15

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Хто Господа страхається, той це вчинить; хто закон додержує, той мудрість здобуде.

 І вона назустріч йому вийде, як мати, і, як жінка-дівиця, прийме його;

 і нагодує його хлібом розуміння, і папуватиме водою мудрости.

 Зіпреться на неї - не похитнеть-ся, пристане до неї — не осоромиться-.

 Вона його винесе, піднесе над ро-весниками і серед громади уста йо-му нідкриє.

 Знайде він радощі й вінок весе-лощів, і вічне ймення він успадкує.

 Не осягнуть її ніколи нерозумні люди, грішні мужі її не узріють.

 Від гордощів далеко вона перебуває, то брехливі люди й не згадують про неї.

 Хвала з грішних уст не може личити, тому що вона не від Бога послана.

 Зате з уст мудрого вона прославиться, і Господь його на добру путь наставить.

 Не кажи: «Із-за Господа я согрішив», він бо того не чинить що йому осоружне.

 Не кажи, мовляв, він звів мене сам: людина бо грішна Господеві непотрібна.

 Усяка мерзота Господеві осоружна, і тим нелюба, які його страхаються.

 Це він, від первоначала створив чоловіка – і лишив його в руці свого власного рішення.

 Якщо тільки побажаєш – заповіді збережеш, і дотримати вірність – у твоїй добрій волі.

 Перед тобою він поставив во-гонь і воду: куди лиш захочеш, ту-ди й простягнеш твою руку.

 Ось перед людьми - життя і смерть: що забажає, те йому й да-сться.

 Бо велика мудрість Господня: він сильний владою і всевидющий.

 Його очі на тих, які його стра-хаються, і сам він відає кожне діло людське.

 Нікому не велів він бути нече-стивим, нікому не давав він дозво-лу грішити. 

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Хто боїться Господа це зробить, і хто держится закону осягне її.

І вийде йому на зустріч як матір і прийме його як жінка від дівоцтва.

Нагодує його хлібом знання і напоїть його водою мудрости.

Скріпиться в ній і не похилиться, і до неї пристане і не завстидається.

І підніме його понад його ближнього і посеред збору відкриє його уста.

Він унаслідить веселість і вінець радості і вічне імя.

Не осягнуть її безумні люди, і грішні люди не побачать її.

Далекою вона від гордости, і брехливі люди її не згадають.

Не гарна хвала в устах грішного, бо не післана від Господа.

Бо в мудрості промовиться хвалу, і Господь поможе їй.

Не говори що: Через Господа я відступив. Бо те, що Він зненавидів, не зробить.

Не говори що: Він мене звів. Бо Він не потребує грішного чоловіка.

Господь зненавидів всяку гидоту, і вона не є улюблена тими, що Його бояться.

Він від початку створив людину і оставив її в руці своєї ради.

Якщо бажаєш, збережеш заповіді і (будеш) чинити сприйнятну віру.

Він поставив перед тобою огонь і воду. До чого лиш бажаєш простягаєш твою руку.

Перед людьми життя і смерть, і що лиш зволить, буде дано йому.

Бо господня мудрість велика. Він сильний в могутності і глядить на все,

і його очі на тих, що Його бояться, і Він пізнає всяке діло людини.

Він нікому не заповів бути безбожним і не дав нікому дозволу грішити.

Російський синодальний переклад

Боящийся Господа будет поступать так, и твердый в законе овладеет ею.

И она встретит его, как мать, и примет его к себе, как целомудренная супруга;

напитает его хлебом разума, и водою мудрости напоит его.

Он утвердится на ней и не поколеблется; прилепится к ней и не постыдится.

И она вознесет его над ближними его, и среди собрания откроет уста его.

Веселье и венец радости и вечное имя наследует он.

Не постигнут ее люди неразумные, и грешники не увидят ее.

Далека она от гордости, и люди лживые не подумают о ней.

Неприятна похвала в устах грешника, ибо не от Господа послана она.

Будет похвала произнесена мудростью, и Господь благопоспешит ей.

Не говори: "ради Господа я отступил"; ибо, что Он ненавидит, того ты не должен делать.

Не говори: "Он ввел меня в заблуждение", ибо Он не имеет надобности в муже грешном.

Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятна она боящимся Его.

Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его.

Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность.

Он предложил тебе огонь и воду: на что хочешь, прострешь руку твою.

Пред человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему.

Велика премудрость Господа, крепок Он могуществом и видит всё.

Очи Его - на боящихся Его, и Он знает всякое дело человека.

Никому не заповедал Он поступать нечестиво и никому не дал позволения грешить.