1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Всяка премудрість - від Господа, з ним же вона і повіки.

В морі пісочки, краплі дощу і вічности днини - хто порахує?

Висоти небесні, земну широчінь і глибини безодні - хто дослідить?

Перед усіма речами створено мудрість, і розважливий розум - від віку.

Джерело мудрости - слово Боже у вишніх, а дороги її - заповіді відвічні.

Корінь мудрости - кому він відкрився? І наміри її потаємні - хто про них знає?

Спізнання мудрости - кому об'явилось? І хто її досвід збагнув багатющий?

Єдиний мудрий, страшний вельми, що возсідає на престолі своєму.

Господь сам утворив її, і уздрів, і перелічив її, і розлив її над усіма ділами своїми,

над усяким тілом, із щедроти своєї, та й надав її тим, які люблять його.

Страх Господній - то слава й честь, веселощі й вінок раювання.

Страх Господній звеселює серце й радощі дає, втіху та довголіття.

Хто страхається Господа, блаженним стане наостанку, і в день кінця свого - благословенним.

Початок мудрости - боятися Господа, і створено її в лоні з вірними разом.

Вона між людьми звила гніздо, вічну основу, і до сімей-поколінь його довірлива буде.

Повнота мудрости - страхатися Господа: вона упоює їх плодами своїми;

цілу їхню хату сповнює бажаним, і засіки їхні - плодами своїми.

Вінець мудрости - острах Господній, від нього квітне мир і здоров'я благодайне.

І уздрів Господь, і перелічив її, дощем ізлив знання і розважливий розум; підвищив славу тих, що посідають її.

Корінь мудрости - страхатися Господа, тож віття її - довголіття.

Острах Господній гріхи віддалює; хто в ньому перебуває, той гнів відвертає.

Несправедливого гнів - невиправдальний, бо в запалі його гніву - його погибель.

До пори-часу довготерпеливий терпить, але наприкінці радощів він зазнає;

сам він дочасу свої слова ховатиме, його ж розум посвідчать уста численних.

У скарбниці мудрости - приповідки, повні знання; для грішника ж побожність - осоружна.

Прагнеш мудрости? Дотримуй заповіді, і Господь тобі її щедро надасть.

Бо мудрість і повчальність -острах Господній: вірність та лагідність йому довподоби.

Не будь нечуйним супроти остраху Господнього і не приступай до нього з серцем подвійним.

Не будь супроти людей облудним, зважай на уста свої.

Не зносься вгору, щоб не впасти й не збезчестити душі своєї, бо Господь твої тайни відкриє й додолу кине тебе серед громади, - бо не причастивсь єси до остраху Господнього, і серце твоє облудне.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Вся мудрість від Господа і вона з Ним на віки.

Хто почислить пісок морів і краплі дощу і дні віку?

Хто дослідить висоту неба і широту землі й безодні і мудрість?

Першою з усіх створена мудрість і сприймання розумності від віку.

Джерело мудрости слово Бога на висотах, і його хід вічні закони.

Кому відкрито корінь мудрости? І хто пізнав її подвиги?

Кому обявлено вміння мудрости? І хто збагнув її досвідченість?

Один є мудрий, дуже страшний, що сидить на своїм престолі.

Господь сам її створив і побачив і почислив її і вилив її на всі свої діла,

(вона) з кожним тілом за його даром, і Він обдарував нею тих, що Його люблять. Любов Господа преславна мудрість, яким лиш показується ділить її йому для виду.

Господний страх слава і похвала і веселість і вінець радости.

Господний страх розвеселить серце і дасть веселість і радість і довголіття.

Господний страх дар від Господа, бо і на стежках любові посаджені будуть.

Тому, хто боїться Господа, добре буде вкінці, і в дні його смерті буде поблагословлений.

Початок мудрости - боятися Господа, і з вірними в лоні створена була з ними.

З людьми вона збудувала вічну основу і їхньому насінню буде довірена.

Повнота мудрости боятися Господа і вона пяними зробить їх від своїх плодів.

Ввесь їхній дім наповнить бажаними і комори своїми плодами.

Вінець мудрости страх господний, що процвітає миром і здоровлям вилікування. Оба ж є дари Бога на мир, а Він поширює похвалу на тих, що Його люблять.

І Він побачив і почислив її, вміння і пізнання розуму вилив і підняв вгору славу тих, що її держали.

Корінь мудрости боятися Господа, і її галузки довголіття. Господний страх відкидає гріхи, а хто перебуває (в ньому) відверне всякий гнів.

Не зможе оправдатися неправедний гнівливий. Бо порух його гніву це його падіння.

До часу потерпить довготерпеливий, і пізніше віддасть йому радість.

До часу він сховає його слова, і губи численних виповдять його розум.

В скарбах мудрості притча вміння, а побожність гидота для грішних.

Якщо забажаєш мудрість бережи заповіді, і Господь тобі її подасть.

Бо господний страх мудрість і напоумлення, і йому милі віра і лагідність.

Не будь непослушним до господнього страху і не приступай до нього з подвійним серцем.

Не будь дволичним в устах людей і вважай на свої губи.

Не підноси себе, щоб ти не впав і не навів ти безчестя на твою душу, і Господь відкриє твоє сховане і посеред збору тебе скине, бо ти не приступив до господнього страху і твоє серце повне обмани.

Російський синодальний переклад

Всякая премудрость - от Господа и с Ним пребывает вовек.

Песок морей и капли дождя и дни вечности кто исчислит?

Высоту неба и широту земли, и бездну и премудрость кто исследует?

Прежде всего произошла Премудрость, и разумение мудрости - от века.

Источник премудрости - слово Бога Всевышнего, и шествие ее - вечные заповеди.

Кому открыт корень премудрости? и кто познал искусство ее?

Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле Своем, Господь.

Он произвел ее и видел и измерил ее

и излил ее на все дела Свои

и на всякую плоть по дару Своему, и особенно наделил ею любящих Его.

Страх Господень - слава и честь, и веселие и венец радости.

Страх Господень усладит сердце и даст веселие и радость и долгоденствие.

Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень - дар от Господа и поставляет на стезях любви.

Любовь к Господу - славная премудрость, и кому благоволит Он, разделяет ее по Своему усмотрению.

Начало премудрости - бояться Бога, и с верными она образуется вместе во чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание и семени их вверится.

Полнота премудрости - бояться Господа; она напояет их от плодов своих:

весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их - произведениями своими.

Венец премудрости - страх Господень, произращающий мир и невредимое здравие; но то и другое - дары Бога, Который распространяет славу любящих Его.

Он видел ее и измерил, пролил как дождь ведение и разумное знание и возвысил славу обладающих ею.

Корень премудрости - бояться Господа, а ветви ее - долгоденствие.

Страх Господень отгоняет грехи; не имеющий же страха не может оправдаться.

Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека.

Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается веселием.

До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его.

В сокровищницах премудрости - притчи разума, грешнику же страх Господень ненавистен.

Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе,

ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение Ему - вера и кротость.

Не будь недоверчивым к страху пред Господом и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем.

Не лицемерь пред устами других и будь внимателен к устам твоим.

Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестия на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню, и сердце твое полно лукавства.