10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Суддя мудрий виховує народ свій, правління розумного добре впорядкується.

Який суддя народу, такі й його слуги; який правитель міста, такі й усі його мешканці.

Цар неосвічений губить народ свій; місто заселюється розумом володарів.

Влада над землею в руці Господній, тож корисного правителя покличе він своєчасно.

У руці Господній успіх людини, тож на законодавця покладе він його славу.

Не гнівайся на ближнього ні за яку кривду - нічого не роби спересердя.

Гордість осоружна Господеві й людям, для нього й для них несправедливість - переступ.

Владарство від народу до народу переходить несправедливістю, насильством та багатством.

Чим пишатися порохові й попелові, якщо нутро його вже за життя розкладається?

Довга недуга з лікаря кепкує. Сьогодні цар - а ось узавтра помре він.

Вмираючи, людина дістає спадщину: гадів, звірів, черву.

Початок гордині людської - відступ від Господа, коли то своїм серцем від Створителя свого відходять.

Бо початок гордині являє собою гріх, і хто при ній перебуває, той мерзоту розливає. Тим то Господь на такого насилає несподівані кари й нищить його до кінця.

Престоли князівські повалив Господь, а на їхнє місце посадив смиренних.

Народи викорінив Господь, а насадив покірних натомість.

Господь зруйнував краї поган і знищив їх до самих основ землі.

Він вирвав деяких і вигубив ущент, та стер із землі пам'ять про них.

Не для людей бо створена гординя, ані лютий гнів для тих, що народилися від жінки.

Який рід поважаний? Рід людський. Який рід поважаний? Тих, що Господа страхаються. Який рід гідний погорди? Родонасіння людське. Який рід гідний погорди? Отих, що заповіді порушують.

Серед братів провідний з них -ними поважаний, в очах же Господніх - ті, що його страхаються.

Початок вивищення - острах Господній, первоначало ж відкинення - впертість та гординя.

Чи хтось багатий, чи славний, чи вбогий, а гідне хвали в них - острах Господній.

Не слід гордувати бідним, що має розум, і ніяк не личить грішника прославляти.

Начальник, суддя, вельможа перебувають у славі, та ніхто з них не більший за того, хто Господа страхається.

Мудрому рабові будуть вільні слугувати; той, хто тямущий, не матиме чого нарікати.

Не мудруй, коли заходжуєшся коло діла свого; не пишайся, коли тобі скрутно.

Вартісніший, хто працює і має всього доволі, ніж бродячий хвалько, що й кусня хліба не має.

Сину, прослав себе скромністю, шануй себе в міру своєї вартости.

Хто виправдає того, що грішить сам проти себе? Хто прославить того, який життя своє безчестить?

Бідного славлять за його знання, а багатого славлять за його багатство.

Хто поважаний в убозтві - оскільки більш був би в багатстві? А хто безславний у багатстві - оскільки більш був би у злиднях?

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Мудрий суддя напоумить свій нарід, і володіння розумного буде справним.

Як суддя народу так і його слуги, і як володар міста так всі його мешканці.

Ненапоумлений цар нищить свій нарід, і місто стає замешканим через розум сильних.

В господній руці влада землі, і підносить у часі над нею потрібного.

В господній руці добра дорога чоловіка, і на лице книжника Він покладе свою славу.

Не злосться на ближнього всілякою неправедністю і не чини нічого досадливими ділами.

Гордість зненавиджена перед Господом і людьми, і в обох погана неправедність.

Царство переводиться від народу до народу через неправедність і досади і маєток. Бо ж (немає) нічого беззаконнішого від грошелюбця. Бо цей і на свою душу згубне чинить.

Чому виноситься земля і попіл? Бо поки живе він викинув свої внутреності.

Як довга хвороба, лікар вирізує. І цар є сьогодні, і завтра помре.

Бо коли помре чоловік унаслідять гади і звірі і червяки.

Початок гордості чоловіка відступити від Господа, і від Того, що його створив відступило його серце.

Бо початок гордості гріх, і хто його держить пролиє гидоту. Через це Господь прославився карами і знищив їх до кінця.

Господь знищив престоли володарів і замість них посадив лагідних.

Господь виполов коріння народів і замість них посадив смиренних.

Господь знищив країни народів і вигубив їх аж до основ землі.

Він забрав з них людей, знищив їх, і усунув їхню память з землі.

Гордість не створено для людей, ані гнів люті для роджених від жінок.

Яке чесне насіння? Насіння людини. Яке чесне насіння? Ті, що бояться Господа. Яке нечесне насіння? Насіння людини. Яке нечесне насіння? Ті, що преступають заповіді.

Посеред братів їхній володар чесний, і ті, що бояться Господа, в його очах.

Господний страх початок сприймання, а ствердіння і гордість початок відкидання.

Приходько і чужинець і бідний, їхня похвала страх господний.

Не є праведним не пошанувати розумного бідного, і не годиться прославляти грішного чоловіка.

Володар і суддя і сильний прославиться, і немає в них когось більшого від того, хто боїться Господа.

Мудрому рабові служитимуть свобідні, і розумний чоловік не нарікатиме.

Не мудруй, щоб чинити твоє діло, і не прославляйся в часі твоєї біди.

Кращий хто працює і вповні все виконує, ніж хто ходить прославляючись і лишається без хлібів.

Дитино, прославляй твою душу в лагідності і дай їй честь за її гідністю.

Хто оправдає того, хто грішить проти його душі? І хто прославить того, що зневажає своє життя?

Бідний прославляється через свою розумність, і багатий прославляється через своє багацтво.

Хто прославляється в бідноті, і скільки (більше) в багацтві? І хто не славний в багацтві, і скільки (більше) в бідноті?

Російський синодальний переклад

Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено.

Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем.

Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город.

В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней.

В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника Он отпечатлеет славу Свою.

Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом.

Гордость ненавистна и Господу и людям и преступна против обоих.

Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостяжания.

Что гордится земля и пепел? (10-10)И при жизни извергаются внутренности его.

(10-11)Продолжительною болезнью врач пренебрегает: (10-12)и вот, ныне царь, а завтра умирает.

(10-13)Когда же человек умрет, то наследием его становятся пресмыкающиеся, звери и черви.

(10-14)Начало гордости - удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его;

(10-15)ибо начало греха - гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость; (10-16)и за это Господь посылает на него страшные наказания и вконец низлагает его.

(10-17)Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их.

(10-18)Господь вырывает с корнем народы и насаждает, вместо них, смиренных.

(10-19)Господь опустошает страны народов и разрушает их до оснований земли.

(10-20)Он иссушает их, и погубляет людей и истребляет от земли память их.

(10-21)Гордость не сотворена для людей, ни ярость гнева - для рождающихся от жен.

(10-22)Семя почтенное какое? - Семя человеческое. Семя почтенное какое? - Боящиеся Господа.

(10-23)Семя бесчестное какое? - Семя человеческое. Семя бесчестное какое? - Преступающие заповеди.

(10-24)Старший между братьями - в почтении у них, так и боящиеся Господа - в очах Его.

(10-25)Богат ли кто и славен, или беден, похвала их - страх Господень.

(10-26)Несправедливо - бесчестить разумного бедного, и не должно прославлять мужа грешного.

(10-27)Почтенны вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа.

(10-28)Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек, будучи наставляем им, не будет роптать.

(10-29)Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды.

(10-30)Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе.

(10-31)Сын мой! кротостью прославляй душу твою и воздавай ей честь по ее достоинству.

(10-32)Кто будет оправдывать согрешающего против души своей? И кто будет хвалить позорящего жизнь свою?

(10-33)Бедного почитают за познания его, а богатого - за его богатство:

(10-34)уважаемый же в бедности насколько больше будет уважаем в богатстве? А бесславный в богатстве насколько будет бесславнее в бедности?