3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Душі праведних у руці Божій, | і мука не спіткає їх.

Очам безумних видалось, що вони вмерли, | і їхнє переставлення вважано за нещастя,

а відхід їх від нас - за згубу, | вони однак - у мирі.

Бо хоч, в очах людських, їх спіткала кара, | надія їх повна безсмертям;

вони, потерпівши трохи, великих благодійств зазнають, | бо Бог їх досвідчив | і знайшов їх достойними себе.

Він випробував їх, як золото в горнилі, | і прийняв їх, як жертву всепалення.

В час їхніх відвідин вони засяють | і, немов іскри по стерні, розбіжаться.

Правитимуть народами й володітимуть племенами, | а Господь царюватиме над ними повік.

Ті, що звірились на нього, зрозуміють правду, | і вірні в любові перебуватимуть при ньому, | бо ласка й милосердя - для вибранців його.

А на безбожних, за їхні думки, надійде кара, | за те, що праведником нехтували й від Господа відпали.

Бо той, хто легковажить мудрість і повчання, - нещасний, | і марна його надія, і труди безкорисні, | та й діла без пожитку.

Жінки в них безглузді, | діти їхні погані, | рід їхній проклятий!

Щаслива безплідна, яка без плями, | яка не знала гріховного ложа | вона під час відвідин душ одержить плід свій.

І скопець, що власноручно не вчинив беззаконня | і що не мав лихих думок супроти Господа, | - йому буде дана за вірність особливіша ласка | і миліша частка в Господнім храмі.

Бо плід добрих трудів - славний, | корінь обачности - нетлінний.

А діти перелюбів не розвинуться, | плід, що постав з беззаконного ложа, щезне.

Ба й якби довго жили, їх матимуть за ніщоту, | і накінець старість їхня буде безчесна.

А як помруть передчасно, не матимуть надії, | ані втіхи у день вироку,

важка бо кончина неправедного роду.

Переклад Огієнка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад Куліша

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Переклад УБТ Турконяка

А душі праведних в божій руці, і до них не доторкнеться мука.

В очах безумних здавалося, що вони вмерли, і їхній відхід важався за зло,

і відхід від нас за знищення, а вони є в мирі.

Бо хоч і на виду людей приймають муку, їхня надія сповнена безсмертя.

І трохи картані одержать велике добро, бо Бог їх випробував і знайшов їх гідними Себе.

Він випробував їх як золото в горнилі і прийняв їх як жертви цілопалення.

І в часі їхнього відвідання засіяють і побіжать як іскри по стеблі.

Судитимуть народи і пануватимуть народами, і їхній Господь зацарює на віки.

Ті, що на Нього поклали надію, зрозуміють правду, і вірні в любові остануть при Ньому. Бо ласка і милосердя в його преподобних, і відвідини в його вибранцях.

А безбожні за задуманим матимуть кару, ті, що знехтували праведним і відступили від Господа.

Бо хто погорджує мудрістю і напоумленням нещасний, і марна їхня надія, і труди без користі, і даремні їхні діла.

Їхні жінки безумні, і їхні діти погані, їхній рід проклятий.

Бо блаженна неопоганена неплідна, яка не знала ложа в переступі, бо матиме плід у відвідинах душ,

і скопець, що не вчинив в руці беззаконня, ані не задумав зло проти Господа, бо йому буде дана вибрана ласка віри і дуже миле насліддя в храмі Господа.

Бо овоч добрих діл славний, і корінь розумности незнищимий.

А діти перелюбників не будуть досконалими, і насіння з беззаконного ложа пропаде.

Бо якщо і довго будуть жити, вважатимуться за ніщо, і в кінці їхня старість без пошани.

Якщо й швидко скінчаться, не мають надії, ані радости в дні пізнання.

Бо кінець неправедного роду поганий.

Російський синодальний переклад

А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их.

В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью,

и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в мире.

Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия.

И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его.

Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную.

Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по стеблю.

Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать во веки.

Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его.

Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа.

Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны.

Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их.

Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ.

Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем.

Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен.

Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет.

Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета.

А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда;

ибо ужасен конец неправедного рода.