134

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(135-1)Алилуя. Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні,

(135-2)що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога.

(135-3)Хваліте Господа, бо Господь добрий; псалмами величайте ім'я його, бо воно миле.

(135-4)Бо Якова Господь вибрав, Ізраїля собі у власність.

(135-5)Я знаю добре, що Господь великий, і Що Владика наш над усіма богами.

(135-6)Усе, що Господь хоче, чинить; на небі й на землі, на морях і у всіх водних безоднях.

(135-7)Підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ.

(135-8)Він вибив перворідних у Єгипті, так людини, як і скотини.

(135-9)Явив знаки й чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами.

(135-10)Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх.

(135-11)Сихона, царя аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства ханаанські.

(135-12)І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові, в насліддя.

(135-13)О Господи, ім'я твоє повіки; пам'ять твоя, о Господи, від роду й до роду.

(135-14)Господь бо заступається за люд свій і над слугами своїми має милосердя.

(135-15)Поган божища - срібло й золото, діло рук людських:

(135-16)уста мають - і не говорять, очі мають - і не бачать,

(135-17)вуха мають - і не чують; навіть і подиху нема в їхньому роті.

(135-18)Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються.

(135-19)Доме Ізраїля, благословіте Господа! Доме Арона, благословіте Господа!

(135-20)Доме Леві, благословіте Господа! Ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа!

(135-21)Благословен Господь із Сіону, що перебуває у Єрусалимі! Алилуя.

Переклад Огієнка

Хваліте Господнє Ім'я, хваліте, Господні раби,

що стоїте в домі Господньому, на подвір'ях дому нашого Бога!

Хваліть Господа, бо добрий Господь, співайте Іменню Його, бо приємне воно,

бо вибрав Господь собі Якова, Ізраїля на власність Свою!

Знаю бо я, що Господь і Владика наш більший від богів усіх!

Все, що хоче Господь, те Він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах!

Підіймає Він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів Своїх.

Він позабивав перворідних Єгипту, від людини аж до скотини.

Він послав між Єгипет ознаки та чуда, на фараона і на рабів всіх його.

Він уразив багато народів, і потужних царів повбивав:

Сигона, царя амореян, і Оґа, Башану царя, та всіх ханаанських царів.

І Він дав їхню землю спадщиною, на спадок Ізраїлеві, Своєму народові.

Господи, Ймення Твоє віковічне, Господи, пам'ять Твоя з роду в рід!

Бо буде судити Господь Свій народ, та змилосердиться Він над Своїми рабами.

Божки людів то срібло та золото, діло рук людських:

вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать,

мають уші й не чують, в їхніх устах нема віддиху!

Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає!

Доме Ізраїлів, благословіть Господа! Аароновий доме, благословіть Господа!

Доме Левіїв, благословіть Господа! Хто боїться Господа, благословіть Господа!

Благословенний Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі! Алілуя!

Переклад Куліша

(135-1)Аллилуя. Хвалїте імя Господа! Хвалїте його, слуги Господнї!

(135-2)Що стоїте в домі Господньому, у дворах дому Бога нашого.

(135-3)Хвалїте Господа, благий бо Господь; сьпівайте псальми імени його, воно бо любе.

(135-4)Бо Господь вибрав собі Якова, Ізраїля - як власність свою.

(135-5)Знаю бо, що Господь великий, і Владика наш понад усїма богами.

(135-6)Все, що Господеві подобається, творить він на небесах і на землї, на морях і в глибинях.

(135-7)Підносить хмари понад землю, дає дощ з блискавками, виводить вітра із сховищ його.

(135-8)Він повбивав перворіднїв в Египтї, від чоловіка до скоту.

(135-9)Явив ознаки і чудеса серед тебе, Египте, над Фараоном і над всїма слугами його;

(135-10)Погромив великі народи, і повбивав потужних царів:

(135-11)Сигона, царя Аморійського, і Ога, царя Базанського, і всї царства Канаанські;

(135-12)І віддав землю їх в наслїддє Ізраїлю, в наслїддє народові свому.

(135-13)Господи, імя твоє вічне; Господи, память твоя з роду в рід.

(135-14)Бо Господь зробить суд над народом своїм, і змилосердиться над своїми слугами.

(135-15)Божища народів - срібло й золото, твориво рук людських.

(135-16)Уста мають, і не заговорять; очі мають, і не бачать;

(135-17)Уші мають, і не чують, і в устах їх нема диху.

(135-18)Рівні їм ті, що роблять їх, кожний, що на їх вповає.

(135-19)Доме Ізраїля, прославляйте Господа! Доме Аарона, прославляйте Господа!

(135-20)Доме Левії, прославляйте Господа! Боячіся Господа, прославляйте Господа!

(135-21)Да буде благословен Господь від Сиона, що живе в Єрусалимі! Аллилуя!

Переклад УБТ Турконяка

Аллилуя. Хваліть господне імя, раби, хваліть Господа,

ви, що стоїте в господньому домі, в дворах дому нашого Бога.

Хваліть Господа, бо Господь добрий. Співайте його імені, бо добре.

Бо Господь вибрав Собі Якова, Ізраїля Собі на майно.

Бо я пізнав, що Господь великий і наш Господь понад всіх богів.

Все, що Господь забажав, зробив на небі й на землі, в морях і в усіх глибинах.

Він наводить хмари з кінця землі, зробив блискавиці на дощ. Він виводить вітри з своїх скарбів.

Він побив первородних Єгипту від людини до скотини.

Післав знаки і чуда посеред тебе, Єгипте, на Фараона і на всіх його рабів.

Він побив численні народи і забив сильних царів,

Сіона царя аморреїв і Оґа царя Васана і всіх царів Ханаана,

і дав їхню землю в насліддя, насліддя Ізраїлеві свому народові.

Господи, твоє імя на віки. Господи, твоя память в рід і рід.

Бо Господь судить свій нарід і потішиться своїми рабами.

Ідоли народів срібло і золото, діла людських рук.

Мають уста і не говорять, мають очі і не бачать,

мають уха і не чують, [мають ніздрі і не нюхають, мають руки і не доторкаються, мають ноги і не ходять, не говорять своїм горлом,] бо ані немає подиху в їхніх устах.

Подібними до них хай будуть ті, що їх творять, і всі, що на них надіються.

Доме Ізраїля, благословіть Господа. Доме Аарона, благословіть Господа.

Доме Левія, благословіть Господа. Ті, що бояться Господа, благословіть Господа.

Благословенний Господь із Сіону, що живе в Єрусалимі.

Російський синодальний переклад

Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,

стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.

Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,

ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.

Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.

Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;

возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.

Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,

послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,

поразил народы многие и истребил царей сильных:

Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;

и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.

Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.

Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.

Идолы язычников - серебро и золото, дело рук человеческих:

есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;

есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.

Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.

Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.

Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.

Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!