46

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Хоробрим у війні був Ісус Навин, що в пророцтвах Мойсеєвим був наступником: він був, згідно з іменням своїм, великим, щоб рятувати його вибранців, щоб відплатити ворогам бунтівливим і щоб Ізраїлеві надати спадщину.

Який же був він славетний тоді як, руки піднісши, мечем на міста замахнувся!

Хто встоявся перед ним? Він бо вів Господні війни.

Хіба ж не його велінням сонце спинилось, і з єдиного дня зробився подвійний?

Закликав він до Всевишнього могутнього, як ворог на нього налягав з усіх-усюдів, - і вислухав його великий Господь: камінний град превеликий із неба спустивши.

Він кинувся на той ворожий народ і вигубив противників, коли вони спускалися, - щоб народи взнали, яка сильна його зброя і що їхня війна проти Господа була.

Він бо йшов слідом за Всемогутнім і за днів Мойсея чинив милосердя - він сам і Калев, син Єфунне, - стояв бо він твердо супроти громади, спромігся народ стримати від гріха і втихомирив лукаве нарікання.

Тим то й спаслося їх лише двоє з-поміж шестисот тисяч піхотинців, - щоб у спадщину їх запровадити, в землю, що молоком та медом тече.

І Господь надав Калевові сили, яка аж до старощів при ньому лишилась, - тож він і зійшов на верховину землі, яку його потомство одержало в спадщину,

щоб зрозуміли сини всі Ізраїля, що ходити Господніми слідами - добре.

І судді - кожен із власним іменем, - у всіх у них серце не було віроломне, і не відвернулись вони від Господа: хай же буде пам'ять про них благословенна!

Хай розквітнуть їхні кості з їхньої могили, і нехай імення їхнє передасться на синів отих, що прославляться в дітях!

Улюблений Господом своїм Самуїл, пророк Господній, царство заснував і помазав князів над своїм народом.

Ім'ям Господнім судив він громаду, тож і Господь до Якова навідався.

За свою вірність об'явивсь він пророком: промовами довів, що в видіннях він - правдивий.

До Господа могутнього він віз-вав, як вороги налягли з усіх-усюдів на нього, - приніс бо в жертву ссуще ягнятко.

Отож Господь загримів із неба, в гуркоті великім дав свій голос почути.

Він винищив тирських князів і всіх філістимлянських зверхників.

А перед часом вічного спочинку засвідчив перед Господом та його помазаником: «Ні від кого не взяв я грошей, ні навіть сандалів пари» - тож ніхто його й не оскаржив.

Ба навіть як заснув, то ще пророкував він, передсказавши цареві його кінець: він з-під землі озвався голосом у пророцтві, щоб стерти беззаконність люду.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Сильний на війні Ісус Навин і наслідник Мойсея в пророках, який став великий за своїм іменем на спасіння своїх вибраних, щоб пімститися на тих ворогах, що повстали, щоб унаслідив Ізраїль.

Як він був прославлений коли підняв свої руки і коли простягнув меч проти міст.

Хто перед ним був такий? Бо він перевів господні війни.

Чи не його рукою зупинено сонце і один день став як два?

Він закликав до Сильного Всевишнього коли його гнітили вороги довкруги, і його вислухав великий Господь камінням граду кріпкої сили.

Він сильно напав війною проти народу і, скинувши, знищив противників, щоб народи пізнали його зброю, що їхня війна перед Господом.

Бо він пішов за сильним і в днях Мойсея зробив милосердя він і Халев син Ефонії, щоб стати проти збору, спинити нарід від гріха, і спинити нарікання лукавства.

І вони два спаслися з шістьсот тисяч піших, щоб ввести їх в насліддя до землі, що тече молоком і медом.

І Господь дав силу Халевові, і вона осталася з ним аж до старости, щоб він пішов на висоту землі, і його насіння одержало насліддя,

щоб всі сини Ізраїля побачили, що добре ходити за Господом.

І судді, кожний за своїм іменем, яких не розпустилося серце, і які не відвернулися від Господа, хай буде їхня память благословенна.

Їхні кості хай процвітуть з їхнього місця і їхнє імя, що переходить на синів, прославлене в людей.

Господний пророк Самуїл, улюблений своїм Господом, поставив царство і помазав володарів над своїм народом.

За господним законом він судив збір, і Господь відвідав Якова.

Своєю вірою він показав себе з певністю пророком і дав себе пізнати своїми словами як вірний видючий.

І прикликав сильного Господа коли його гнобили вороги довкруги, коли він приносив молочне ягня.

І Господь загримів з неба і великим голосом, який було чути, видав свій голос,

і вигубив володарів тирських і всіх володарів филистимів.

І перед часом вічного сну засвідчив перед Господом і його помазанником: Майно і аж до обуви я не взяв від ніякого тіла. І людина йому не закинула.

І після того як він заснув, він пророкував і показав цареві його кінець і підняв з землі свій голос в пророцтві, щоб вигубити беззаконня народу.

Російський синодальний переклад

Силен был в бранях Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчествах. (46-2)Соответственно имени своему, он был велик в спасении избранных Божиих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его.

(46-3)Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города!

(46-4)Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господни.

(46-5)Не его ли рукою остановлено было солнце, и один день был как бы два?

(46-6)Он воззвал ко Всевышнему Владыке, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его:

(46-7)камнями града с могущественною силою бросил Он на враждебный народ и погубил противников на склоне горы, (46-8)дабы язычники познали всеоружие его, что война его была пред Господом, а он только следовал за Всемогущим.

(46-9)И во дни Моисея он оказал благодеяние, он и Халев, сын Иефоннии, - тем, что они противостояли враждующим, удерживали народ от греха и утишали злой ропот.

(46-10)И они только двое из шестисот тысяч путешествовавших были спасены, чтобы ввести народ в наследие - в землю, текущую молоком и медом.

(46-11)И дал Господь Халеву крепость, которая сохранилась в нем до старости, взойти на высоту земли, и семя его получило наследие,

(46-12)дабы видели все сыны Израилевы, что благо следовать Господу.

(46-13)Также и судии, каждый по своему имени, которых сердце не заблуждалось и которые не отвращались от Господа, - да будет память их во благословениях!

(46-14)Да процветут кости их от места своего, (46-15)и имя их да перейдет к сынам их в прославлении их!

(46-16)Возлюбленный Господом своим Самуил, пророк Господень, учредил царство и помазал царей народу своему;

(46-17)он судил народ по закону Господню, и Господь призирал на Иакова;

(46-18)по вере своей он был истинным пророком, и в словах его дознана верность видения.

(46-19)Он воззвал ко Всемогущему Господу, когда отвсюду теснили его враги, и принес в жертву молодого агнца, -

(46-20)и Господь возгремел с неба и в сильном шуме слышным сделал голос Свой,

(46-21)и истребил вождей Тирских и всех князей Филистимских.

(46-22)Еще прежде времени вечного успокоения своего он свидетельствовался пред Господом и помазанником Его: "имущества, ни даже обуви, я не брал ни от кого", и никто не укорил его.

(46-23)Он пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится.