не простиш їм сього.

Ой сховайся у скелї, врийся в землю зі страху перед Господом і перед славою величностї його!

Поникнуть горді погляди мужів, і піднесені голови людей будуть принижені; один Господь явиться високим того часу.

День бо Господа сил небесних прийде на все горде й високомірне, та й на все, що високо несеться - і все воно принижене буде,

І на всїх, що, як кедри Ливанські, високо в гору себе підносять, на всїх, що, як дуби Базанські,

І на всї високі гори й горби, що вгору пнуться,

І на кожну високую башту й на всякий мур кріпкий,

І на ті кораблі Тарсийські, та на всякі прикраси їх принадні.

І повалиться величність мужів і гординя людська нагнеться; один тілько Господь буде високий в той день,

А всї ідоли щезнуть.

Позалазять в печері в скелях та в глибинї земні зі страху перед Господом та перед славою величностї його, коли він устане, карати землю.

В той день покидає чоловік кертицям та кажанам (лиликам) срібні свої ідоли, й золоті свої ідоли, що понароблював собі, щоб їм поклонятись,

Щоб тільки самим сховатись в щілини скельні та розколини гір зо страху перед Господом і перед славою величностї його, коли він встане, карати землю.

Оце ж годї вам надїю покладати на чоловіка, що в його тільки хиба духу, що в ніздрах; бо й що він значить?

Переклад УБТ Турконяка

Слово, що було від Господа до Ісаї сина Амоса про Юдею і про Єрусалим.

Бо в останніх днях явною буде господня гора і божий дім на вершку гір і підніметься понад горби. І прийдуть до нього всі народи,

і прийдуть численні народи і скажуть: Ходіть підемо до господньої гори і до дому Бога Якова, і Він сповістить нам свою дорогу, і підемо по ній. Бо з Сіону вийде закон і господне слово з Єрусалиму.

І Він судить між народами і оскаржить численний нарід, і розібють їхні мечі на плуги і їхні списи на серпи, і більше не візьме нарід проти народу меч, і більше не навчаться воювати.

І тепер, доме Якова, ходіть, підемо в господнім світлі.

Бо Він вивів свій нарід дім Ізраїля, бо їхня країна наповнилася як на початку чаклунством як та (країна) чужинців, і в них народилися численні чужі діти.

Бо їхня країна наповнилася сріблом і золотом, і не було числа їхнім скарбам. І земля наповнилася кіньми, і не було числа їхнім колісницям.

І земля наповнилася гидотами діл їхніх рук, і вони поклонилися тим, яких зробили їхні пальці.

І схилилася людина, і впокорений був чоловік, і не відпушу їм.

І тепер ввійдіть в каміння і сховайтеся в землю від лиця господнього страху і від слави його сили, коли Він встане, щоб побити землю.

Бо господні очі високі, а чоловік покірний. І принижена буде висота людей, і сам Господь вивищиться в тому дні.

Бо день Господа Саваота на всякому зарозумілому і гордому і на всякому високому і тому, що виноситься, і вони будуть впокорені,

і над усяким високими деревом Ливану і тим, що виносяться, і над всяким деревом з жолудями Васану,

і над усякою горою і над усяким високим горбом,

і над усяким високим стовпом і над усяким високим муром,

і над усяким, що пливе по морі, і над усяким гарним видом кораблів.

І всяка людина буде впокорена, і впаде висота людини, і сам Господь піднесеться в тому дні.

І сховають все зроблене руками,

вносячи до печер і до камінних щілин і до ям землі від лиця господнього страху і від слави його сили, коли Він встане, щоб побити землю.

Того дня людина викине свої сріблі і золоті гидоти, які зробила, щоб поклонитися, марнотам і кажанам,

щоб увійти до щілин твердого каменя і до розколин в камінні від лиця господнього страху і від слави його страху, коли Він встане, щоб побити землю.

Російський синодальний переклад

Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме.

И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.

И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.

И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.

О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем.

Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с сынами чужих они в общении.

И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его;

и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их.

И преклонился человек, и унизился муж, - и Ты не простишь их.

Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его.

Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день.

Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, - и оно будет унижено, -

и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские,

и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы,

и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену,

и на все корабли Фарсисские, и на все вожделенные украшения их.

И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день,

и идолы совсем исчезнут.

И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю.

В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им,

чтобы войти в ущелья скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю.

Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?