9

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Боже батьків, Господи милосердя, | що своїм словом створив усе

і що своєю мудрістю витворив людину, | щоб панувала над створіннями, які постали через тебе,

і щоб керувала світом у святості й справедливості, | щоб суд судила у правоті серця, -

дай мені мудрість, що возсідає на престолі поруч тебе, | і не відкинь мене з-поміж дітей твоїх.

Бо я - раб твій і син рабині твоєї, | людина немічна, короткотривала, | нездатний розуміти суд і закони.

Ба навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, | а йому забракло б твоєї мудрости, він за ніщо вважався б.

І на свідоцтво їхнього зіпсуття | народові, | на правителя твоїм синам і твоїм дочкам.

Ти заповідав мені збудувати храм на твоїй святій горі | і жертовник у місті, де ти перебуваєш, | образ намету святого, який ти був споконвіку приготував.

З тобою мудрість, яка твої діла знає, | яка була приявна, коли ти творив світ, | яка відає, що твоїм очам приємне | і що за твоїми заповідями праведне.

Зішли її з твого святого неба, | пошли її від твого престолу слави, | щоб була при мені й трудилась, | щоб я пізнав, що тобі любе.

Вона бо все знає й розуміє, | вона мене водитиме в моїх чинах мудро | і мене берегтиме у своїй славі.

Тоді мої діла будуть тобі вгодні, | і я судитиму народ твій справедливо, | стану гідний престолу батька мого.

Яка бо людина може пізнати волю Божу? | Або хто може збагнути, чого Господь хоче?

Бож міркування смертних нужденні, | непевні задуми наші;

бо тлінне тіло обтяжує душу, | і земне шатро придавлює вельми клопітливий дух.

Ми ледве відгадуємо те, що на землі, | з трудом знаходимо те, що в руках наших, | - а хто дослідить те, що на небі?

Волю ж твою хто знав би, якщо б ти не дав мудрости | і не зіслав з висот твого святого Духа?

Так випрямлено стежки тих, що живуть на землі, | і так навчились люди того, що тобі довподоби, | і мудрістю вони спаслися.»

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

Боже батьків і Господи милосердя, що все створив твоїм словом

і Ти твоєю мудрістю створив чоловіка, щоб володів тими творінями, що повстали від Тебе,

і провадив світом в преподобності і праведності і судив суд в простоті душі,

дай мені мудрість, що сидить при твоїм престолі, і не відкинь мене від твоїх рабів.

Бо я твій раб і син твоєї рабині, чоловік немічний і короткочасний і малий в розумінні суда і законів.

Бо якщо і буде хтось з людських синів досконалий, як не стане мудрости, що від Тебе, він вважатиметься за ніщо.

Ти вибрав мене на царя твого народу і на суддю твоїх синів і дочок.

Ти сказав збудувати храм в твому святому місті і жертівник в місті твого замешкання, подобу святого шатра, який Ти наперед приготовив від початку.

І з Тобою мудрість, що знає твої діла і була при Тобі, коли Ти творив світ, і знає, що вгодне в твоїх очах, і що правильне в твоїх заповідях.

Пішли її з святих небес і пішли її з престола твоєї слави, щоб будучи зі мною трудилася, і я взнав, що добровгодне у Тебе.

Бо вона знає все і розуміє і мудро попровадить мене в моїх ділах і обереже мене у своїй славі.

І мої діла будуть сприйняті, і праведно судитиму твій нарід і буду гідний престолів мого батька.

Бо яка людина пізнає божу раду? Чи хто збагне, що Господь бажає?

Бо задуми смертних нещасні, і їхні думки нестійкі.

Бо тлінне тіло тяжить на душі, і винахідливий ум тяжким чинить земне шатро.

І ледви відгадуємо те, що на землі, і те, що з трудом знаходимо в руках. А те, що на небесах, хто дослідив?

Хто ж пізнав твою раду, якщо не Ти дав мудрість і не післав з висот твого святого духа?

І так були випрямлені стежки тих, що на землі, і люди навчилися, що вгодне Тобі, і спаслися мудрістю.

Російський синодальний переклад

Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим

и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями

и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд!

Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих,

ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.

Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто.

Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и дщерей;

Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала.

С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим:

ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою;

ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе;

и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца моего.

Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может уразуметь, что угодно Господу?

Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны,

ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум.

Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах-- кто исследовал?

Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святаго Твоего Духа?

И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе, (9-19) и спаслись премудростью.