17

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сотворив із землі людину, а й знову її до неї повертає.

Він число днів і пору людям призначив, і надав їм владу над тим, що на землі.

Приоздобив їх силою, собі подібною, і за образом своїм утворив їх.

Страх перед ними вклав він у всяке тіло, щоб владарювали над звіриною та птаством.

 

Він дав їм розсудливість, язик та очі, вуха та серце - щоб розважати.

Розумною наукою він їх наповнив, - що добре і що зле, вказав він їм.

Світло вклав він у їхні серця, щоб їм появити діл своїх велич.

 

Хвалитимуть вони його ім'я святе, оповідаючи про діл його велич.

Він їм надав так само й розуміння - життєвий закон передав їм у спадщину.

Уклав він із ними вічний союз, навчивши їх судів своїх.

Очі їхні бачили велич його слави, а вуха їхні чули голос його слави.

Сказав їм: «Бережіться всякої несправедливости!» - і дав кожному з них заповіді щодо ближнього.

Їхні путі перед ним завжди - від його очей скритись не можуть.

 

Вождя настановив він кожному народові, але часткою Господа є Ізраїль.

 

Усі діла їхні перед ним - як сонце; очі його безнастанно на їхніх дорогах.

Не сховались від нього їхні кривди, і всі гріхи їхні - перед Господом.

 

Милостиня мужа - як печать при ньому, і добродійство людини береже він, мов зіницю ока.

А по тому він устане і їм відплатить, - що вони заслугували, воздасть їм поголовне.

Та тим, які каються, він змогу дає повернутись, втішає тих, які втратили надію.

Навернися до Господа й покинь гріхи; молися перед ним і зменшуй упадки.

Повернись до Всевишнього, відвернись від неправди і понад усе не терпи гидоти.

Хто ж буде хвалити Всевишнього в аді замість тих живих, які віддають йому шану?

Від померлого, якого немає - і хвала не існує: хвалитиме Господа - живий та здоровий!

Яка ж велика милість Господня і прощення тим, що навертаються до нього!

Бо чоловік не може в собі всього мати, тому що син людський - не безсмертний.

Що ясніше за сонце? А й воно затемнюється. Тіло ж і кров - ті про зло лиш міркують.

За силами небесних висот він наглядає, сукупність же людська - земля лиш та попіл.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Господь створив людину з землі і знову повернув її до неї.

Почислені дні і час дав їм і дав їм владу над тими, що на ній.

За собою зодягнув їх силою і зробив їх за своїм образом.

Поклав його страх на всякому тілі і (дав йому) володіти дикими звірами і птахами. Дав послуговуватися пятьма господніми чувствами, а шостий - ум дав їм ділячи, і сьоме - слово пояснення його дій.

 

Раду і язик і очі, уха і серце дав їм пізнавати.

Він наповнив їх пізнаванням розуміння і показав їм добро і зло.

Він поклав свій страх в їхні серця, щоб показати їм величність своїх діл, і дав крізь віки хвалитися його подивугідними ділами.

 

Й імя святості похвалять, щоб розповідалося про величності його діл.

Він подав їм розуміння і дав їм унаслідити закон життя, щоб пізнали, що будучи мертвими, тепер починають.

Він поклав з ними вічний завіт і показав їм свої суди.

Їхні очі побачили величність слави, і їхнє ухо почуло славу його голосу.

І Він сказав їм: Вважайте на всяку неправедність. І заповів їм кожному про ближнього.

Їхні дороги постійно перед ним, вони не сховаються від його очей. Їхні дороги від молодості до поганого, і вони не змогли свої серця замість камінних зробити тілесними. Бо в поділі народів всієї землі

 

Він кожному народові поставив володаря, і господня часть Ізраїль. Ним, що є первородний, Він піклується напоумленням і, розділюючи світло любови, його не засмучує.

 

Всі їхні діла перед Ним як сонце, і його очі постійно на їхніх дорогах.

Їхні неправедності не сховалися від Нього, і всі їхні гріхи перед Господом. А Господь, будучи добрим і знаючи своє творіння, ані не засмутив їх, ані не покинув, щадячи їх.

 

Милостиня людини з ним як печать, і ласку людини збереже як зіницю, розділюючи своїм синам і дочкам покаяння.

Після цього встане і віддасть їм і їхню віддачу віддасть на їхню голову.

Лише тим, що каються, Він дав повернення і потішив тих, що знемагали від терпеливости.

Повернися до Господа і покинь гріхи, помолися до лиця і зменши спотикання.

Підійди до Всевишнього і відвернися від неправедности бо Він сам попровадить з темряви до світла здоровля, і дуже зненавидь гидоти.

Хто Всевишнього похвалить в аді замість живих і тих, що дають визнавання?

Від мертвого гине визнавання як від не існуючого. Живучий і здоровий похвалить Господа.

Бо велике господне милосердя і прощення для тих, що до Нього повертаються.

Бо все не може бути в людях, бо син людини не є безсмертний.

Що світліше від сонця? І воно зникає. І тіло і кров задумає зло.

Він наглядає над силою високого неба, і всі люди земля і попіл.

Російський синодальний переклад

Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее.

Определенное число дней и время дал Он им, и дал им власть над всем, что на ней.

По природе их, облек их силою и сотворил их по образу Своему,

и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами.

(17-5)Он дал им смысл, язык и глаза, и уши и сердце для рассуждения,

(17-6)исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло.

(17-7)Он положил око Свое на сердца их, чтобы показать им величие дел Своих,

 

(17-8)да прославляют они святое имя Его и возвещают о величии дел Его.

(17-9)Он приложил им знание и дал им в наследство закон жизни;

(17-10)вечный завет поставил с ними и показал им суды Свои.

(17-11)Величие славы видели глаза их, и славу голоса Его слышало ухо их.

(17-12)И сказал Он им: "остерегайтесь всякой неправды"; и заповедал каждому из них обязанность к ближнему.

(17-13)Пути их всегда пред Ним, не скроются от очей Его.

 

(17-14)Каждому народу поставил Он вождя, (17-15)а Израиль есть удел Господа.

 

(17-16)Все дела их - как солнце пред Ним, и очи Его всегда на путях их.

(17-17)Не утаились от Него неправды их, и все грехи их - пред Господом.

 

(17-18)Милостыня человека - как печать у Него, и благодеяние человека сохранит Он, как зеницу ока.

(17-19)Потом Он восстанет и воздаст им, и даяние их на голову их возвратит.

(17-20)Но кающимся Он давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении.

(17-21)Обратись к Господу и оставь грехи; (17-22)молись пред Ним и уменьши твои преткновения.

(17-23)Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость.

(17-24)Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и прославляющих Его?

(17-25)От мертвого, как от несуществующего, нет прославления: (17-26)живый и здоровый восхвалит Господа.

(17-27)Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему!

(17-28)Не может быть всего в человеке, (17-29)потому что не бессмертен сын человеческий.

(17-30)Что светлее солнца? но и оно затмевается. И о злом будет помышлять плоть и кровь.

(17-31)За силами высоких небес Он Сам наблюдает, а люди все - земля и пепел.