9

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Мудрість собі будинок збудувала | і витесала сім стовпів до нього.

Забила свої жертви, вина свого налила | і стіл свій теж приготувала.

Послала своїх служниць, щоб оповістити, | по щонайвищих закутках у місті:

Хто простодушний, нехай сюди заверне, | безумному ж вона сказала:

“Ходіте, мій хліб їжте, | і вино, що я приготувала, пийте;

киньте безумство - й житимете, | ходіть дорогою розуму.”

Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі неславу, | а сором - хто докоряє грішникові.

Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить; | докоряй мудрому, - він тебе полюбить.

Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим; | навчи праведника, і він знання побільшить.

Початок мудрости - острах Господній; | спізнання Всесвятого - розум.

Бо мною продовжиться вік твій, | роки життя твого причиняться.

Коли ти мудрий, мудрий для себе; | коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того.

Дурнота - пустотлива, | недбала, не відає нічого.

Сидить біля дверей свого будинку, | на троні, на висотах у місті,

щоб кликати перехожих; | що дорогою собі простують.

“Хто невіглас, нехай сюди заверне”, | а безумному вона каже:

“Вода украдена солодка, | і смачний хліб схований!”

А він і не знає, що там тіні | і що її гості в самій глибині Шеолу.

Переклад Огієнка

Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала.

Зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє, і трапезу свою приготовила.

Дівчат своїх вислала, і кличе вона на висотах міських:

Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому:

Ходіть, споживайте із хліба мого, та пийте з вина, що його я змішала!

Покиньте глупоту і будете жити, і ходіте дорогою розуму!

Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває.

Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він, викартай мудрого й він покохає тебе.

Дай мудрому й він помудріє іще, навчи праведного і прибільшить він мудрости!

Страх Господній початок премудрости, а пізнання Святого це розум,

бо мною помножаться дні твої, і додадуть тобі років життя.

Якщо ти змудрів то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш!

Жінка безглузда криклива, нерозумна, і нічого не знає!

Сідає вона на сидінні при вході до дому свого, на високостях міста,

щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує:

Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому:

Вода крадена солодка, і приємний прихований хліб...

І не відає він, що самі там мерці, у глибинах шеолу запрошені нею!...

Переклад Куліша

Премудрість збудувала будинок собі, витесала сїм стовпів до него,

Заколола жертви, налила вина й приготовила стіл у себе;

Розіслала служебки свої, щоб покликали з городських висот:

Хто невчений простак, звертай сюди! а тим, що на розум убогі, сказала:

Прибувайте та їжте мій хлїб і вино моє пийте;

Покидайте дурноту, й жийте, та ходїте стежками, що вам розум укаже!

Хто хоче кепкуна навчати, наживе собі неславу, а хто докоряє безбожникові, сказу собі чинить.

Не картай кепкуна, бо зненавидить тебе; картай мудрого, а будеш йому любий;

Дай науку мудрому, - зробиться ще премудрійшим, вмудряй праводушного, а він своє знаннє примножить.

Почин премудростї - страх Господень, а пізнаннє сьвятого - се розум;

Бо тілько через мене продовжиться вік твій і причиниться тобі років життя.

Коли ти мудрий, то мудрий єси собі на користь; коли ж пустун ти, тобі від сього шкода.

Женщина нерозсудлива, щебетлива й глупа невіжа,

Сїдає на стілцї вона в свойму будинку, на підвисшених місцях у містї,

Щоб кликати тих, що йдуть дорогою, що правими дорогами своїми ходять:

Хто неук, завертай сюди! а недоумкові каже:

Вода украдена солодша, й вкритий хлїб смашнїйший.

А він і не знає, що там самі мерцї, а ті, кого вона закличе, - в преисподнїй.

Переклад УБТ Турконяка

Мудрість збудувала собі дім і поставила сім стовпів.

Забила свої жертви, розлила в свої посудини вино і приготовила свій стіл.

Післала своїх слуг, скликаючи гучним проголошенням на святкування, кажучи:

Хто безумний, хай заверне до мене. І тим, що потребують розуму, сказала:

Ходіть, їжте мій хліб і пийте вино, яке я для вас розвела.

Оставте безумність, і будете жити, і шукатимете розумність, щоб ви пожили, і випрямите розум в пізнанні.

Хто напоумляє злих одержить собі безчестя, а хто картає безбожного опоганить себе.

Не картай поганих, щоб тебе не зненавиділи. Картай мудрого, і тебе полюбить.

Дай мудрому нагоду і мудрішим буде. Обяви праведному, і додасть сприймати.

Початок мудрости - господний страх, і рада святих - розумність. Бо знати закон - властивість доброго розуму.

Бо цим способом житимеш багато часу, і додадуться тобі роки твого життя.

Сину, якщо станеш для себе мудрий, будеш мудрий і близький. Якщо ж станеш поганим, сам зачерпнеш зло. Хто підпирає обману, цей пасе вітри, а сам ганяється за птахами, що літають. Бо покинув дороги свого виноградника, а осі власної посілості довів до блукання. Проходить через безводну пустиню і землю призначену на спрагу, а збирає неплідність для рук.

Безумна і зарозуміла жінка, яка не знає встиду, буває позбавлена куска хліба.

Сіла при дверях свого дому на стільці на яву при дорогах,

прикликуючи прохожих і тих, що випрамлюють свої дороги:

Хто з вас дуже безумний, хай заверне до мене. А позбавленим розумності раджу, кажучи:

Доторкніться таємних хлібів насолоди і води солодкої крадіжки.

Він же не знає, що хто у неї був згине, і буває на долівці аду. Але відійди, не забарися на місці, ані не поклади на неї твого ока. Бо так пройдеш чужу воду і перейдеш чужу ріку. Віддаляйся ж від чужої води і не пий з чужого джерела, щоб ти жив багато часу, а тобі додалися роки життя.

Російський синодальний переклад

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его,

заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу;

послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских:

`кто неразумен, обратись сюда!' И скудоумному она сказала:

`идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное;

оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума'.

Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого - пятно себе.

Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя;

дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание.

Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого - разум;

потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни.

[Сын мой!] если ты мудр, то мудр для себя [и для ближних твоих]; и если буен, то один потерпишь. [Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими: ибо он оставил пути своего виноградника и блуждает по тропинкам поля своего; проходит чрез безводную пустыню и землю, обреченную на жажду; собирает руками бесплодие.]

Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая

садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города,

чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями:

`кто глуп, обратись сюда!' и скудоумному сказала она:

`воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен'.

И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею. [Но ты отскочи, не медли на месте, не останавливай взгляда твоего на ней; ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лета жизни.]