110

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(111-1)Алилуя. Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді.

(111-2)Великі діла Господні, подивугідні всім, що люблять їх.

(111-3)Краса і велич його діло, правда його стоїть повіки.

(111-4)Він зробив пропам'ятними свої чуда; добрий Господь і милосердний,

(111-5)він дав поживу тим, що його бояться, пам'ятає вічно про свій союз.

(111-6)Явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів.

(111-7)Діла рук його - правда й правосуддя, всі заповіді його - непорушні,

(111-8)встановлені на віки вічні, закладені у правоті й правді.

(111-9)Відкуплення послав народові своєму, Установив навіки союз свій; святе й страшне його ім'я!

(111-10)Початок мудрости - острах Господній; добрий розум у всіх тих, що його плекають; хвала його стоїть по віки вічні.

Переклад Огієнка

Буду славити Господа з повного серця, в колі праведних та на згромадженні!

Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить!

Його діло краса та величність, а правда Його пробуває навіки!

Він пам'ятку чудам Своїм учинив, милостивий та щедрий Господь!

Поживу дає Він для тих, хто боїться Його, заповіта Свого пам'ятає повік!

Силу чинів Своїх об'явив Він народові Своєму, щоб спадщину народів їм дати.

Діла рук Його правда та право, всі накази Його справедливі,

вони кріпкі на вічні віки, вони зроблені вірністю і правотою!

Послав Він Своєму народові визволення, заповіта Свого поставив навіки, святе та грізне Його Ймення!

Початок премудрости страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть!

Переклад Куліша

(111-1)Аллилуя! Прославлю тебе, Господи, всїм серцем, в радї праведних і в зборі.

(111-2)Дїла Господнї великі, явні всїм, хто любується ними.

(111-3)Дїла його краса і величиє; і справедливість його по віки.

(111-4)Чудесні дїла його незабуті; благий і милосердний Господь.

(111-5)Він дає поживу тим, що бояться його; памятає вічно свій заповіт.

(111-6)Явив силу дїл своїх народові свойму, щоб дати їм наслїддє народів.

(111-7)Дїла руки його правда і правосуддє; всї заповідї його вірні;

(111-8)Установлені на віки вічні; в правдї і правотї виповнені.

(111-9)Післав збавленнє народові свому, поставивши на віки заповіт свій; сьвяте і страшне імя його.

(111-10)Страх перед Господом - початок мудростї; добрий розум у всїх, що заповідї сповняють. Хвала його по віки вічні.

Переклад УБТ Турконяка

Аллилуя. Визнаватимуся Тобі, Господи, всім моїм серцем на праведній раді і зборі.

Великі господні діла, вишукані за всім його бажанням.

Визнавання і велич його діло, і його праведність перебуває на вік віку.

Він поклав память своїх подивугідних (діл), милосердний і щедрий Господь.

Він дав їжу тим, що Його бояться, хай памятає на віки свій завіт.

Силу своїх діл сповістив свому народові, щоб дати їм насліддя народів.

Діла його рук - правда і суд. Вірні всі його заповіді,

скріплені на віки віків, зроблені в правді і праведності.

Він післав визволення свому народові, заповів свій завіт на віки. Святе і страшне його імя.

Початок мудрості - страх господний, добрий розум всім, що його чинять. Його хвала перебуває на віки віків.

Російський синодальний переклад

Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете праведных и в собрании.

Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.

Дело Его - слава и красота, и правда Его пребывает вовек.

Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.

Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой.

Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников.

Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,

тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте.

Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно имя Его!

Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.