143

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(144-1)Давида. Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці.

(144-2)Він моя милість і моя кріпость, моя твердиня і мій визволитель; мій щит, - і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене.

(144-3)Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, - що думаєш про нього?

(144-4)Людина схожа на подих, дні її, мов ота минуща тінь.

(144-5)Господи, прихили твоє небо й зійди! Діткнись до гір, - і вони задимують.

(144-6)Заблискай блискавкою і розсип їх, стріли твої пусти й збентеж їх!

(144-7)Простягни з вишніх твою руку, спаси мене і вирятуй мене від вод великих, від рук чужинців,

(144-8)уста яких промовляють брехнею, правиця яких - правиця клятвопорушна.

(144-9)Боже, я нову пісню тобі заспіваю, на десятиструнній гарфі тебе хвалитиму, -

(144-10)тебе, який даєш царям перемогу, який спасаєш Давида, слугу твого, від меча лихого.

(144-11)Спаси мене й визволь із рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиця яких - правиця клятвопорушна.

(144-12)Сини наші як парості хай будуть, що ростуть у повнім віку молодечім. Дочки наші, немов стовпи наріжні, витесані, немов оті у палаці.

(144-13)Засіки наші нехай будуть повні і постачають усяке збіжжя. Вівці наші хай тисячами котяться, тьмою-тьменною на полях наших.

(144-14)Хай буде навантажена худоба наша; хай не буде ані розколини, ані втрати, ані галасу на майданах наших.

(144-15)Щасливий народ, в якого така доля! Щасливий народ, якому Бог - Господь!

Переклад Огієнка

Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Він навчає до бою, пальці мої до війни!

Він моє милосердя й твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені, Він мій щит, і я до Нього вдаюся, Він мій народ підбиває під мене!

Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, що зважаєш на нього?

Людина стала до пари подібна, її дні як та тінь проминуща!

Господи, нахили Своє небо, й зійди, доторкнися до гір, і вони задимують!

Заблищи блискавицею, й їх розпорош, пошли Свої стріли, і їх побентеж!

Пошли з висоти Свою руку, й мене порятуй, і визволь мене з вод великих, від руки чужинців,

що їхні уста промовляють неправду, а їхня правиця правиця зрадлива!

Боже, я пісню нову заспіваю Тобі, на арфі десятиструнній заграю Тобі,

що Ти перемогу царям подаєш, що рятуєш Давида, Свого раба, від лихого меча!

Порятуй же мене й збережи Ти мене від руки чужинців, що їхні уста промовляють марноту, а їхня правиця правиця зрадлива,

щоб були сини наші, немов саджанці, виплекані в їхній молодості, наші дочки немов ті наріжні стовпи, витесані на окрасу палати!

Повні наші комори, вони видають найрізніше, котяться тисячами наші вівці та кози, десятками тисяч по наших подвір'ях розплоджуються!

Ситі наші бики, немає пригод і немає хвороби, і на вулицях наших нема нарікань!

Блаженний народ, що йому так ведеться, блаженний народ, що Господь йому Бог!

Переклад Куліша

(144-1)Давидова. Благословен Господь, скеля моя; він навчає руки мої до бою, до війни палцї мої!

(144-2)Він моя милість і огорода моя, твердиня моя висока і мій спаситель; щит мій, і той, на кого я вповаю, котрий корить народ мій під мене.

(144-3)Господи, що таке чоловік, щоб тобі знати про його, той син чоловічий, щоб ти зважав на його?

(144-4)Чоловік, як той подих; днї його, як тїнь, що перелїтає.

(144-5)Господи, прихили небо твоє, і зійди на долину! До гір торкнися, нехай задимують!

(144-6)Блискай блискавками, і розсип їх! Пусти стріли твої, й замішай їх!

(144-7)Простри руку твою з висоти, вихопи мене, і вирятуй із вод великих, із руки чужинцїв.

(144-8)Уста їх про марне говорять, а правиця їх є правиця брехнї!

(144-9)Боже, нову пісню тобі засьпіваю, на псалтирі десятострунній до похвальної піснї тобі заграю;

(144-10)Тобі, що даєш спасеннє царям, ізбавляєш Давида, слугу свого, від меча смертиносного.

(144-11)Вихопи мене і вирятуй з руки чужинцїв, котрих уста про марне говорять, а котрих правиця є правиця брехнї!

(144-12)Щоб сини наші були, як висадки, зрощені в їх молодостї; дочки наші стрункі, як тесані стовпи угольні збудованої палати;

(144-13)Щоб засїки наші були повні, всяким хлїбом багаті; щоб скотина наша тисячма множилась, десятки тисяч по вертепах наших;

(144-14)Щоб корови наші телились; щоб не було влому, і жадного убитку, і жадної лайки на улицях наших.

(144-15)Щасливий нарід, в котрого така доля! Щасливий нарід, котрому Господь - Бог його!

Переклад УБТ Турконяка

Давида до Ґоліята. Благословенний Господь Бог мій, що повчає мої руки на бій, мої пальці на війну.

Моє милосердя і моя охорона, мій помічник і мій визволитель, мій оборонець, і на Нього я поклав надію, Він підкоряє мій нарід під мене.

Господи, чим є людина, що Ти їй обявився, і людський син, що вшановуєш його?

Людина уподібнилася до марноти, її дні минають наче тінь.

Господи, прихили твої небеса і зійди, доторкнися гір, і задимляться.

Заблесни блискавицею і розженеш їх, пішли твої стріли і замішаєш їх.

Пішли твою руку з гори, визволи мене і спаси мене від великих бід, з руки чужих синів,

яких уста висказали марне, і їхня правиця - правиця неправди.

Боже, заспіваю Тобі пісню нову, на десятиструннім псалтирі співатиму Тобі,

що даєш царям спасіння, що спасаєш Давида твого раба від поганого меча.

Визволи мене і спаси мене з руки синів чужинців, яких уста заговорили марне і їхня правиця - правиця неправди.

Яких сини наче нові саджанці посаджені в їхній молодості, їхні дочки гарні, прикрашені наче подоба храму,

їхні покої повні, що викидають з цього в це, їхні вівці багатоплідні, що множаться на їхніх дорогах,

їхні воли годовані, немає запалої огорожі, ані проходу, ані крику на їхніх площах.

Блаженним назвали нарід, в якого так є. Блаженний нарід, в якого Господь його Бог.

Російський синодальний переклад

Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани,

милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, - и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой.

Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?

Человек подобен дуновению; дни его - как уклоняющаяся тень.

Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымятся;

блесни молниею и рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их;

простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных,

которых уста говорят суетное и которых десница - десница лжи.

Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе,

дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча.

Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница - десница лжи.

Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши - как искусно изваянные столпы в чертогах.

Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших;

да будут волы наши тучны; да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших.

Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.