28

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Хто мститься, той від Господа помсти зазнає і за свої гріхи здасть докладний рахунок.

Ближньому твоєму кривду прости, тож, попросивши, й сам прощення гріхів одержиш.

На людину людина плекає гнів -а сама вилікування в Господа шукає?

До собі подібної людини не має милосердя - а сама за власні гріхи свої просить?

Коли ж такий ось, тілесний, плекає пересердя - хто ж гріхи його власні йому простить?

Пам'ятай про кончину, перестань ворогувати; про тління, про смерть - залишайся при заповідях.

Пам'ятай про заповіді, не гнівайся на ближнього; про союз Всевишнього - і провину пробач.

Від сварки утримайсь, то й гріхів уникнеш: гнівлива людина сварню розпалює.

Грішна людина дратує друзів і зводить наклепи на миролюбних.

Відповідно до палива й вогонь загориться: яка запекла сварка, так вона й займеться; яка сила в людини, така й її лють; яке її багатство, таке й гніву її зростання.

Раптова суперечка вогонь розпалює, сварка зненацька - кров проливає.

Дмухнеш на іскру - вона й розгориться; плюнеш на неї - вона погасне. А й це, і те - з твоїх уст виходить.

На підшептувача й двоязичного - ваші прокльони: вони бо миролюбних багатьох погубили.

Язик обмовника розхитав численних, ганявши їх від народу до народу; він зруйнував міста премогутні, а й розвалив будинки вельмож.

Язик обмовника призводив чесних жінок до розлуки, позбавляв їх плодів їхньої праці.

Хто на нього зважає - не знайде спокою, не зазнає життя тихомирного.

Удар батогом залишає смугу -удар язиком ламає кістки.

Від гострого меча полягло багато, але не стільки, скільки впало від язика.

Щасливий, хто має захист від нього, хто середовищем його люті не проходить, хто кормиги його на собі не волік, хто в кайдани його не був закутий;

бо кормига його - кормига залізна, і його ланцюги - ланцюги мідяні.

Погана та смерть, що є смертю від нього, і кращий за нього є навіть ад!

Над побожними ж він влади не матиме, в його полум'ї вони не будуть горіти.

Ті в нього потраплять, що Господа полишають; у них розгориться він і не погасне; нагряне на них, неначе той лев, мов той леопард, лютуватиме над ними.

Гляди ж, обгороди майно своє глодом, срібло твоє й золото добре обв'яжи.

Вагу та міру для слів своїх вироби, ворота й засуви зладнай для своїх уст.

Зважай, щоб ти з-за нього не послизнувся, не впав перед тим, хто засідку влаштовує.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Хто мстить знайде пімсту в Господі, і держачи держатиме свої гріхи.

Відпусти неправедність твому ближньому, і тоді як ти помолишся твої гріхи відпустяться.

Людина на людину зберігає гнів, і в Господа шукає лікування?

Він не має милосердя до людини подібної до себе, і молиться за свої гріхи?

(Як) він, будучи тілом, зберігає злість, хто надолужить за його гріхи?

Згадай останні речі, зітління і смерть, і спинися від ворогування, і перебувай в заповідях.

Згадай заповіді і не гнівайся на ближнього, і (памятай) завіт Всевишнього, і погорди незнанням.

Відступи від бійки, і зменшиш гріхи. Бо злослива людина запалить бійку,

і грішний чоловік завдасть другам замішання і посеред мирних вкидає сварку.

За природою огня так загориться, і за скріпленням бійки розгориться. За силою людини буде його гнів, і за багацтвом він підніме свій гнів.

Швидка сварка запалює огонь, і швидка бійка проливає кров.

Якщо подуєш на іскру, вона розгориться, і якщо плюнеш на неї, згаситься. І оба виходять з твоїх уст.

Прокленете шептуна і двоязичного, бо він знищив багатьох, що були мирні.

Обмовний язик багатьох потряс і відділив їх від народу до народу і знищив сильні міста і розбив доми вельмож.

Обмовний язик вигнав шляхетних жінок і забрав в них їхні труди.

Хто пристає до нього не знайде спочинку, ані не поселиться в спокою.

Рана бичування завдає струпи, а рана язика знищить кості.

Численні впали лезом меча, і не (стільки) що ті, які впали через язик.

Блаженний хто сховався від нього, хто не пройшов в його гніві, хто не потягнув його ярма і не був звязаний його кайданами.

Бо його ярмо - залізне ярмо, і його кайдани - мідяні кайдани.

Його смерть - погана смерть і ад корисніший від нього.

Він не заволодіє побожними, і вони не згорять в його полумї.

Ті, що оставили Господа впадуть до нього, і в них він загориться і не згасне. Надісланим буде на них як лев і знищить їх як леопард.

Глянь, загороди твоє майно терням, твоє срібло і золото звяжи

і для твоїх слів зроби перевіски і важки і зроби для твоїх уст двері і засув.

Вважай, щоб часом ти не поховзнувся ним, щоб ти не впав перед ловцем.

Російський синодальний переклад

Мстительный получит отмщение от Господа, Который не забудет грехов его.

Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои.

Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения;

к подобному себе человеку не имеет милосердия, и молится о грехах своих;

сам, будучи плотию, питает злобу: кто очистит грехи его?

Помни последнее и перестань враждовать; помни истление и смерть и соблюдай заповеди;

помни заповеди и не злобствуй на ближнего; (28-8)помни завет Всевышнего и презирай невежество.

(28-9)Удерживайся от ссоры - и ты уменьшишь грехи; (28-10)ибо раздражительный человек возжжет ссору;

(28-10)человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире.

(28-11)Каково вещество огня, так он и возгорится; (28-12)и какова сила человека, таков будет и гнев его, и по мере богатства усилится ярость его.

(28-13)Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь.

(28-14)Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет: то и другое выходит из уст твоих.

(28-15)Наушник и двоязычный да будут прокляты, ибо они погубили многих, живших в тишине;

(28-16)язык третий многих поколебал и изгонял их от народа к народу, (28-17)и разорял укрепленные города и ниспровергал домы вельмож;

(28-18)язык третий изгнал доблестных жен и лишил их трудов их;

(28-19)внимающий ему не найдет покоя и не будет жить в тишине.

(28-20)Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости;

(28-21)многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка;

(28-22)счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его и не связан был узами его;

(28-23)ибо ярмо его - ярмо железное, и узы его - узы медные,

(28-24)смерть лютая - смерть его, и самый ад лучше его.

(28-25)Не овладеет он благочестивыми, и не сгорят они в пламени его;

(28-26)оставляющие Господа впадут в него; в них возгорится он и не угаснет: он будет послан на них, как лев, и, как барс, будет истреблять их.

(28-27)Смотри, огради владение твое терновником, (28-28)свяжи серебро твое и золото,

(28-29)и для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих - дверь и запор.

(28-30)Берегись, чтобы не споткнуться ими и не пасть пред злоумышляющим.