145

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(146-1)Алилуя. Хвали, душе моя, Господа!

(146-2)Буду хвалити Господа поки життя мого, псалми співатиму Богові моєму докіль буду жити.

(146-3)Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може.

(146-4)Виходить його дух, і він повертається у землю і того ж дня гинуть його задуми.

(146-5)Щасливий той, кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого,

(146-6)що створив небо й землю, море - й усе, що є в них; що вірність береже повіки,

(146-7)що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним. Господь визволяє в'язнів,

(146-8)Господь відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить.

(146-9)Господь захожих захищає, підтримує сироту й удову, - дорогу ж нечестивих відвертає.

(146-10)Господь буде царем повіки, твій Бог, Сіоне, по всі роди. Алилуя.

Переклад Огієнка

Хвали, душе моя, Господа,

хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую!

Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема:

вийде дух його і він до своєї землі повертається, того дня його задуми гинуть!

Блаженний, кому його поміч Бог Яковів, що надія його на Господа, Бога його,

що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки,

правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає! Господь в'язнів розв'язує,

Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних!

Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює!

Хай царює навіки Господь, Бог твій, Сіоне, із роду у рід! Алілуя!

Переклад Куліша

(146-1)Аллилуя! Х вали, душе моя, Господа!

(146-2)Буду хвалити Господа, поки життя мого, буду сьпівати псальми Богові моєму, поки мене стане.

(146-3)Не вповайте на князїв, на сина чоловічого; нема в його спасення!

(146-4)Вийде дух з його, знов до землї своєї він вертає; того ж дня самого задуми його марою стали.

(146-5)Щасливий той, кому дає поміч Бог Якова, в кого надїя на Господа Бога його!

(146-6)Що сотворив небо і землю, море і все, що в йому; що стереже вірність по віки;

(146-7)Творить правосуддє пригнобленим, дає хлїба голодним. Господь вязнїв визволяє.

(146-8)Господь слїпим очі вітворяє, Господь пригноблених підносить, Господь любить праведних;

(146-9)Господь захожих заступає, він сироту і вдову піддержує; а дорогу беззаконних на бік повертає.

(146-10)Да царствує по віки Господь, Бог твій, Сионе, з роду в рід. Аллилуя!

Переклад УБТ Турконяка

Аллилуя. Ангея і Захарія. Хвали, душе моя, Господа.

Похвалю Господа в моїм житті, співатиму моєму Богові, поки я є.

Не покладайте надію на володарів і на людських синів, в яких немає спасіння.

Вийде його дух, і він повернеться до своєї землі. В тому дні згинуть всі їхні задуми.

Блаженний кому Бог Якова помічник, його надія на його Господа Бога,

що створив небо і землю, море і все, що в них, що береже правду на віки,

що чинить суд скривдженим, що дає їжу голодним. Господь звільняє звязаних,

Господь випрамляє розбитих, Господь умудряє сліпців, Господь любить праведних.

Господь охороняє приходьків, приймає сироту і вдову і вигублює дорогу грішних.

Господь зацарює на віки, твій Бог, Сіоне, в рід і рід.

Російський синодальний переклад

Хвали, душа моя, Господа.

Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь.

Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.

Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его.

Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,

сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,

творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников,

Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных.

Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает.

Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия.