113

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(114-1)Алилуя. Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, дім Якова з-поміж людей чужої мови,

(114-2)святинею його стала Юдея, Ізраїль - його царством.

(114-3)Море побачило те й кинулось тікати, Йордан назад повернувся.

(114-4)Гори, мов барани, скакали, горби - немов ягнята.

(114-5)Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся?

(114-6)З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, - немов ягнята?

(114-7)Перед обличчям Господнім, трясися, земле, перед обличчям Бога Якова,

(114-8)що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь - у водяні джерела.

(115-1)Не нам, о Господи, не нам, а імені твоєму дай славу, заради милости твоєї і твоєї правди.

(115-2)Чому б народи мали говорити: «Де ж він, той Бог їхній?»

(115-3)Наш Бог на небі; усе, що захотів, створив він.

(115-4)Божища їхні - то золото й срібло діло рук людських.

(115-5)Мають уста, і не говорять; очі мають, але не бачать.

(115-6)Вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху.

(115-7)Руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять, не чути голосу з їхнього горла.

(115-8)Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються.

(115-9)Ізраїлю, на Господа звіряйся! Він допомога їхня і щит їхній.

(115-10)О доме Арона, на Господа звіряйся! Він допомога їхня і щит їхній.

(115-11)Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь! Він допомога їхня і щит їхній.

(115-12)Господь, згадавши нас, поблагословить; поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона.

(115-13)Поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих.

(115-14)Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших.

(115-15)Благословенні будете Господом, що створив небо і землю.

(115-16)Небо, - небо Господнє, а землю він дав синам людським.

(115-17)Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу.

(115-18)А ми благословляємо Господа, віднині і повіки. Алилуя.

Переклад Огієнка

Як виходив Ізраїль з Єгипту, від народу чужого дім Яковів,

Юда став за святиню Йому, а Ізраїль Його пануванням!

Побачило море все це і побігло, Йордан повернувся назад!

Гори скакали, немов баранці, а пагірки немов ті ягнята!

Що тобі, море, що ти втікаєш? Йордане, що ти повернувся назад?

Чого скачете, гори, немов баранці, а пагірки мов ті ягнята?

Тремти, земле, перед Господнім лицем, перед лицем Бога Якова,

що скелю обертає в озеро водне, а кремінь на водне джерело!

Не нам, Господи, не нам, але Йменню Своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою!

Пощо мають казати народи: Де ж то їхній Бог?

А Бог наш на небі, усе, що хотів, учинив.

°хні божки срібло й золото, діло рук людських:

вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать,

мають уші й не чують, мають носа й без нюху,

мають руки та не дотикаються, мають ноги й не ходять, своїм горлом вони не говорять!

Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає!

Ізраїлю, надію складай лиш на Господа: Він їм поміч та щит їм!

Аароновий доме, надійтесь на Господа: Він їм поміч та щит їм!

Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа: Він їм поміч та щит їм!

Господь пам'ятає про нас, нехай поблагословить! Нехай поблагословить Ізраїлів дім, нехай поблагословить Він дім Ааронів!

Нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх, малих та великих!

Нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей!

Благословенні ви в Господа, що вчинив небо й землю!

Небо, небо для Господа, а землю віддав синам людським!

Не мертві хвалитимуть Господа, ані ті всі, хто сходить у місце мовчання,

а ми благословлятимемо Господа відтепер й аж навіки! Алілуя!

Переклад Куліша

(114-1)Аллилуя! Я к виходив Ізраїль з Египту, дім Якова зпоміж людей чужої мови,

(114-2)Стала Юдея сьвятинею його, Ізраїль царством його.

(114-3)Побачило море і розступилось, Йордан назад повернувся.

(114-4)Гори, як барани, скакали, горби - як ягнята.

(114-5)Чого ж се ти, море, розступилось? І ти, Йордане, чого назад повернувся?

(114-6)Ви, гори, що як барани скачите? Ви, горби, як малі ягнята?

(114-7)Здвигнись перед Господом, земле, перед Богом Якова!

(114-8)Що обернув скелю в озеро, й добув жерело з кременистої опоки.

(115-1)Н е нам, Господи, не нам, но імені твому дай славу по милостї твоїй, по правдї твоїй!

(115-2)Чому мають казати народи: Де ж їх Бог?

(115-3)Але ж Бог наш на небесах; все, що любо йому, він творить.

(115-4)Божища їх - срібло і золото, твориво рук чоловічих.

(115-5)Мають уста, і не говорять; очі мають, і не бачать;

(115-6)Мають уші, і не чують; нїздра мають, і нема в них нюху.

(115-7)Руки їх не беруть; ноги їх не ходять; не чути жадного голосу з їх горла.

(115-8)Їм рівні ті, що роблять їх, кожний, що на них вповає.

(115-9)Ізраїлю, вповай на Господа! Він поміч їх і щит їх.

(115-10)Доме Ааронів, уповай на Господа! Він поміч їх і щит їх.

(115-11)Ви, що боїтесь Господа, вповайте на Господа! Він поміч їх і щит їх.

(115-12)Господь спогадав нас, він буде благословити: Благословити ме дім Ізраїля, благословити ме дім Аарона.

(115-13)Буде благословити боящихся Господа, малих вкупі з великими.

(115-14)Помножить вас Господь, вас і дїтей ваших.

(115-15)Нехай благословить вас Господь, що сотворив небеса і землю.

(115-16)Небеса, Господнї небеса, а землю дав дїтям людським.

(115-17)Мертві не будуть хвалити Господа, нї всї ті, що йдуть до місця мовчання.

(115-18)Ми ж будем прославляти Господа, від нинї по віки. Хвалїте Господа!

Переклад УБТ Турконяка

Аллилуя. У виході Ізраїля з Єгипту, дому Якова з варварського народу

Юдея стала його святинею, Ізраїль його силою.

Море побачило і втекло, Йордан повернувся на зад.

Гори вскочили наче барани і горби наче ягната овечі.

Що тобі є, море, що ти втекло, і тобі, Йордане, що ти відійшов назад?

Гори, що ви вскочили наче барани, і горби наче ягнята овечі?

Земля зрушилася від лиця Господа, від лиця Бога Якова,

що повертає камінь в озера вод і нетесаний камінь в джерела вод.

Не нам, Господи, не нам, але лиш твому імені дай славу за твоє милосердя і твою правду,

щоб часом народи не сказали: Де їхній Бог?

А наш Бог на небі вгорі. Він зробив на небесах і на землі все, що забажав.

Ідоли народів срібло і золото, діло людських рук.

Мають уста і не говорять, мають очі і не бачать,

мають уха і не чують, мають ніздрі і не нюхають,

мають руки і не доторкають, мають ноги і не ходять, не видають голос з свого горла.

Подібні до них хай стануть ті, що їх роблять, і всі, що на них поклали надію.

Дім Ізраїля поклав надію на Господа. Він їхній помічник і їхній оборонець.

Дім Аарона поклав надію на Господа. Він їхній помічник і їхній оборонець.

Ті, що бояться Господа поклали надію на Господа. Він їхній помічник і їхній оборонець.

Господь згадав нас і поблагословив нас, поблагословив дім Ізраїля, поблагословив дім Аарона,

поблагословив тих, що бояться Господа, малих з великими.

Хай Господь до вас додасть, до вас і до ваших дітей.

Благословенні ви Господеві, що створив небо і землю.

Небо небес Господеві, а землю дав людським синам.

Господи, не мертві Тебе похвалять, ані всі, що зійшли до аду,

але ми, що живемо, поблагословимо Господа від нині і до віку.

Російський синодальний переклад

Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова - из народа иноплеменного,

Иуда сделался святынею Его, Израиль - владением Его.

Море увидело и побежало; Иордан обратился назад.

Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы.

Что с тобою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что ты обратился назад?

Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?

Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева,

превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей.

Для чего язычникам говорить: `где же Бог их'?

Бог наш на небесах [и на земле]; творит все, что хочет.

А их идолы - серебро и золото, дело рук человеческих.

Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;

есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют;

есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею.

Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них.

[Дом] Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.

Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.

Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.

Господь помнит нас, благословляет [нас], благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов;

благословляет боящихся Господа, малых с великими.

Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим.

Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.

Небо - небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.

Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу;

но мы [живые] будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия.