18

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Той, що вічно живе, усе разом створив.

Лиш один Господь справедливим буде визнаний, і іншого немає крім нього.

Той, хто світом керує рухом руки своєї і все підкорює волі своїй, він - володар усього в могутності власній, він - розрізняє святе від несвятого.

Він нікого не вповноважив про свої діла розповідати, - та й хто б був спроможний велич його дослідити?

Хто міг би обчислити могутність його величі, хто міг би й розповісти про його милосердя?

Нічого не можна ні відняти, ні додати, - неможливо дослідити чудеса Господні.

Коли людина закінчує, тоді знову починає, а коли вона перестає -тоді й зніяковіє!

Що таке людина? Яка користь із неї? В чому добро її і в чому її зло?

Число днів людини? Найбільше сто років.

Крапля води морської чи зеренце піску - ось так мало років під час цього віку.

Тому саме Господь і довготерпеливий з ними, а й ізлив на них своє милосердя.

Він бачить і знає, що кончина їх жалюгідна, - тим то й помножив своє прощення.

Милість людини - до її ближнього, а Божа милість - до всякого тіла: він докоряє, виховує, навчає і навертає, як пастух своє стадо.

Він милує тих, що його повчання приймають і пильно виконують його постанови.

Сину, добро чинивши, не до давай докору, ані прикрого слова до кожного подаяння.

Ось так, як роса поменшує спеку, так і слово добре - ще краще, ніж дарунок.

Чи не бачиш, що слово - над добрий дарунок? Але й те, і те - в благодатного мужа.

Дурний безжалісно докоряє, а заздрісного дарунок - виїдає очі.

Ще заки говоритимеш - повчися, і лікуйся - перед недугою.

Заки судитимеш, себе перевір самого, тож у час кари знайдеш помилування.

Перед тим, як занедужаєш, -смирися, а, согрішивши, вияви розкаяння.

Хай ніщо не стримує тебе виконати обіт своєчасно, і не чекай аж до смерти, щоб бути оправданим.

Заки обітуєшся, приготуй себе, і не будь людина, що спокушує Господа.

Пам'ятай про гнів Божий за днів останніх і про час відплати, коли відверне він обличчя.

Згадай у час достатків про голоднечу; про злидні та вбозтво - коли ти багатий.

Від ранку аж до вечора час проминає - усе перед Господом переходить швидко.

Мудра людина в усьому обережна, і за днини гріха - стережеться завинити.

Кожен розумний спізнає мудрість, а й тому, хто знайде її, віддає він похвалу.

Хто розумний словом, той виявляє вченість: такі бо сіють дощем приповідки влучні.

Не ходи слідом за своїми пристрастями і від похотей своїх стримуйся.

Коли даси волю душі твоєї забаганкам, то осмішать вони тебе перед ворогами твоїми.

Не втішайся життям розкішним - не в'яжи себе з таким товариством.

Не допускайся зубожіння, бенкетувавши на позичене, коли сам у гаманці нічого не маєш.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Той, Хто живе на віки створив все взагалі.

Один Господь оправдається. І немає іншого за вийнятком Нього.

Він Той, Хто провадить світом долонею своєї руки, і все послушне його волі. Бо Він цар всього у своїй силі, що в них відділяє святе від гидот.

Він не дозволив нікому сповістити свої діла. І хто дослідить його величі?

Хто почислить силу його величності? І хто додасть розповісти про його милосердя?

Не можна зменшити ані додати, і не можна дослідити подивугідні господні діла.

Коли людина скінчить, тоді починає. І коли перестане, тоді буде непевною.

Що є людина, і яка її користь? Яке її добро, і яке її зло?

Число днів людини найбільше сто літ, спання кожного в усьому без думки.

Як крапля морської води і зернина піску, такими малими є роки в днях віку.

Через це Господь був довготерпеливим над ними і вилив над ними своє милосердя.

Він побачив і пізнав їхнє знищення бо воно погане. Через це Він помножив своє прощення.

Милосердя людини на його ближньому, а милосердя господнє на всякому тілі, картаючи і напоумлюючи і навчаючи і повертаючи як пастир своє стадо.

Він милує тих, що приймають напоумлення і тих, що дбають про його суди.

Дитино, не дай сплямитися в добрах і в усякому даруванні (хай не буде) болючих слів.

Чи не спека спиняє росу? Так краще слово ніж дар.

Чи не ось слово краще понад дар? І оба у ласкавої людини.

Безумний неласкаво зневажає, і дар завидуючого топить очі.

Скорше ніж говорити навчися і перед недугою лікуйся.

Перед судом досліди себе самого, і в годині відвідин знайдеш прощення.

Скорше ніж ти занедужаєш впокорися і в часі гріхів викажи навернення.

Не дай перешкодити віддати в належний час молитву і не остав оправдання аж до смерти.

Раніше ніж помолитися приготови себе і не будь як чоловік, що випробовує Господа.

Згадай гнів в днях смерті і час пімсти в відверненні лиця.

Згадай час голоду в часі повноти, бідноту і нужду в днях багацтва.

Від ранку аж до вечора міняється час, і все є швидким перед Господом.

Мудра людина в усьому буде побожною і в днях гріхів оберігатиметься проступку.

Кожний, що розумний, пізнав мудрість і дасть визнавання тому, що її знайшов.

Розумні в словах і вони змудріли і видали докладні притчі. Краще сміливість до одного володаря ніж мертвим серцем протиставитися мертвому. Володіння душі

Не ходи за твоїми пожаданнями і бережися від твоїх пожадань.

Якщо придбаєш твоїй душі миле пожаданню, (це) зробить тебе посміховищем для твоїх ворогів.

Не веселися численною їжею, не привязуйся до її поради.

Не стань бідний через бенкетування зза позичики, і немає нічого в тебе в калитці. Бо будеш чинити засідку проти власного життя.

Російський синодальний переклад

Все вообще создал Живущий вовеки; Господь один праведен.

Никому не предоставил Он изъяснять дела Его.

И кто может исследовать великие дела Его?

Кто может измерить силу величия Его? и кто может также изречь милости Его?

Невозможно ни умалить, ни увеличить, и невозможно исследовать дивных дел Господа.

Когда человек окончил бы, тогда он только начинает, и когда перестанет, придет в изумление.

Что есть человек и что польза его? что благо его и что зло его?

Число дней человека - много, если сто лет: как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лета его в дне вечности.

Посему Господь долготерпелив к людям и изливает на них милость Свою.

Он видит и знает, что конец их очень бедствен,

и потому умножает милости Свои.

Милость человека - к ближнему его, а милость Господа - на всякую плоть.

Он обличает и вразумляет, и поучает и обращает, как пастырь стадо свое.

Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону Его.

Сын мой! при благотворениях не делай упреков, и при всяком даре не оскорбляй словами.

Роса не охлаждает ли зноя? так слово - лучше, нежели даяние.

Поэтому не выше ли доброго даяния слово? а у человека доброжелательного и то и другое.

Глупый немилосердно укоряет, и подаяние неблагорасположенного иссушает глаза.

Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботься о себе.

Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость.

Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение.

Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти.

Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа.

Припоминай о гневе в день смерти и о времени отмщения, когда Господь отвратит лице Свое.

Во время сытости вспоминай о времени голода и во дни богатства - о бедности и нужде.

От утра до вечера изменяется время, и все скоротечно пред Господом.

Человек мудрый во всем будет осторожен и во дни грехов удержится от беспечности.

Всякий разумный познает премудрость и нашедшему ее воздаст хвалу.

Рассудительные в словах и сами умудряются, и источают основательные притчи.

Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих.

Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехою для врагов твоих.

Не ищи увеселения в большой роскоши и не привязывайся к пиршествам.

Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги, когда ничего нет у тебя в кошельке.