8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Хіба мудрість не кличе, | розум не здійма свій голос?

На верху горбів при дорозі, | стає вона й на розпуттях.

Коло воріт, при вході в місто, | при вході в двері вона голосно гукає:

“Це вас я кличу, люди; | до синів людських мій голос.

О простодушні, обачности навчайтесь, | і ви, безглузді, ума набирайтесь!

Слухайте, бо я про важливе говоритиму, | і з уст моїх вийдуть слова правдиві.

Уста мої виповідають правду, | і зло моїм устам огидне.

Всі слова уст моїх правдиві, | нема нічого в них нещирого, кривого.

Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, | і слушні тому, хто придбав знання.

Прийміть мою науку, а не срібло, | і радше знання, ніж золото добірне,

бо мудрість ліпша понад перли; | ніщо дорогоцінне не зрівняється з нею.

Я мудрість, з обачністю я перебуваю; | я посідаю знання розважливе.

Страх Господній то ненависть до зла. | Пиху та гордість, лиху поведінку | й уста нещирі я ненавиджу

У мене рада й помисл; | я - розум, у мене сила.

Мною царі царюють | і князі встановляють право.

Мною старшини правлять, | вельможі судять усю землю.

Я люблю тих, які мене люблять; | хто шукає мене пильно, той знаходить.

Багатство й слава в мене, | постійні блага й справедливість.

Плоди мої ліпші від золота, від щирого золота; | прибуток мій - над срібло добірне.

Я ходжу путями правди, | стежками права,

щоб дати блага тим, які мене люблять, | щоб наповнились їхні скарбниці.

Господь створив мене почином путі своєї, | першою з його чинів споконвічних.

Я настановлена була від віку, | від початку, раніше, ніж; земля постала;

коли не було ще безодень, я народилась, | коли не було ще джерел багатоводних.

Перед тим, як були засновані гори, | раніше від пагорбів я народилась;

тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, | ні первнів пилу світового.

Як він укріпляв небо, я там була; | як він рисував круг поверх безодні,

як він згущав угорі хмари, | як установляв бездонні джерела,

як призначав край морю, | щоб води з його берегів не виступали, | як закладав підвалини землі, -

я була при ньому, при роботі, | я була його втіхою щоденно, | усміхалась перед ним повсякчасно,

гралась на його земному крузі, | моя бо втіха: бути; з людськими синами.

Отож, тепер, діти мої, слухайте мене: | щасливі тії, що дороги мої пильнують!

Слухайте науки й будьте мудрі, | не гордуйте нею.

Щасливий чоловік, що мене слухає, | що день-у-день біля дверей моїх чуває, | біля моїх одвірків стоїть на сторожі!

Бо хто мене знаходить, той життя знаходить | й осягає від Господа ласку.

Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить; | всі мої ненависники - смерть полюбляють.”

Переклад Огієнка

Чи ж мудрість не кличе, і не подає свого голосу розум?

На верхів'ях холмів, при дорозі та на перехрестях стоїть он вона!

При брамах, при вході до міста, де входиться в двері, там голосно кличе вона:

До вас, мужі, я кличу, а мій голос до людських синів:

Зрозумійте но, неуки, мудрість, зрозумійте ви розум, безглузді!

Послухайте, я бо шляхетне кажу, і відкриття моїх губ то простота.

Бо правду говорять уста мої, а лукавство гидота для губ моїх.

Всі слова моїх уст справедливі, нема в них крутійства й лукавства.

Усі вони прості, хто їх розуміє, і щирі для тих, хто знаходить знання.

Візьміть ви картання моє, а не срібло, і знання, добірніше від щирого золота:

ліпша бо мудрість за перли, і не рівняються їй всі клейноди!

Я, мудрість, живу разом з розумом, і знаходжу пізнання розважне.

Страх Господній лихе все ненавидіти: я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста!

В мене рада й оглядність, я розум, і сила у мене.

Мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють.

Мною правлять владики й вельможні, всі праведні судді.

Я кохаю всіх тих, хто кохає мене, хто ж шукає мене мене знайде!

Зо мною багатство та слава, тривалий маєток та правда:

ліпший плід мій від щирого золота й золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне!

Путтю праведною я ходжу, поміж правних стежок,

щоб дати багатство в спадщину для тих, хто кохає мене, і я понаповнюю їхні скарбниці!

Господь мене мав на початку Своєї дороги, перше чинів Своїх, спервовіку,

відвіку була я встановлена, від початку, від правіку землі.

Народжена я, як безодень іще не було, коли не було ще джерел, водою обтяжених.

Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки,

коли ще землі не вчинив Він, ні піль, ні початкового пороху всесвіту.

Коли приправляв небеса я була там, коли круга вставляв на поверхні безодні,

коли хмари уміцнював Він нагорі, як джерела безодні зміцняв,

коли клав Він для моря устава його, щоб його берегів вода не переходила, коли ставив основи землі,

то я майстром у Нього була, і була я веселощами день-у-день, радіючи перед обличчям Його кожночасно,

радіючи на земнім крузі Його, а забава моя із синами людськими!

Тепер же, послухайте, діти, мене, і блаженні, хто буде дороги мої стерегти!

Навчання послухайте й мудрими станьте, і не відступайте від нього!

Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день-у-день, щоб одвірки мої берегти!

Хто бо знаходить мене, той знаходить життя, і одержує милість від Господа.

А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою; всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали!

Переклад Куліша

Чи ж премудрість не покликує, чи розум не знїмає свій голос?

Вона стає на високих місцях, при дорозї, та на роздорожжях;

Вона кличе коло воріт при ввіходї в місто, коло ввіходу в самі двері:

Люде, се до вас я покликую, до синів чоловічих мій голос!

Навчайтесь, нерозумні, мудростї, і ви, глупі - розуму!

Слухайте, бо я про важне говорити буду, й сама се правда, що уста мої виповідають.

Бо саму правду говорить язик мій, а все, що безбожне, - гидота устам моїм.

Всї слова уст моїх справедливі; нема в них облуду анї омани.

Всї вони ясні тому, хто має розум, і справедливі для тих, що знання набули.

Прийміть мою науку над срібло раднїще, знаннє моє ви цїнуйте над золото щире;

Мудрість бо над перли дорожша, й нїчо, що можна бажати, з нею не зрівняєсь.

Я, премудрість, пробуваю з розумом і шукаю розважливого знання.

Страх Господень - значить ненавидїти зло; гордощі, високомірність, зла путь і двоязичні уста менї ненависні.

В мене рада й правда, я - розум, у мене сила.

Мною й царі царюють і праводавцї встановляють справедливість;

Мною правлять князї й вельможні, та всї суддї землї.

Люблю я тих, що мене люблять, і хто мене шукає, той знайде мене.

І богацтво й слава в мене, всї блага неминущі й справедливість;

Плоди мої лучші золота - золота найчистїйшого, а хісна з мене більше, як із найдобірнїйшого срібла.

Я ходжу шляхами правди, правосуду стежками,

Щоб подати тим, хто мене любить, справдешнє добро, й скарбівнї їх я наповнюю.

Господь мав мене перед розпочатком путей своїх, перш нїж що сотворив, з правіків;

Од вічностї мене він помазав, від почину, перед настаннєм землї.

Я родилась, як ще не було безодень, як ще нїде джерела водою не дзюрчали.

Родилась, як ще з землї не воздвиглись гори, перше нїж горби постали;

Як іще він не сотворив нї землї, нї степу, нї грудок тих, що з них злїпивсь круг земний.

Як розпростирав він небо, була я там. Як він закруглював кружало безоднї,

Як хмари в горі згущав, як замикав джерела безоднї (надземної),

Як давав морю приказ, щоб води не переступали гряниць його, як він підвалини землї закладав, -

Тодї була я при йому строїтелькою, й була його радістю день за днем, веселячись перед ним увесь час,

Веселячись на земному крузї його, радість же моя була - дїти людські.

Проте ж, дїти, слухайте мене; й благословенні ті, хто стежок моїх пильнує.

Слухайте науки, й будьте мудрі, та й не одступайте від неї.

Блажен, хто слухає мене, й невсипущо перебуває день-у-день у воріт моїх, та стоїть на сторожі під дверима в мене!

Бо хто знайшов мене, знайшов життє, й одержить ласку від Господа;

Хто ж грішить проти мене, душі своїй той шкодить: всї, що цураються мене, люблять смерть.

Переклад УБТ Турконяка

Ти проголосиш мудрість, щоб тебе послухала розумність.

Бо вона на високих вершках, стала між стежками.

Бо вона чекає при брамах сильних, а співає при входах:

Вас прошу, о люди, і видаю мій голос до людських синів.

Розумійте незлобні, злобу, а ненапоумлені прикладіть серце.

Вислухайте мене, бо говорю побожне і винесу праведне з губ.

Бо моє горло повчиться правди, а огидні переді мною обманливі губи.

З праведністю всі слова моїх уст, нічого в них (немає) викривленого чи покрученого.

Все явне тим, що розуміють, і праведне тим, що знаходять пізнання.

Прийміть напоумлення і не срібло і знання радше ніж щире золото. Виберіть розуміння радше ніж щире золото.

Бо мудрість краща від дорогоцінного каміння, а все дорогоцінне не є гідне її.

Я - мудрість поселила раду, і знання і розуміння я прикликала.

Господний страх ненавидить неправедність, гордість і зарозумілість і дороги поганих. Я ж зненавиділа звихнені дороги поганих.

Моя порада і впевненість, моя розумність, моя ж сила.

Мною царюватимуть царі, і сильні напишуть праведність.

Мною величаються вельможі, і тирани мною володіють землею.

Я люблю тих, що мене люблять, а ті, що мене шукають, знайдуть.

Багацтво і слава є моя і придбання багатьох (дібр) і праведність.

Краще збирати мене ніж золото і дорогоцінний камінь, а мої плоди кращі від добірного срібла.

Я ходжу дорогами праведности і повертаюся між стежками праведности,

щоб розділити маєток тим, що мене люблять, і наповню їхні скарби добрами.

Якщо я звіщаю вам те, що стається кожного дня, згадаю перечислити те, що від віку.

Господь мене створив початоком своїх доріг для своїх діл,

перед віком на початку мене оснував,

раніше ніж створив землю і раніше ніж створив безодні, раніше ніж вийшли джерела вод,

раніше ніж основано гори, скорше ніж всі горби мене родить.

Господь створив країни і незаселені місця і заселені вершки, що під небом.

Коли Він приготовляв небо, я була з Ним, і коли Він відлучав свій престіл на вітрах.

Коли Він робив горішні хмари сильними, і як впевненими клав джерела, що під небом

і робив основи землі сильними,

я була з Ним, пристосовуючись, я була та, якою Він зрадів. Кожного ж дня веселилася я Його лицем в усякому часі,

коли Він веселився, закінчивши вселенну, і веселився людськими синами.

Отже тепер, сину, послухай мене.

Блаженний чоловік, який мене послухається, і людина, яка збереже мої дороги, чуваючи кожного дня при моїх дверях, сторожачи при стовпах моїх входів.

Бо мої виходи - виходи життя, і приготовляється милість в Господа.

А ті, що грішать проти мене, безбожно чинять власним душам, і ті, що мене ненавидять, люблять смерть.

Російський синодальний переклад

Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?

Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях;

она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери:

`к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!

Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые - разуму.

Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих - правда;

ибо истину произнесет язык мой, и нечестие - мерзость для уст моих;

все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства;

все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание.

Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото;

потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею.

Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания.

Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу.

У меня совет и правда; я разум, у меня сила.

Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду;

мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли.

Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;

богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда;

плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра.

Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,

чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. [Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века.]

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;

от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.

Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою.

Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов,

когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.

Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,

когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав,

чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли:

тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время,

веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими.

Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои!

Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него.

Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!

потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа;

а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть'.