7

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Не кой лиха, то й не підпадеш під владу лиха.

Відступись від неправди, то й вона тебе полишить.

Сину, не сій у борознах несправедливости, щоб усемеро з них не пожав.

Не проси у Господа влади, ані в царя - престолу слави.

Не виправдуйся перед Господом, не мудруй перед царем.

Не силкуйся стати суддею, як викорінити неправду неспроможен, щоб не злякався ти перед вельможним і правоти своєї не ущербив.

Не гріши проти збірноти міської, не понижуй себе у натовпі.

Не впадай двічі у гріх, бо і в одному не будеш безвинним.

Не кажи: «Бог узгляднить многоту дарів моїх і мої приносини Бог Всевишній прийме!»

Не будь недбалий у молитві; не занедбуй давати милостиню.

Не зневажай людину, якій гірко на душі, - бо той, хто понижує, той і підносить.

Не куй ложі на брата свого й другові не кой такого.

Не бреши ніякою брехнею нічого доброго з того не вийде.

Не галасуй у громаді старших; не молися повторенням слів.

Покинь нехіть до тяжкої праці й до хліборобства, що його Всевишній установив.

Не вчислюйсь у грішну многоту: пам'ятай, що гнів не забариться.

Глибоко смири свою душу: вогонь бо й хробацтво - кара нечестивим.

Не обмінюй друга за гроші, ані рідного брата за золото офірське.

Не цурайся мудрої й доброї жінки: ласка її понад золото.

Не кривдь слугу, що працює чесно, ані наймита, що віддано служить.

Розумного слугу хай душа твоя злюбить: свободи його не позбав.

Маєш скотину? Пильнуй її. Корисна тобі? Тримай її.

Є в тебе діти? Виховуй їх і вже змалку роби гнучким їхній карк.

Є в тебе дочки? Дбай про їхнє тіло і не дивися на них занадто весело.

Видай дочку твою, і велике діло зробиш, - та віддай її за чоловіка розумного.

Є в тебе жінка до душі? Не відкидай її. Коли ж не мила тобі - не покладайсь на неї.

Усім твоїм серцем прославляй свого батька і не забувай про болі матері твоєї.

Пам'ятай, що вони привели тебе на світ: чим заплатиш за те, що для тебе вони вчинили?

Усією душею Господа шануй і священиків його поважай.

Що сили твоєї - люби свого Творця і служителів його не полишай.

Страхайся Господа та ієрея шануй його частку давай йому, як воно тобі звелено: первоплід, провинну жертву й дар лопатки, посвятну жертву й первоврожай священний.

А й бідному простягни свою руку, щоб завершилось твоє благословення.

Дар милосердя подай усякому живому, а й мертвому не відмов твоєї ласки.

Не цурайся тих, що плачуть, і сумуй з тими, що у смутку.

Не вагайсь відвідати хворого -люблений будеш за те.

У всіх ділах твоїх пам'ятай про твою кончину - повіки не згрішиш.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Не чини зла, і хай тебе не захопить зло.

Відступи від неправедного, і він відхилиться від тебе.

Не сій на борознах неправедности, і не пожнеш їх всемеро.

Не шукай в Господа володіти, ані в царя сидіння слави.

Не оправдуйся перед Господом і не мудруй перед царем.

Не шукай стати суддею, не будеш в силі забрати неправедність. Щоб часом ти не боявся лиця сильного і не поклав ти згіршення в твоїй простоті.

Не гріши проти множества міста і не скинеш себе в юрбі.

Не звяжеш двічі гріх. Бо в першому не будеш невинним.

Не говори: Він погляне на множество моїх дарів і коли я принесу Всевишньому Богові Він прийме.

Не знемагай в твоїй молитві і не оминай чинити милостиню.

Не висмівай чоловіка, що є в гіркоті його душі. Бо є хто впокорює і підносить.

Не ори неправедно проти твого брата, ані не чини такого другові.

Не бажай брехати всякою брехнею, бо таке поступування не на добро.

Не провадь балачки в множестві старців і не повтори слово в твоїй прозьбі.

Не зненавидь тяжку працю і рільництво створене Всевишнім.

Не причисли себе до множества грішних, памятай, що лють не бариться.

Дуже присмири твою душу, бо пімста безбожних огонь і червяк.

Не зміни друга задля незгоди, ані правдивого брата за золото Суфіра.

Не страть мудру і добру жінку, бо її ласка понад золото.

Не чини зла слузі, що працює поправді, ані наємникові, що вкладає свою душу.

Хай твоя душа полюбить розумного раба, не позбудеш його свободи.

Є в тебе скотина? Наглядай за нею. І якщо є тобі користь, хай останеться в тебе.

Є в тебе діти? Напоумлюй їх і з молодости нахиляй їхню шию.

Є в тебе дочки? Дбай за їхнє тіло і не роби радісним до них твоє лице.

Віддай дочку і будеш тим, хто завершив велике діло, і даруй її розумному чоловікові.

Є в тебе жінка по душі? Не викидай її. І зненавидженій себе не довіряй.

Усім серцем прослав твого батька і не забудь болі матері.

Згадай, що через них ти народився, і що їм віддаси такого як вони тобі (дали)?

Усією твоєю душею шануй Господа і почитай його священиків.

Усією силою полюби Того, що тебе створив, і не остав його слуг.

Бійся Господа і прослав священика і дай йому часть, так як тобі заповіджено, первоплід і за переступ і дар рамен і жертву освячення і первоплід святих.

І до бідного простягни твою руку, щоб твоє благословення було досконалим.

Ласка дарування перед усяким живим, і над мертвим не задержиш ласки.

Не відступай від тих, що плачуть, і ридай з тими, що ридають.

Не лінися відвідати хворого, бо такими будеш полюблений.

В усіх твоїх словах памятай про останнє і не згрішиш на віки.

Російський синодальний переклад

Не делай зла, и тебя не постигнет зло;

удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя.

Сын мой! не сей на бороздах неправды, и не будешь в семь раз более пожинать с них.

Не проси у Господа власти, и у царя - почетного места.

Не оправдывай себя пред Господом, и не мудрствуй пред царем.

Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою.

Не греши против городского общества, и не роняй себя пред народом.

Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься ненаказанным.

Не говори: "Он призрит на множество даров моих, и, когда я принесу их Богу Вышнему, Он примет".

Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать милостыню.

Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его; ибо есть Смиряющий и Возвышающий.

Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга.

Не желай говорить какую бы то ни было ложь; ибо повторение ее не послужит ко благу.

Пред собранием старших не многословь, и не повторяй слова в прошении твоем.

Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего.

Не прилагайся ко множеству грешников. (7-17)Глубоко смири душу твою. (7-18)Помни, что гнев не замедлит,

(7-19)что наказание нечестивому - огонь и червь.

(7-20)Не меняй друга на сокровище, и брата однокровного - на золото Офирское.

(7-21)Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота.

(7-22)Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, преданного тебе душею.

(7-23)Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе.

(7-24)Есть у тебя скот? наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть остается у тебя.

(7-25)Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай шею их.

(7-26)Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего.

(7-27)Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному.

(7-28)Есть у тебя жена по душе? не отгоняй ее.

(7-29)Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей.

(7-30)Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты воздать им, как они тебе?

(7-31)Всею душею твоею благоговей пред Господом и уважай священников Его.

(7-32)Всею силою люби Творца твоего, и не оставляй служителей Его.

(7-33)Бойся Господа, и почитай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе: (7-34)начатки, и за грех, и даяние плеч, и жертву освящения, и начатки святых.

(7-35)И к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно.

(7-36)Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости.

(7-37)Не устраняйся от плачущих, и с сетующими сетуй.

(7-38)Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен.

(7-39)Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь.