34

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Надії нерозумного - пусті та марні, і безглуздого окрилюють самі сновиддя.

Хто вірить сновиддям - скидається на того, що за тінь хапається і за вітром женеться.

Це сновиддя - згідне з отим, що подоба обличчя в дзеркалі.

Що від нечистого може вийти чисте, а від брехливого - що правдиве?

Ворожба, чарування, сновиддя -речі порожні, це бо маріння вагітної жінки.

Коли їх у відвідинах Всевишній не зіслав, - не прихиляйся до них своїм серцем.

Бо сновиддя багатьох збили з пантелику, й ті, що на них надіялись, - розчарувалися.

Виконання закону має бути без фальшу: досконала мудрість - лише з уст щирих.

Многомандрівна людина - многотна знаннями, і хто дознав досвіду, розумно й розмовляє.

Хто не зазнав спокуси, той мало знає, - хто ж бував у подорожах, той набув досвід.

Багато дечого бачив я під час моїх мандрів, і знаю я більше, ніж можу оповісти.

Нераз потрапляв я у смертельну небезпеку, тож рятувався - завдяки досвідові.

Житиме дух отих, що Господа страхаються: надія бо їхня в тому, хто врятувати їх може.

Хто Господа страхається, перед іншим страху не має: нічого не боїться, бо він - його надія.

Того душа щаслива, хто Господа страхається, - бо на кого б він зіперся, і хто б його підтримав?

Господні очі на тих, які його люблять: могутній він їм захист і потужна підтримка; від пустельного вітру сховок, від полуденної спеки захорона; осторога від спотикання й допомога від падіння:

він, що душу вгору підносить й очі освітлює, що дає здоров'я, життя й благословення.

Приноси з неправно набутого - все одно, що й глузування: дари беззаконних не можуть бути вгодні.

Не довподоби Всевишньому нечестивих приноси, і гріхи він прощає - не за численні жертви.

Мов би сина жертвує на очах у батька, хто приносить жертву з добра нужденних:

таж за нестатків хліб це для вбогих - життя, і хто й того їх позбавляє, той - просто кровожерний.

Вбиває ближнього, хто відбирає його прожиток; позбавляти наймита заробітку - це кров проливати.

Один будує, другий руйнує: яка їм з того користь - невже тільки труд?

Один молиться, другий проклинає - чий же голос Владика вислухає?

Хто вмивається, доткнувшись мертвого, а потім до нього знов дотикається, - яку бо зискає користь він із свого миття?

Отак і людина, що за гріхи свої постить, а потім вирушає те саме чинити: хто бо вислухає молитву такого, і яка йому користь із того, що понижався?

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Марні і обманливі надії безумного чоловіка і сни піднімають на крилах безумних.

Як той, що хапається за тінь і женеться за вітром, такий той, хто сприймає сни.

Це (подібне) до цього видіння снів, перед лицем подоба лиця.

Що з нечистого очиститься? І що з брехні буде правдомовним?

Чародійства і чаклунства і сни це безумність, і маячить як серце вагітної, що боліє.

Якщо не було післане від Всевишнього у відвідини, не дай їм твого серця.

Бо сни звели багатьох, і відпали ті, що на них надіються.

Закон буде виповнений без обмани, і досконалість - мудрість у вірних устах.

Людина, що заблукала, пізнала багато, і дуже досвідчений визнає розумність.

Як не випробується, мало знає, а хто заблукав примножує розумність.

Я побачив багато в моїм блуканні, і мій розум більший від моїх слів.

Багато разів я терпів біду аж до смерти і задля цього я спасся.

Дух тих, що бояться Господа, житиме, бо їхня надія на Того, що їх спасає.

Хто боїться Господа нічим не буде переляканий і не злякається, бо Він його надія.

Блаженна душа того, хто боїться Господа. До кого він пристає? І хто його скріплення?

Господні очі на тих, що Його люблять, Він оборона влади і скріплення сили, захорона від спеки і тінь від полудня, сторож від спотикання і поміч від падіння,

Він піднімає душу і просвічує очі, Він дає оздоровлення життя і благословення.

(Як) хто приносить жертву з неправедного, жертва опоганенна, і дари беззаконних не на милість.

Всевишньому не милі жертви безбожних, ані гріх не надолужується множеством жертов.

Хто приносить жертву з дібр бідних наче той, хто приносить в жертву сина перед його батьком.

Хліб нужденних - життя бідних, хто його позбавляє є чоловік крови.

Вбивця ближнього той, хто забирає потрібне для життя, і проливач крови той, хто задержує винагороду наємника.

Один є будівничим, і другий руйнує. Що більшого скористали від трудів?

Один молиться, і другий проклинає. Чий голос Владика вислухає?

(Як) хтось помився від мерця і знову доторкнувся до нього, яка йому користь з миття?

Так чоловік, що постить від своїх гріхів і знову іде й їх чинить. Хто вислухає його молитву? І яку користь дало те, що він впокорився?

Російський синодальний переклад

Пустые и ложные надежды - у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых.

Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидениям.

Сновидения совершенно то же, что подобие лица против лица.

От нечистого что может быть чистого, и от ложного что может быть истинного?

Гадания и приметы и сновидения - суета, и сердце наполняется мечтами, как у рождающей.

Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего.

Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению.

Закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных совершается.

Человек ученый знает много, и многоопытный выскажет знание.

Кто не имел опытов, тот мало знает; а кто странствовал, тот умножил знание.

Многое я видел в моем странствовании, и я знаю больше, нежели сколько говорю.

Много раз был я в опасности смерти, и спасался при помощи опыта.

Дух боящихся Господа поживет, ибо надежда их - на Спасающего их.

Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он - надежда его.

Блаженна душа боящегося Господа! кем он держится, и кто опора его?

Очи Господа - на любящих Его. Он - могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения;

Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачевство, жизнь и благословение.

Кто приносит жертву от неправедного стяжания, того приношение насмешливое, и дары беззаконных неблагоугодны;

не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых и множеством жертв не умилостивляется о грехах их.

Что заколающий на жертву сына пред отцем его, то приносящий жертву из имения бедных.

Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных: отнимающий его есть кровопийца.

Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы.

Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя кроме утомления?

Когда один молится, а другой проклинает, чей голос услышит Владыка?

Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения?

Так человек, который постится за грехи свои и опять идет и делает то же самое: кто услышит молитву его? и какую пользу получит он оттого, что смирялся?