4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І знов побачив я всі утиски, що кояться під сонцем: пригноблені в сльозах, а утішителя немає; від рук гнобителів - насильство, а втішника немає.

І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть,

а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож не бачив лихих діл, що діються під сонцем.

Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність -то тільки обопільна заздрість: це теж лиш марнота й гонитва за вітром.

Дурний складає руки і їсть власне тіло.

Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі повні труду та гонитви за вітром.

Бачив я ще й іншу марноту під сонцем.

Людина собі самотня, нікого другого не має; ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота й лихий клопіт.

Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь із своєї праці.

Бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести.

Так само, як лежать удвох - їм тепло; одному ж як загрітись?

Наскочить на одного хтось, удвох проти нього стануть; троїста нитка не так хутко рветься.

Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради;

він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народивсь убогим.

Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, товпляться, що мав на його місце стати.

Безліч було народу, усіх тих, котрим він перед вів; та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота й гонитва за вітром.

Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухняно: це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви; вони бо не знають, що вони зло чинять.

Переклад Огієнка

І знов я побачив всі утиски, що чинились під сонцем, і сльоза ось утискуваних, та немає для них потішителя, і насилля з руки, що їх гноблять, і немає для них потішителя...

І я похвалив тих померлих, що давно повмирали, більш від живих, що живуть дотепер...

А краще від них від обох тій людині, що досі іще не була, що не бачила чину лихого, що робився під сонцем!

І я бачив ввесь труд та ввесь успіх учинку, викликає заздрість одного до одного, і це все марнота та ловлення вітру!...

Нерозумний сидить, склавши руки свої, та жере своє тіло,

краща повна долоня спокою за повні дві жмені клопоту та за ловлення вітру!...

І знову я бачив марноту під сонцем:

Буває самотній, і не має нікого він іншого, сина чи брата у нього нема, та немає кінця всьому зусиллю його, і не насититься око багатством його, і він не повість: Та для кого дбаю і позбавляю добра свою душу? Марнота й оце, і даремна робота воно...

Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій,

і якби вони впали, підійме одне свого друга! Та горе одному, як він упаде, й нема другого, щоб підвести його...

Також коли вдвох покладуться, то тепло їм буде, а як же зогрітись одному?

А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійна не скоро пірветься!

Ліпший убогий та мудрий юнак, аніж цар старий та нерозумний, що вже осторог не приймає,

бо виходить юнак і з в'язниці, щоб зацарювати, хоч у царстві своїм народивсь він убогим!

Я бачив усіх живих, що ходять під сонцем, на боці цього юнака, цього другого, що став він на місце його.

Немає кінця всьому людові, всьому, що був перед ним, та й наступні не втішаться ним, бо й це теж марнота та ловлення вітру!...

Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла!

Переклад Куліша

І обернувсь я, й побачив всяку пригнобу, що дїється під сонцем, і бачив сльози пригноблених, що нема їм утїшителя; а тут у руках гнобителїв - сила, за тих же нїхто не заступиться.

І вважав я тих, що померли, щаслившими над живих, - тих, що вже нема на сьвіті, над тих, що живі ще;

А над сих і тих щаслившими - ще ненароджених на сьвіт, що не бачили того зла, яке дїється під сонцем.

Бачив я таки, що всяка праця й всяка користь з роботи викликує зависть між людьми. Та й се - марнота й мука духові.

Дурень той, хто седить, склавши руки, й гризе власне тїло, приговорюючи:

Лучше жменя в спокою над пригорщі, повні працї й марного силкування.

І знов я обернувся, та й побачив марноту під сонцем:

Людина собі одинока, нї сина, нї брата, а не перестає працювати, очі його ненаситні на багацтво. Та кому ж се я дбаю, й позбавляю душу мою всякого добра? Та й се - марнота й недобра робота!

Двом лучше, нїж одному, вони бо мають більшу користь із своєї працї;

Бо як один упаде, другий підніме свого товариша. Горе ж одинокому, як упаде, а нема другого, що підняв би його.

Так само, як лежать удвох, - їм тепло; а хто самітен, як йому нагрітись?

І коли хто подужає одного, то удвох встоять проти його. Троіста нитка не так хутко рветься.

Лучший убогий та розумний молодик, нїж старий, а дурний царь, що не вміє приймати поради;

Бо той, вийшовши з темницї, стане царем, дарма що в свойму царстві родився убогим.

Бачив я між усїма, що ходять під сонцем, із тим другим молодиком, що займе опісля місце тамтого.

Безлїч було народу перед ним, а пізнїйші не будуть радуватись ним. І се марнота та мука духові.

Уважай на ногу твою*, йдучи в дом Божий, і будь готовий, скорше слухати, нїж приносити жертви робом дурнїв, що навіть не знають, як вони не гаразд чинять.

Переклад УБТ Турконяка

І я повернувся і побачив усі пригноблення, що сталися під сонцем. І ось слеза пригноблених, і немає в них потішника, і сила в руках їхніх гнобителів, і немає в них потішника.

І я похвалив померлих, що вже померли, понад живих, які живуть аж до тепер.

І кращим від цих обох той, що ще не був, хто не побачив зло, що зроблене з творивом під сонцем.

І я побачив ввесь труд і всю сміливість творива, бо воно ревнощі чоловіка до свого друга. І це марнота і бажання духа.

Безумний схрестив свої руки і зїв своє тіло.

Краще повнота пригорщі спокою понад повноту двох пригорщів труду і бажання духа.

І я повернувся і побачив марноту під сонцем.

Є один, і немає другого, немає в нього і сина і брата. І немає кінця всьому його трудові, і його око не насичується багацтвом. І для кого я труджуся і позбуваю мою душу доброти? І це марнота і погана плутанина.

Два кращі від одного, для яких є добра винагорода в їхньому труді.

Бо якщо впадуть, один піднімає свого спільника, і горе йому одному, коли впаде і не буде другого, щоб його підняти.

І якщо заснуть два, і їм тепло. І один як зігріється?

І якщо скріпиться один, два стануть проти нього, і шнур в три плетений не швидко розірветься.

Бідний і мудрий раб кращий від старого і безумного царя, який ще не взнав як сприймати.

Бо вийде з дому кайдан, щоб царювати, бо і в його царстві бідним народився.

Я побачив всіх, що живуть, що ходять під сонцем, з другим молодцем, що встане замість нього,

немає кінця всякому народові, всім, які перед ними були. І останні ним не розвеселяться. Бо і це марнота і бажання духа.

Бережи твою ногу, якою підеш до божого дому, і як ти близько, щоб слухати. Твоя жертва є кращою від дарів безумних, бо вони не знають, що чинять зло.

Російський синодальний переклад

И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их - сила, а утешителя у них нет.

И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе;

а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем.

Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа!

Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою.

Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа.

И обратился я и увидел еще суету под солнцем;

человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. `Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?' И это - суета и недоброе дело!

Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их:

ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.

Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?

И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется.

Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы;

ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным.

Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того.

Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это - суета и томление духа!

Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают.