44

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Та й славних мужів похвалімо - батьків наших за родами.

Багато слави придав їм Господь: велич свою явив споконвіку.

Вони панували у царствах своїх, ще й подвигами були вони славні; розумні своїми порадами, вони пророцтва оповіщали;

рядили народом, спомагаючи порадами і маючи розуміння супроти мудрости народу, - а й словом розумним своєї науки;

плекали музику й співи, творили писемні повісті.

Мужі багаті й могутні, вони в своїх оселях мирно жили.

Усіх їх поважали їхні сучасники, і за життя свого вони хвали зазнали.

Деякі з них лишили ймення, яке ще й досі з похвалою згадується.

Про деяких же з них згадки немає: вони зникнули, наче б не жили ніколи, а й були вони так, мов ніколи не було їх, - а з ними разом і діти їхні.

Та ось бо й мужі милосердні, благодіяння яких не забулись:

у потомстві їхнім лишиться - вийшла від них добра спадщина;

твердо їхнє потомство при союзі стоїть, а завдяки їм - також і їхні діти.

Потомство їхнє лишиться повіки, і слава їхня ніколи не померкне.

Їхні тіла поховані в мирі, а ймення їхнє живе у родах.

Про мудрість їхню повідатимуть народи, а їм похвалу громада звіщатиме.

Енох угодив Господеві, тож його перенесено: ось поколінням зразок каяття.

З Ноя був досконалий праведник: у час гніву він оновленням став, - із-за нього лишивсь на землі останок, коли ото був потоп учинився.

Вічні союзи з ним укладено, щоб усяке тіло потоп не нищив.

Авраам - великий батько багатьох народів: ніхто бо йому не дорівняв у славі.

Він дотримав закону Всевишнього, і з ним у союз він увійшов: на тілі його встановив він союз той і в випробуваннях виявився вірним.

Тим то він і запевнив його клятвою, що в його потомстві всі народи благословляться, що він його розмножить, мов порох земний, що потомство його, наче зорі, вивищить, що дасть йому спадщину від моря й до моря і від Ріки аж до країв землі.

Та й Ісаака також він запевнив - заради Авраама, батька його.

Благословення для всіх людей і союз він поклав на Якова голову: благами своїми його скріпив ще й дав йому край у спадщину; розподілив його на частини, почленував його на дванадцять поколінь.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Похвалім славних мужів і наших батьків, що нас породили.

Господь зробив велику славу, його величність від віку.

Вони панували в їхніх царствах і вони мужі славні в силі. Вони радили їхнім розумом, сповістили в пророцтвах.

Володарі народу в радах і розуміли книжність народу, в їхньому напоумленні мудрі слова.

Вони винаходили музичні часті і розповідали повісті письмом.

Мужі сильні, що послужили силою, що жили мирно в своїх поселеннях.

Всі ці прославилися в родах, і їхня похвала в днях.

Є в них ті, що оставили імя, щоб розповідати похвали.

І є ті, про яких немає памяті, і вони згинули як ті, що не були, і стали як ті, що не були, і їхні діти з ними.

Але вони мужі милосердя, яких праведності не забулися.

Вони остаються з їхнім насінням, їхні нащадки добре насліддя.

Їхнє насіння буде в завітах і їхні діти через них.

Аж до віку останеться їхнє насіння, і їхня слава не вигубиться.

Їхні тіла поховані в мирі, і їхнє імя живе в роди.

Про їхню мудрість розповідатимуть народи, і збір сповістить похвалу.

Енох добре вгодив Господеві і був переставлений, він образ покаяння для родів.

Ной знайшовся досконалим, праведним, в часі гніву він став зміною. Через це став останком землі, коли був потоп.

Завіти віку йому покладено, щоб потопом не було вигублене всяке тіло.

Авраам великий батько множества народів, і не знайдено порока у славі.

Він зберіг закон Всевишнього і був з Ним в завіті. У своїм тілі поставив завіт і у випробуванні знайшовся вірним.

Через це з клятвою потвердив йому, що в його насінні поблагословлені народи, щоб його розмножити як порох землі і підняти вгору його насіння як звізди і дати їм насліддя від моря аж до моря і від ріки аж до кінця землі.

І так само потвердив Іссакові через його батька Авраама.

На голову Якова Він поклав благословення всіх людей і завіт. Він признав його в своїх благословеннях і дав йому насліддя. І Він відлучив його часті, розділив на дванадцять племен.

Російський синодальний переклад

1 Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода:

2 много славного Господь являл чрез них, величие Свое от века;

3 это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силою; они давали разумные советы, возвещали в пророчествах;

4 они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. (44-5)Мудрые слова были в учении их;

(44-5)они изобрели музыкальные строи и гимны предали писанию;

(44-6)люди богатые, одаренные силою, они мирно обитали в жилищах своих.

(44-7)Все они были уважаемы между племенами своими и во дни свои были славою.

(44-8)Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их, -

(44-8)и есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы небывшими, и дети их после них.

(44-9)Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются;

(44-10)в семени их пребывает доброе наследство; потомки их - в заветах;

(44-11)семя их будет твердо, и дети их - ради них;

(44-12)семя их пребудет до века, и слава их не истребится;

(44-13)тела их погребены в мире, и имена их живут в роды;

(44-14)народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу.

(44-15)Енох угодил Господу и был взят на небо, - образ покаяния для всех родов.

(44-16)Ной оказался совершенным, праведным; во время гнева он был умилостивлением; (44-17)посему сделался остатком на земле, когда был потоп;

(44-18)с ним заключен был вечный завет, что никакая плоть не истребится более потопом.

(44-19)Авраам - великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе;

(44-20)он сохранил закон Всевышнего и был в завете с Ним, (44-21)и на своей плоти утвердил завет и в испытании оказался верным;

(44-22)поэтому Господь с клятвою обещал ему, что в семени его благословятся все народы; (44-23)обещал умножить его, как прах земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря до моря и от реки до края земли.

(44-24)И Исааку ради Авраама, отца его, Он также подтвердил благословение всех людей и завет; (44-25)и оно же почило на голове Иакова:

(44-26)Он ущедрил его Своими благословениями, и дал ему в наследие землю, и отделил участки ее, и разделил между двенадцатью коленами.