7

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерти, ніж день народження.

Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця.

Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце.

Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радости.

Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів,

бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота.

Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце.

Ліпший кінець справи, ніж її початок. Ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді - будь рівнодушний.

Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів.

Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання.

Ліпша мудрість, ніж спадщина: вона корисна тим, що бачать сонце.

Під захистом мудрости, як під захистом грошей; а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має.

Розглянь уважно діло Боже: хто бо може випростати те, що він скривив?

У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай: Бог однаково створив і цей і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього.

Усе я бачив за днів моєї марноти: і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне.

Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим: чого б тобі себе губити?

Не будь надто злим, і не будь дурним: чого б тобі не у свій час вмирати?

Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться Бога, тому одне й друге поталанить.

Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті.

Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши.

Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає.

Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших.

Усього того я досвідчивсь мудрістю. Я мовив: Хочу бути мудрим! Та це було для мене недосяжне.

Далеко те, що було, глибоко, преглибоко - хто його знайде?

Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити й розшукати мудрість та розум; і я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота - божевілля.

І я дізнався, що жінка гіркіша від смерти, що її серце - тенета й петлі, а її руки - пута. Хто Богові вгоден, той вирветься від неї; а грішник ускочить у її руки.

От що знайшов я, каже Когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей.

Її моя душа шукає й досі, та не находить: на тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної.

Лише оце, бач, ізнайшов я, що Бог сотворив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок.

Переклад Огієнка

Краще добре ім'я від оливи хорошої, а день смерти людини від дня її вродження!

Краще ходити до дому жалоби, ніж ходити до дому бенкету, бо то кінець кожній людині, і живий те до серця свого бере!

Кращий смуток від сміху, бо при обличчі сумнім добре серце!

Серце мудрих у домі жалоби, а серце безглуздих у домі веселощів.

Краще слухати докір розумного, аніж слухати пісні безумних,

бо як тріскот тернини під горщиком, такий сміх нерозумного. Теж марнота й оце!...

Коли мудрий кого утискає, то й сам нерозумним стає, а хабар губить серце.

Кінець діла ліпший від початку його; ліпший терпеливий від чванькуватого!

Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців.

Не кажи: Що це сталось, що перші дні були кращі за ці? бо не з мудрости ти запитався про це.

Добра мудрість з багатством, а прибуток для тих, хто ще сонечко бачить,

бо в тіні мудрости як у тіні срібла, та користь пізнання у тому, що мудрість життя зберігає тому, хто має її.

Розваж Божий учинок, бо хто може те випростати, що Він покривив?

За доброго дня користай із добра, за злого ж розважуй: Одне й друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла!

В днях марноти своєї я всього набачивсь: буває справедливий, що гине в своїй справедливості, буває й безбожний, що довго живе в своїм злі.

Не будь справедливим занадто, і не роби себе мудрим над міру: пощо нищити маєш себе?

Не будь несправедливим занадто, і немудрим не будь: пощо маєш померти в нечасі своїм?

Добре, щоб ти ухопився за це, але й з того своєї руки не спускай, бо богобоязний втече від усього того.

Мудрість робить мудрого сильнішим за десятьох володарів, що в місті.

Немає людини праведної на землі, що робила б добро й не грішила,

тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе,

знає бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив на інших!

Усе це я в мудрості випробував, і сказав: Стану мудрим! Та далека від мене вона!

Далеке оте, що було, і глибоке, глибоке, хто знайде його?

Звернувся я серцем своїм, щоб пізнати й розвідати, та шукати премудрість і розум, та щоб пізнати, що безбожність глупота, а нерозум безумство!

І знайшов я річ гіршу від смерти то жінку, бо пастка вона, її ж серце тенета, а руки її то кайдани!... Хто добрий у Бога врятований буде від неї, а грішного схопить вона!

Подивися, оце я знайшов, сказав Проповідник: рівняймо одне до одного, щоб знайти зрозуміння!

Чого ще шукала душа моя, та не знайшла: я людину знайшов одну з тисячі, але жінки між ними всіма не знайшов!...

Крім того, поглянь, що знайшов я: що праведною вчинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони!...

Переклад Куліша

Добра слава лучша над пахущі мастї, а день смертї лучше родин.

Лучше йти в дім, де плачуть, нїж у такий, де бенкетують; усї бо люде так закінчують, а живущий прийме се до серця.

Сумуваннє лучше сьміху; бо в смутку стає серце лїпшим.

Серце мудрих - у сумному дому, а серце дурних - у веселому.

Лучше слухати докір од мудрого, нїж піснї дурних;

Бо реготаннє дурневе - се тріск тернини під казаном. Се теж марнота.

Коли мудрий тїснить других, - стається дурним, та й подарунки псують серце.

Кінець справи лучше початку, а покірний лучше такого, що високо несеться.

Не давай духу хутко в гнїв попадати, гнїв бо в серцї в дурних гнїздиться.

Не кажи: Чому то давні часи були лучші теперешніх? бо не мудрість надихає тебе сим питаннєм.

Мудрість із достатком - річ добра, іменно же про тих, що бачать сонце;

Бо під її захистом так, як під захистом гроша; та знаннє переважує ще тим, що мудрість дає життє тому, в кого вона є.

Приглядайсь управі Божій; бо хто б те випростав, що він скривив?

У днї щасливі заживай добра, а в днї нещасливі - розумуй: Бог так само сотворив сей, як і той, щоб чоловік нїчого не міг проти його сказати.

На все надививсь я за днїв марного життя мого, й на се, що праведний гине в своїй праведностї, а безбожний живе довго в безбожностї своїй;

Та ти не будь надто строгим і не показуй себе мудрим над міру: чому тобі себе губити?

Не бувай надто грішним і безумним; чому бо тобі вмірати не свого часу?

Добре чинити меш, придержуючись одного й не занедбуючи другого: хто боїться Бога, той уйде всього того.

Мудрість дає мудрому більше сили, нїж у десятьох старшин у городї.

Нема на сьвітї такого праведного чоловіка, щоб чинив добро, нїколи не грішивши;

Тим то не на кожне слово зважай, що говорять, щоб не почути тобі часом, як твій власний слуга тобі лихословить;

Твоя бо совість мусить сказати тобі, що й ти нераз лихословив другим.

Усе це розбірав я по мудрому; я бо сказав собі: Хочу бути мудрий; та мудрість далеко від мене.

Далеко все, і глибоко, так глибоко! хто дослїдить?

Я звернув серце моє на се, щоб розізнати, вислїдити та розиськати мудрість і розум, і пізнати погань дурноти, незнання та безумностї, -

І дознався, що гірше, нїж смерть - се женщина, бо вона - сїть; серце в неї капкани, а руки - ланцюги. Хто добрий перед Богом, - урятуєсь від неї, а грішник спіймається нею.

От що я знайшов, каже проповідник, розвідуючи одно за одним!

А ще чого шукала душа моя, а я не знайшов? Знайшов я одного мужчину між тисячею, женщини ж нї однієї.

Тільки се я знайшов, що Бог сотворив чоловіка правим, та люде пустились на всякі вигади.

Переклад УБТ Турконяка

Добре імя краще ніж добра олія і день смерти ніж день народження.

Краще іти в дім плачу ніж іти до дому пиття, оскільки це кінець всякого чоловіка, і хто живе покладе до свого серця.

Кращий смуток від сміху, бо в смутку лиця серце зробиться добрим.

Серце мудрих в домі плачу, і серце безумних в домі радости.

Краще слухати картання мудрого ніж чоловік, що слухає пісню безумних.

Бо сміх безумних як голос тернини під казаном. І це марнота.

Бо пригноблення виводить з рівноваги мудрого і губить серце його шляхотності.

Краще кінець справи від його початку, кращий довготерпеливий від того, що надимається духом.

Не спішися злоститися в твому дусі, бо гнів спочине в подолку беззаконних.

Не скажи: Що сталося, що раніші дні були кращі від цих? Бо ти про це не запитався в мудрості.

Мудрість добра з роздаванням насліддя, і корисна для тих, що бачать сонце.

Бо мудрість у своїй тіні як тінь срібла, і надмір знання мудрости оживить того, що її посідає.

Глянь на божі створіння. Бо хто зможе прикрасити того, кого Бог скрутив?

В день доброти жий в добрі і в дні зла гляди. І це співзвучним цьому зробив Бог задля цього, щоб людина після себе не знайшла нічого.

Я все побачив в днях моєї марноти. Є праведний, що гине в своїй праведності і є безбожний, що остається в своїм злі.

Не ставай дуже праведним і не мудруй надмірно, щоб часом ти не зійшов з ума.

Не будь дуже безбожним і не стань твердим, щоб ти не помер не в твому часі.

Добре тобі держатися цього, і цим не опогани твою руку, бо хто боїться Бога (йому) пощастить в усьому.

Мудрість поможе мудрому більше ніж десять володарів, що є в місті.

Бо немає на землі праведної людини, яка зробить добро і не згрішить.

І не прикладай твоє серце до всіх слів, які скажуть, щоб ти не почув твого раба, що тебе проклинає,

бо він багато разів вчинить тобі зло і численними наворотами зробить зло твому серцю, щоб і ти інших проклинав.

Це все я випробував в мудрості. Я сказав: Змудрію,

і вона віддалилася від мене дальше від того, що була, і глибину глибини, хто її знайде?

Обійшов я і моє серце, щоб пізнати, і щоб розвідати і знайти мудрість і лік, і пізнати безумність і твердість і крутійство безбожних.

І я знаходжу гіркіше від смерті, жінку, яка є пасткою і її серце сіті, її руки кайдани. Добре перед лицем Бога вирватися від неї, і хто грішить схоплений буде нею.

Гляди це я знайшов, сказав Екклизіяст, одне по однім, щоб знайти задум,

який ще шукала моя душа і я не знайшов. Я знайшов одного чоловіка в тисячі і жінки в усьому цьому я не знайшов.

Лише ось це я знайшов, що Бог зробив людину праведною, і вони дослідили численні помисли.

Російський синодальний переклад

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти - дня рождения.

Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу.

Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше.

Сердце мудрых - в доме плача, а сердце глупых - в доме веселья.

Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых;

потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это - суета!

Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце.

Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного.

Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых.

Не говори: `отчего это прежние дни были лучше нынешних?', потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.

Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце:

потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра; но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею.

Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?

Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него.

Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем.

Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?

Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?

Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того.

Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе.

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы;

поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя;

ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.

Все это испытал я мудростью; я сказал: `буду я мудрым'; но мудрость далека от меня.

Далеко то, что было, и глубоко - глубоко: кто постигнет его?

Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия, -

и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее - оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею.

Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим.

Чего еще искала душа моя, и я не нашел? - Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел.

Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы.