6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Куди пішов твій любий, найкраща між жінками? Куди звернув твій любий, щоб нам з тобою та його шукати?

Молода: Мій любий зійшов у сад свій до грядок пахучих пасти в садах отару та лілеї рвати.

Я - мого любого й мій любий - мій, він, що пасе отам поміж лілеями.

Молодий: Гарна ти моя люба, наче Тірца, немов Єрусалим, принадна, грізна, немов загони з прапорами.

Відверни від мене твої очі, бо вони мене чарують. Волосся твоє мов козяче стадо, що сходить із Гілеад-гір.

Зуби твої, немов овець отара, що з купелі виходить. Кожний із них має свою пару, ані одному її не бракує.

Немов розрізане надвоє яблуко-граната, твої скроні за твоїм покривалом.

Шістдесят цариць і вісімдесят наложниць було, а дівчат без ліку, -

одна ж єдина моя голубка, моя досконала, єдина у матері своєї, улюблена тієї, що її вродила. Побачили її дівчата й величають, цариці й наложниці і тії її вихваляють:

«Хто це, що наче рання зоря, сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорцями?»

В горіховий садок зійшов я, щоб подивитись на зелень у долині, щоб подивитись, чи виноград броститься, чи цвітуть яблуні ґранатові.

І сам не знаю, (як то сталось): моя любов посадила мене на колісницю князя мого народу.

Переклад Огієнка

Куди твій коханий пішов, о найвродливіша з жінок? Куди спрямував твій коханий? Бо ми пошукаємо його із тобою.

Мій коханий пішов до садочка свого, в квітники запашні, щоб пасти в садках і збирати лілеї.

Я належу своєму коханому, а мені мій коханий, що пасе між лілеями!

Ти прекрасна, моя ти подруженько, мов та Тірца, ти хороша, як Єрусалим, ти грізна, як війська з прапорами!

Відверни ти свої оченята від мене, бо вони непокоять мене! Твої коси немов стадо кіз, що хвилями сходять з того Гілеаду!

Твої зуби немов та отара овець, що з купелю вийшли, що котять близнята, і між ними немає неплідної!

Мов частина гранатного яблука скроня твоя за серпанком твоїм!

Шістдесят є цариць, і вісімдесят є наложниць, а дівчатам немає числа,

та єдина вона ця голубка моя, моя чиста! У неньки своєї вона одиначка, обрана вона у своєї родительки! Як бачили дочки Сіону її, то щасливою звали її, цариці й наложниці то вихваляли її:

Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грізна?

Зійшла я в оріховий сад, щоб поглянути на пуп'яночки при потоці, щоб побачити там, чи зацвів виноград, чи гранатові яблуні порозцвітали?

І не зчулася я, як мене посадила душа моя між колесниці моєї дружини бояр...

Переклад Куліша

Де ж твій милий подївся, ти, найуродливша між женщинами? Куди пійшов твій любий, щоб нам із тобою його шукати?

Він у саду в себе ходить, в цьвітнику пахущім, він залюбки попасає проміж лилїями.

Милий мій належить менї, а я милому, - тому, що в лилїях попасає.

Гарна ти, моя любко, неначе та Тирса, мов Ерусалим принадна, а грізна-поважна, як військо, під стягом стоюче.

Одверни від мене очі, - мене вони зворушують!

В тебе волос - мов отара кіз, що сходять із Галааду; зуби в тебе - наче овець стадо, що з купелї виходить, а в кожної близнята, й нема між ними неплодної;

Нїби половинки яблока-гранати щоки твої під кучерями в тебе.

Шістьдесять цариць сяє, вісїмдесять бранок, а дївчат безлїч,

Та вона єдина, голубка моя, чистая моя; єдина вона в матері своєї, вибрана зпроміж усїх, що вона зродила. Побачили її дївчата, й стали вихваляти; царицї й бранки - усї величали.

Хто ж се, що, мов зоря, зазорилась, гарна, як місяць, а ясна, як сонце, грізна, мов військо під стягами?

Я зійшла в сад оріховий, подивитись на зелень в долинї, поглянути, чи вже розвилась лоза виноградна, чи зацвили яблонї гранатові?

Не знаю, як завела мене душа моя 'д колесницям значних у народї мойму.

Переклад УБТ Турконяка

Куди пішов твій кревний, красуне між жінками? Куди відвернувся твій кревний? І з тобою його пошукаємо.

Мій кревний пішов до свого саду до посудин ароматів, щоб пасти в садах і збирати лелії.

Я для мого кревного, і мій кревний для мене, він пасе в леліях.

Ти гарна моя кревна, як бажання, гарна як Єрусалим, страшна як розсташовані (полки).

Відверни твої очі з перед мене, бо вони мене полонили. Твоє волосся як стада кіз, які зявилися з Ґалааду.

Твої зуби як стада острижених (овець), які вийшли з купелі, всі з подвійним плодом і бездітної в них немає.

Твої губи наче червоний шнурочок, і твоя мова гарна. Твоє яблоко як скірка ґранатового яблока без твого покриття.

Є шістдесять цариць, і вісімдесять наложниць, і молодиць, яким немає числа.

Є одна моя голубка, моя досконала, є одна в своєї матері, вона вибрана в тої, що її породила. Дочки її побачили і назвуть її блаженною, і цариці і наложниці її похвалять.

Хто вона, що нахилилася наче ранок, гарна як місяць, вибрана як сонце, страшна як вистроєні (покли)?

Я зійшов до оріхового саду, щоб подивитися на плоди потоку, щоб побачити чи зацвив виноградник, чи зацвили ґранатові яблока. Там тобі дам мої груди.

Моя душа не взнала. Зроблено мене наче колісниці Амінадава.

Російський синодальний переклад

`Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный твой? мы поищем его с тобою'.

Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии.

Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне; он пасет между лилиями.

Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами.

Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня.

Волосы твои - как стадо коз, сходящих с Галаада; зубы твои - как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;

как половинки гранатового яблока - ланиты твои под кудрями твоими.

Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа,

но единственная - она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и - превознесли ее, царицы и наложницы, и - восхвалили ее.

Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?

Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?

Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.