142

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(143-1)Псалом. Давида. О Господи, почуй мою молитву, у твоїй вірності нахили вухо твоє до мольби моєї; вислухай мене у твоїй правді!

(143-2)І не входь у суд із твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою.

(143-3)Бо мою душу гонить ворог, життя моє у землю топче, він оселює мене в пітьмі, як давно померлих.

(143-4)Дух мій тривожиться у мені й серце моє жахається у мені всередині.

(143-5)Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую.

(143-6)До тебе простягаю мої руки; моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає.

(143-7)Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крий обличчя твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму.

(143-8)Дай мені вранці відчути твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до тебе бо підношу мою душу.

(143-9)Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, -до тебе прибігаю!

(143-10)Навчи мене творити твою волю, бо ти Бог мій. Хай дух твій добрий мене веде по землі рівній.

(143-11)Живи мене, о Господи, імени твого ради, у справедливості твоїй виведи з скорботи мою душу.

(143-12)І в гніві твоїм знищ моїх, супротивників! І вигуби всіх гнобителів душі моєї! Бо я - слуга твій.

Переклад Огієнка

Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в Своїй вірності, у правді Своїй обізвися до мене!

І на суд не вступай із рабом Своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде!

Бо неприятель переслідує душу мою, топче живую мою до землі... Посадив мене в темряву, як мерців цього світу!

Омліває мій дух у мені, кам'яніє в нутрі моїм серце моє...

Я згадую дні стародавні, над усіми Твоїми чинами роздумую, говорю про діла Твоїх рук.

Я руки свої простягаю до Тебе, душа моя прагне Тебе, як води пересохла земля! Села.

Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається! Не ховай Ти від мене обличчя Свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу!

Об'яви мені вранці Своє милосердя, бо на Тебе надіюсь, повідом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до Тебе підношу я душу свою!

Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся!

Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий Дух Твій нехай попровадить мене по рівній землі!

Ради Ймення Свого, о Господи, оживи мене, Своєю правдою виведи душу мою від недолі!

А в Своїм милосерді понищ моїх ворогів, і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб Твій!

Переклад Куліша

(143-1)Псальма Давидова. Господи, вислухай молитву мою, нахили ухо до благання мого! Вислухай мене по вірностї твоїй, по справедливостї твоїй!

(143-2)І не входи в суд із слугою твоїм, нїхто бо з живих не оправдиться перед тобою.

(143-3)Бо ворог слїдить душу мою, топче життє моє до землї, закопує мене у темних місцях, як мерцїв давно померших.

(143-4)І дух мій охляв в мене, серце моє ниє.

(143-5)Згадаю днї давні, про дїла твої промишляючи; думаю-гадаю над творивом рук твоїх.

(143-6)До тебе простираю руки мої; як спрагнена земля, так душа моя тебе жадає.

(143-7)Поспіши, Господи, вислухай мене! Дух мій холоне. Не крий лиця свого передо мною! ато буду як ті, що йдуть в домовину!

(143-8)Вранцї дай почути милість твою! Бо на тебе вповаю. Яви менї дорогу, котрою ступати маю! Бо до тебе підношу душу мою.

(143-9)Рятуй мене, Господи, від ворогів моїх! До тебе прибігаю.

(143-10)Навчи мене творити волю твою! Ти бо єси Бог мій; дух твій благий нехай по рівнинї веде мене.

(143-11)Задля імени твого, Господи, оживи мене; у твоїй справедливостї виведи душу мою з тїсноти!

(143-12)А по милостї твоїй вигуби ворогів моїх, і гнобителїв душі моєї занапасти! Я бо слуга твій.

Переклад УБТ Турконяка

Псалом Давида, коли син його переслідує. Господи, вислухай мою молитву, сприйми моє благання в твоїй правді, вислухай мене в твоїй праведності.

І не ввійдеш в суд з твоїм рабом, бо перед Тобою не оправдається всякий живий.

Бо ворог переслідував мою душу, впокорив моє життя до землі, посадив мене в темних, наче мертвих віку.

І в мені ослаб мій дух, в мені стривожилося моє серце.

Я згадав старі дні і повчився в усіх твоїх ділах, я повчився в ділах твоїх рук.

Я підняв до Тебе мої руки, моя душа наче безводна земля до Тебе.

Скоро вислухай мене, Господи, мій дух щез. Не відверни від мене твоє лице, і уподібнюся до тих, що сходять до рову.

Дай мені вранці почути твоє милосердя, бо на Тебе я поклав надію. Господи, обяви мені дорогу, якою піду, бо до Тебе я підняв мою душу.

Визволи мене від моїх ворогів, Господи, бо я до Тебе прибіг.

Навчи мене чинити твою волю, бо Ти мій Бог. Твій добрий дух попровадить мене в праведній землі.

Господи, задля твого імени живитимеш мене, в твоїй праведності виведеш з клопоту мою душу.

І в твоїм милосерді вигубиш моїх ворогів і знищиш всіх, що гноблять мою душу, бо я твій раб.

Російський синодальний переклад

Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей

и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.

Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, -

и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.

Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.

Простираю к Тебе руки мои; душа моя - к Тебе, как жаждущая земля.

Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.

Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.

Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.

Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.

Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.

И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.