27

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Не хвалися завтрішнім днем, | бо не знаєш, що день може вродити.

Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста, | чужий хтонебудь, - а не твої губи.

Важке каміння, тяжкий пісок, | -та гнів дурного обидвоє переважить.

Жорстока - лютість, гнів - бурхливий, | та проти заздрощів хто встоїться?

Ліпше відвертий докір, | ніж любов прихована.

Рани від люблячого - щирі, | а поцілунки ворога - зрадливі.

Хто ситий, топче й крижку меду; | голодному й гірке - солодке.

Як пташка, що гніздо кидає, | так чоловік, що батьківщину кинув.

Олія й пахощі веселять серце, | так само й друг солодкий, що з серця раду вділяє.

Не покидай ні свого, ні батьківського друга, | ані не входь у дім брата твого в день твого нещастя. | Ліпший сусід близький, аніж брат далекий.

Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, | щоб я знав відповісти тому, хто мене ображає.

Обачний бачить лихо й ховається, | а легковажні йдуть далі - й зазнають кари.

Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився; | замість . чужих візьми з нього заставу.

Хто ближнього благословляє з ранку на ввесь голос, | про того думають, що він його проклинає.

Постійне капання в дощову погоду | і сварлива жінка - одне на одного схожі.

Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер, | або набрати олії в руку.

Залізо гострить залізо, | а чоловік обточується в товаристві з другим.

Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї, | хто ходить коло свого пана, той у славі буде.

Як у воді обличчя обличчю відповідає, | так серце людини людині.

Шеол і Аваддон ніколи не насичуються, | так само ненаситні очі людські.

Що горно на срібло й на золото горнило, | те на людину уста, які її хвалять.

Товчи дурного товкачем, мов зерно в ступі, | - його дурнота від нього не відступить.

Наглядай пильно, як воно з отарою твоєю, | і добре дбай про твої стада,

багатство бо не вічне; | чи ж багатство з роду до роду переходить?

Як сіно скошене й пробивається отава, | і на горах траву збирають,

ягнята будуть тобі на одежу, | козли - ціна на поле,

буде доволі молока козячого -тобі на їжу, | твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток.

Переклад Огієнка

Не вихвалюйся завтрішнім днем, бо не знаєш, що день той породить.

Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої.

Каміння тягар, і пісок важка річ, та гнів нерозумного тяжчий від них від обох.

Лютість жорстокість, а гнів то затоплення, та хто перед заздрістю встоїть?

Ліпше відкрите картання, ніж таємна любов.

Побої коханого вірність показують, а в ненависника поцілунки численні.

Сита душа топче й мед щільниковий, а голодній душі все гірке то солодке.

Як птах, що гніздо своє кинув, так і людина, що з місця свого мандрує.

Олива й кадило потішують серце, і солодкий нам друг за душевну пораду.

Друга свого й друга батька свого не кидай, а в дім брата свого не приходь в день нещастя свого, ліпший сусіда близький за далекого брата!

Будь мудрий, мій сину, й потіш моє серце, і я матиму що відповісти, як мені докорятиме хто.

Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються.

Візьми його одіж, бо він поручивсь за чужого, і за чужинку заставу візьми.

Хто сильним голосом благословляє із раннього ранку свого товариша, за прокляття залічується це йому.

Ринва, постійно текуча слотливого дня та жінка сварлива однакове:

хто хоче сховати її той вітра ховає, чи оливу пахучу правиці своєї, що видасть себе.

Як гострить залізо залізо, так гострить людина лице свого друга.

Сторож фіґовниці плоди її споживає, а хто пана свого стереже, той шанований.

Як лице до лиця у воді, так серце людини до серця людини.

Шеол й Аваддон не наситяться, не наситяться й очі людини.

Що для срібла топильна посудина, і горно для золота, те для людини уста, які хвалять її.

Хоч нерозумного будеш товкти товкачем поміж зернами в ступі, не відійде від нього глупота його!

Добре знай вигляд своєї отари, поклади своє серце на череди,

бо багатство твоє не навіки, і чи корона твоя з роду в рід?

Появилася зелень, і трава показалась, і збирається сіно із гір,

будуть вівці тобі на вбрання, і козли ціна поля,

і молока твоїх кіз буде досить на їжу тобі, на їду твого дому, і на життя для служниць твоїх.

Переклад Куліша

Не хвались завтрішним днем, не знаєш бо, що той день уродить.

Нехай вихвалює тебе хто другий, а не твої уста, - чужий, а не твій язик.

Важке каміннє, а пісок так само, та гнїв дурного обоє переважить.

Жорстокий гнїв, палка і лютість, та проти ревностї хто встояти зможе?

Докір явний багато лїпший, анїж укрита любов.

Лїпші щирі догани від люблячого, анїж зрадливі поцїлуї від того, що ненавидить.

Хто ситий, наступить і на крижку з медом, а голодній душі й гірке - солодке.

Як пташка, що гнїздо покине, так само й чоловік, що місце своє покинув.

Мастї й пахощі радують серце: такий же й друг солодкий, що з серця раду удїляє.

Не покидай свого, нї батькового друга, і в братів дом не йди в лиху твою годину: Лїпший сусїд близький, анїж брат далеко.

Розумен будь, сину, втїшай моє серце, щоб знав я, що менї злоріцї відказати.

Розважливий бачить лихо й ховається, а недосьвідні простаки гонять вперед, і в біду попадають.

Бери з нього платтє, він бо за чужого ручався, й за стороннього бери застав у нього!

Хто з ранку раннього товариша, знай, хвалить, про того думають, що се його він судить.

Безнастанне капаннє з криші у негоду, а жінка сварлива - вони одно;

Хто хоче здержати її, той намагаєсь з'упинити вітра, та сховати в руцї оливу, що дає знати про себе.

Як залїзо гострить залїзо, так гострить чоловік зір друга свого.

Хто стереже свою фиґовину, той їсти ме фиґи з неї, а хто береже добра пана свого, той у добрій славі буде.

Як у водї лице відбиваєсь до лиця, так само й серце чоловіче - до чоловіка,

Ненаситня безодня й пекло, - оттак неситі й очі людські.

Що огонь про срібло, про золото ж піч те про людину уста, що хвалять її.

Товчи безумного так як зерно у ступі, - не вилущиш його з дурноти його.

Назирай пильно за скотом твоїм і май стараннє про череду твою;

Добуток бо не на віки, бо й власть - чи ж вона переходить із роду в рід?

Показується трава, виказуєсь зелень, та й збирають по горах сїна.

Ягнята дають тобі одежу, козли - за що купити поле.

Доволї молока козиного на їжу тобі, на їжу родинї твоїй, та й на прожиток челядї твоїй.

Переклад УБТ Турконяка

Не хвалися завтрішним, бо не знаєш, що породить той, що приходить.

Хай тебе хвалить близький і не твої уста, чужий і не твої губи.

Камінь тяжкий і пісок тяжкий до ношення, а гнів безумного тяжчий від обох.

Гнів немилосерний і розлюченість остра, але ревнощі нічого не зносять.

Кращі є відкриті оскарження ніж скрита любов.

Вірогіднішими є рани друга ніж добровільні поцілунки ворога.

Душа що наситилася, гордить крижками меду, а для голодної душі і гірке видається солодким.

Так як коли птах злетить з власного гнізда, так чоловік піддає себе рабству коли відчужується від власних місць.

Мирами і винами і ладанами втішається серце, а душа розривається від біди.

Не остав твого друга чи батьківського друга, а до хати твого брата не ввійди невчасно. Краще близький друг ніж брат, що далеко мешкає.

Сину, будь мудрий, щоб веселилося моє серце і відверни від себе згірдливі слова.

Розумний ховається від зла, що надходить, а безумні, прийшовши, придбають кару.

Скинь твій плащ, бо минув кепкун, який чуже нищить.

Як хто благословить друга вранці великим голосом, здаватиметься, що він нічим не відрізняється від того, що проклинає.

В зимовий день краплі викидають чоловіка з його дому, так само і сварлива жінка (виганяє) з власного дому.

Північний вітер поганий, а іменем називається сприйнятний.

Залізо острить залізо, а чоловік виострює лице друга.

Хто насаджує фіґу, їсть її овочі. А хто стереже свого пана, буде в пошані.

Так як лиця не подібні до лиць, так також серця людей.

Ад і погибіль не насичуються, так як і неситі очі людей. Гидота Господеві хто скріпляє око, і ненапоумлені нездержливі язиком.

Розпечення - випробовування сріблові і золотові, а чоловік випробовується устами тих, що його хвалять. Серце беззаконного шукає зло, а правильне серце шукає знання.

Якщо бичуватимеш безумного засоромлюючи посеред збору, не забереш його безумности.

Чи знаючи знаєш (число) душ твого стада і наставиш твоє серце до твоїх стад?

Бо не на віки чоловікові влада і сила, ані не передають (її) з роду в рід.

Подбай за зелень в полі і пострижеш траву і збери гірську траву,

щоб ти мав овець на одіж. Шануй рівнину, щоб у тебе були ягнята.

Сину, маєш від мене слова сильні для твого життя і для життя твоїх слуг.

Російський синодальний переклад

Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.

Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, - чужой, а не язык твой.

Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих.

Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?

Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь.

Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего.

Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко.

Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое.

Масть и курение радуют сердце; так сладок всякому друг сердечным советом своим.

Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего: лучше сосед вблизи, нежели брат вдали.

Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое; и я буду иметь, что отвечать злословящему меня.

Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперед и наказываются.

Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог.

Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего.

Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена - равны:

кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе.

Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.

Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее; и кто бережет господина своего, тот будет в чести.

Как в воде лицо - к лицу, так сердце человека - к человеку.

Преисподняя и Аваддон - ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие. [Мерзость пред Господом дерзко поднимающий глаза, инеразумны невоздержанные языком.]

Что плавильня - для серебра, горнило - для золота, то для человека уста, которые хвалят его. [Сердце беззаконника ищет зла, сердце же правое ищет знания.]

Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его.

Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах;

потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род?

Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы.

Овцы - на одежду тебе, и козлы - на покупку поля.

И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим.