10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Це вона зберегла первозданного батька світу, | скоро він один був створений, | і визволила його з власного падіння

та дала йому силу над усім володіти.

Неправедний же, у своїм гніві відступивши від неї, | загинув від власних братовбивчих лютощів.

А коли через нього земля була залита, | то її знову врятувала мудрість, | провівши праведника на звичайному дереві.

Коли народи змішались у лукавій змові, | вона теж розпізнала праведника й зберегла його бездоганним | перед Богом, зберегла твердим супроти ніжности до сина.

Вона, коли безбожні гинули, врятувала праведника | - втікача від вогню, який упав на П'ятимістя.

І на свідоцтво їхнього зіпсуття | диміє ще й тепер суха пустеля: | кущі приносять плоди, які не дозрівають, | і пам'ятником душі-невіри стоїть стовп соляний.

Вони бо, ухилившись від мудрости, | не тільки собі пошкодили, не пізнавши блага, | але й полишили для живих пам'ятник безглуздя, | щоб не могло зостатись у тайні те, як вони згрішили,

мудрість же слуг своїх від клопотів урятувала.

Вона праведника, що втікав від гніву брата, | вела простими стежками, | царство Боже йому вказала; | дала йому знання святих речей, | спомагала його у злиднях | і помножила трудів його дорібок.

Проти скупих гнобителів була при ньому | і його збагатила.

Вона зберегла його від ворогів, | захистила від тих, що на нього зазіхали; | в тяжкім бою нагородила його, | щоб знав, що благочестя сильніше над усе.

Вона не покинула проданого праведника, | а від гріха його врятувала.

Зійшла з ним у темницю | і не полишила його в кайданах, | аж поки йому не піднесла царське берло і владу над тими, що гнобили його; тих, що його винуватили, брехунами виявила, | для нього ж здобула невмирущу славу.

Вона увільнила від гнобителів народу | люд святий, потомство бездоганне.

Увійшла в душу Господнього слуги | і протиставилася страшним царям чудами та знаками.

Святим віддала за їхні труди плату, | провадила їх дивним шляхом, | день була для них захистом, | а вночі зоряним світлом.

Перевела їх через Червоне море | і провела через велику воду,

ворогів їхніх потопила, | їх же викинула з глибини безодні.

Тому то праведні з безбожних здобич зібрали | і славили, Господи, твоє святе ім'я | й оспівували одноголосно твою оборонну руку.

Бо мудрість німим уста відкрила | і язики немовлят учинила вимовними.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Вона оберегла першого створеного, батька світу, що сам був створений, і вирвала його з власного переступу

і дала йому силу володіти всім.

А неправедний, відступивши від неї в своїм гніві, він згинув від братовбивчої злості.

Через нього потоплену землю знову спасла мудрість, попровадивши праведного маловартним деревом.

І вона пізнала праведного, як народи замішалися в однодумності лукавства, і зберегла його несплямленим для Бога і зберегла сильним через милосердя до сина.

Вона спасла праведного від безбожних, що погибали, того, що втікав від огня, який падав на пятимістя,

(а) свідком його погані, курячись, стоїть пуста земля, і дерева дають незрілі плоди, (і) на память невірної душі стоїть стовп соли.

Бо минаючи мудрість не тільки зазнали шкоду, томущо не знали добра, але й оставили життям память безумності, щоб в тому, в чому згрішили, ані не змогли скритися.

А мудрість визволила з болів тих, що їй служили.

Вона праведного втікача від гніву брата попровадила по праведних стежках. Вона йому показала Боже царство і дала йому святе знання. Щедро подала йому роботи і помножила його труди.

В зарозумілості тих, що ним володіли, вона стала і збагатила його.

Оберегла його від ворогів і оборонила від тих, що насідались. І подала йому сильний подвиг, щоб він знав, що з усього найсильнішим є побожність.

Вона не оставила проданого праведника, але визволила його від гріхів,

зійшла з ним до рова і не оставила його в кайданах, аж доки не принесла йому скипетри царства і владу тих, що його гнобили. А тих, що його опоганили, виказала неправдомовними і дала йому вічну славу.

Вона визволила преподобний нарід і невинне насіння від народів, що гнобили.

Ввійшла в душу господнього раба і стала перед страшними царями в чудах і знаках.

Віддала преподобним винагороду за їхній труд, попровадила їх подивугідною дорогою і стала для них покровом в дні і полуменем звізд в ночі.

Провела їх крізь Червоне море і провела їх через велику воду.

А їхніх ворогів затопила і викинула їх з глибин безодні.

Через це праведні ограбили безбожних і оспівали, Господи, твоє святе імя, а однодушно похвалили твою руку, що воювала за (них).

Бо мудрість відкрила уста німих і ясними зробила язики немовлят.

Російський синодальний переклад

Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения:

она дала ему силу владычествовать над всем.

А отступивший от нее неправедный во гневе своем погиб от братоубийственной ярости.

Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого дерева.

Она же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризненным пред Богом, и сохранила мужественным в жалости к сыну.

Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, нисшедшего на пять городов,

от которых во свидетельство нечестия осталась дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие плоды, и памятником неверной души-- стоящий соляной столб.

Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, в чем заблудились.

Премудрость же спасла от бед служащих ей.

Праведного, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему царство Божие и даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его.

Когда из корыстолюбия обижали его, она предстала и обогатила его,

сохранила его от врагов, и обезопасила от коварствовавших против него, и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее.

Она не оставила проданного праведника, но спасла его от греха:

она нисходила с ним в ров и не оставляла его в узах, и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами обвинявших его и даровала ему вечную славу.

Она освободила святой народ и непорочное семя от народа угнетавших его,

вошла в душу служителя Господня и противостала страшным царям чудесами и знамениями.

Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным; и днем была им покровом, а ночью-- звездным светом.

Она перевела их чрез Чермное море и провела их сквозь большую воду,

а врагов их потопила и извергла их из глубины бездны.

Итак праведные завладели доспехами нечестивых и воспели святое имя Твое, Господи, и единодушно прославили поборающую руку Твою;

ибо премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки младенцев.