14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Щасливий муж, у якого на устах нема нечестя, і якого не мучив докір гріхів.

Щасливий, кого не винуватить власне сумління, і той, хто своєї надії не втратив.

Скнарому серцеві не личить багатство, ані зависливій людині - маєтки.

Хто збирає, собі відмовляючи, той збирає набуток для інших, і майном його сторонні будуть розкошувати.

Хто недобрий сам до себе - до кого ж добрим він буде? Такий і з власних дібр не зазнає радощів.

Немає гіршого, ніж той, хто заздрить собі самому: така бо заплата за злобу його.

Коли й чинить він добро, то чинить несвідомо, і наостанку таки злобу свою виявить.

Лихий бо той, у кого очі зависні, хто обличчя відвертає, хто людей зневажає.

Око скупого не сите тим, що має, - скнарість висушує геть його душу.

Лукаве око заздро дивиться на хліб - отож і на власному столі його не має.

Мій сину, якщо тільки маєш, добре дбай про себе, а й Господеві чини достойні приносини.

Пам'ятай про те, що смерть не забариться і що рішення аду тобі не відкрито.

Ще перед кончиною чини добро другові й, скільки спромоги, простягай йому руку й давай.

Себе не позбавляй благосної днини, з доброго бажання не пропускай нічого.

Невже ти для іншого праці своєї не лишиш, і того, в чім трудився, жеребом не розділиш?

Давай і бери - й веселися душею: бо не в аду ж насолоди шукати!

Кожне тіло старіється, як і одежа, бо від віку присуджено: смертю помреш.

Як лист зелений на дереві рясному: один на землю падає, а другий виростає, - так бо й з родом тілесним та кровним: один умирає, другий народжується.

Кожне діло, в якому гнилизна, - щезне, і той, хто його чинить, з ним ізникне.

Щасливий муж, який над мудрістю роздумує і здібності розуму свого обмірковує;

який розмислює серцем над її дорогами і який над тайнами її розважає.

Він слідкував за нею, мов той мисливець, і на її стежках учиняв засідки.

Уважно він дивиться крізь її вікно і при її дверях він наслухує.

Отаборюється він біля її дому і в її стіни свій кілок забиває.

Під її руками своє шатро напинає і мешкає він у житлі щастя.

Такий під її опіку дітей своїх поставить і під її гіллям такий спочине.

Під її захистом сховається від спеки, а й житиме він у її славі.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Блаженний чоловік, який не спотикнувся своїми устами і не був діткнений болем гріхів.

Блаженний кого не оскаржила його душа, і який не відпав від своєї надії.

Багацтво не добре для дрібязкового чоловіка, і навіщо майно для завидливої людини?

Хто збирає, з своєї душі збирає для інших й інші годуватимуться його добрами.

Хто до себе поганий до кого буде добрий? І він не розвеселиться своїм маєтком.

Немає гіршого від того, хто собі заздрить, і це віддача за його зло.

І як він робить добро, робить несвідомо, і вкінці виказує свою злобу.

Поганий, що завидує оком, відвертає лице і нехтує душами.

Око захланного не насичується частиною, і погана неправедність висушує душу.

Погане око завидує хліб і воно скупе відносно свого столу.

Дитино, як маєш, чини собі добро і праведно приноси Господеві жертви.

Згадай, що смерть не бариться, і завіт аду тобі не показано.

Раніше ніж ти помреш чини добро друзеві і згідно з твоєю силою простягни і дай йому,

щоб ти не був позбавлений доброго дня і хай не мине тебе часть доброго бажання.

Чи не іншому оставиш твою працю і твої труди на поділ за жеребом?

Дай і візьми і обмани твою душу, бо в аді немає пошуку за насолодою.

Всяке тіло старіється як одежа, бо завіт від віку: Смертю помреш.

Як молодий листок на кріслатому дереві один паде, а інший росте, так рід тіла і крови, один вмирає, а інший народжується.

Кожне діло, що гниє, пропадає, і хто його чинить загине з ним.

Блаженний чоловік, що навчається премудрости і який роздумує у своїм розумі.

Хто роздумує над своїми дорогами у своїм серці і в своїх скритих буде розумний.

Вийди за нею як той, хто слідить і засідай на її дорогах.

Хто заглядає крізь її вікна і слухатиме при її дверях.

Хто мешкає близько її хати і забє кілок в її стіни,

поставить своє шатро при її руці і замешкає в мешканні дібр,

покладе своїх дітей в її схоронках і замешкає під її галуззям,

охоронений буде нею від спеки і поселиться в її славі.

Російський синодальний переклад

Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха.

Блажен, кого не зазирает душа его и кто не потерял надежды своей.

Не добро богатство человеку скупому. И на что имение человеку недоброжелательному?

Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других, и благами его будут пресыщаться другие.

Кто зол для себя, для кого будет добр? И не будет он иметь радости от имения своего.

Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе, и это - воздаяние за злобу его.

Если он и делает добро, то делает в забывчивости, и после обнаруживает зло свое.

Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает души.

Глаза любостяжательного не насыщаются какою-либо частью, и неправда злого иссушает душу.

Злой глаз завистлив даже на хлеб и в столе своем терпит скудость.

Сын мой! по состоянию твоему делай добро себе и приношения Господу достойно приноси.

Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе:

прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку и давай ему.

Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя.

Не другим ли оставишь ты стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию?

Давай и принимай, и утешай душу твою,

ибо в аде нельзя найти утех.

Всякая плоть, как одежда, ветшает; ибо от века - определение: "смертью умрешь".

Как зеленеющие листья на густом дереве - одни спадают, а другие вырастают: так и род от плоти и крови - один умирает, а другой рождается.

Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и сделавший ее умирает с нею.

Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому.

Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот получит разумение и в тайнах ее.

Выходи за нею, как ловчий, и строй засаду на путях ее.

Кто приклоняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее.

Кто обращается вблизи дома ее, тот вобьет гвоздь и в стенах ее, поставит палатку свою подле нее и будет обитать в жилище благ.

Он положит детей своих под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее.

Он прикроется ею от зноя и будет жить в славе ее.