5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Не покладайся на власні багатства, не кажи, - я самодостатній!

Не потурай своїй душі та потузі своїй, щоб не ввели тебе в пожадання твого серця.

і не кажи, хто, мовляв, мій володар, - бо каригідне Господь таки скарає.

Не говори: «Згрішив, а що мені сталось?» - Господь бо довготерпеливий.

Не покладайсь на прощення занадто, гріхи до гріхів додававши,

і не кажи: «А що милосердя йото велике, то й безліч гріхів мені він відпустить», - бо й милосердя, і гнів є у нього, тож на грішних спаде його обурення.

Не гайся повернутися до Господа, не відкладай з днини на днину, бо зненацька вибухне гнів Господній, то й загинеш у годині помсти.

Не звіряйсь на багатства, несправедливо набуті: не допоможуть тобі в день нещастя.

Не війся у кожному вітрі і не ступай усякою стежкою: так бо робить грішник двоязичний.

Стій твердо при своїй думці, і хай одне буде твоє слово.

Слухавши, будь скорий, а відповідавши - повільний.

Відповідай ближньому, коли відаєш, коли ж ні - поклади долоню на уста собі!

І слава, і неслава - в розмові; язик людини - її погибель.

Не допусти, щоб тебе називали підшептувачем, і язиком своїм не наклеплюй, бо на злодія сором спадає, і на двоязичного - осуд тяжкий.

Ні в великім, ні в малім не провинюйсь, і не ставай з друга ворогом.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Не захоплюйся твоїм майном і не скажи: Мені досить.

Не іди за твоєю душею і твоєю силою, щоб ходити за пожаданнями твого серця.

І не говори: Хто мене переможе? Бо Господь мстячи пімстить.

Не говори: Я згрішив, і що мені сталося? Бо Господь є довготерпеливий.

Відносно надолуження не будь без страху, щоб додати гріх до гріха.

І не говори: Його щедрість велика, вона надолужить за множество моїх гріхів. Бо у Нього милосердя і гнів, і на грішних спочине його гнів.

Не барися повернутися до Господа і не відкладай з дня на день. Бо нагло вийде господний гнів, і в часі пімсти будеш вигублений.

Не надійся на неправедний маєток. Бо нічим не буде корисним в дні нападу.

Не вганяйся за кожним вітром і не ходи по кожній стежці. Так (чинить) двоязичний грішник.

Будь кріпкий в твоїм розумі, і хай в тебе буде одне слово.

Будь швидкий до твого слухання і в довготерпінні видавай відповідь.

Якщо є в тобі розум, відповідж ближньому. Якщо ж ні, хай твоя рука буде на твоїх устах.

Слава і безчестя в розмові, і язик чоловіка його падіння.

Не будь прозваний шептуном і твоїм язиком не клади засідок. Бо на злодію є сором і погана зневага на двоязичному.

У великому і в малому не будь невіжою.

Російський синодальний переклад

Не полагайся на имущества твои и не говори: "станет на жизнь мою".

Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего,

и не говори: "кто властен в делах моих?", ибо Господь непременно отмстит за дерзость твою.

Не говори: "я грешил, и что мне было?", ибо Господь долготерпелив.

При мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам

и не говори: "милосердие Его велико, Он простит множество грехов моих"; (5-7)ибо милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает ярость Его.

(5-8)Не медли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день: (5-9 )бо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения.

(5-10)Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения.

(5-11)Не вей при всяком ветре и не ходи всякою стезею: таков двоязычный грешник.

(5-12)Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово.

(5-13)Будь скор к слушанию, и обдуманно давай ответ.

(5-14)Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих.

(5-15)В речах - слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему.

(5-16)Не прослыви наушником, и не коварствуй языком твоим: (5-17)ибо на воре - стыд, и на двоязычном - злое порицание.

(5-18)Не будь неразумным ни в большом ни в малом.