107

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(108-1)Пісня. Псалом. Давида.

(108-2)Готове моє серце, Боже, - буду співати, у псалмах славити.

(108-3)Пробудись, гарфо, і ви, гуслі! Я збуджу ранній світанок.

(108-4)Я тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами,

(108-5)бо твоя милість аж до неба велика і твоя вірність аж до хмар сягає.

(108-6)Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі хай буде твоя слава!

(108-7)Щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас!

(108-8)Сказав Бог у своїй святості: «Восторжествую, Сихем розділю, розміряю Суккот-долину.

(108-9)Мій Гілеад і мій Манассія; Ефраїм - забороло голови моєї, Юда - моє берло.

(108-10)Моав - мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандали, над Філістимською землею возликую!»

(108-11)Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому?

(108-12)Невже ти, Боже, нас відкинув, уже не вийдеш, Боже, з нашими військами?

(108-13)Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога!

(108-14)З Богом учинимо ми подвиг, і він розтопче противників наших.

Переклад Огієнка

Пісня. Псалом Давидів.

Моє серце зміцнилося, Боже, я буду співати та славити разом з своєю хвалою!

Збудися ж ти, арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю!

Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, і буду співати Тобі між племенами,

бо більше від неба Твоє милосердя, а правда Твоя аж до хмар!

Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею!

Щоб любі Твої були визволені, Своєю правицею допоможи й обізвися до нас!

У святині Своїй Бог промовив: Нехай Я звеселюся, розділю Я Сихем, і долину Суккотську поміряю.

Належить Мені Ґілеад, і Мені Манасія, а Єфрем охорона Моєї голови, Юда берло Моє.

Моав то мідниця Мого миття, на Едом узуттям Своїм кину, над Филистеєю буду погукувати!

Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене приведе?

Хіба ж Ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже?

Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота!

Ми мужність покажемо в Бозі, і Він потопче противників наших!

Переклад Куліша

(108-1)Пісня, псальма Давидова.

(108-1)Утвердилось серце моє, Боже! Засьпіваю, похвальні піснї засьпіваю; та й душа моя.

(108-2)Пробудися, псалтире і гуслї! Збудимо ранню зорю.

(108-3)Буду прославляти тебе, Господи, між народами, і сьпівати тобі між племенами;

(108-4)Бо милість твоя понад небеса велика, і правда твоя під облаки.

(108-5)Будь возвисшений, Боже, над небеса, і слава твоя нехай буде по всїй землї!

(108-6)Щоб спаслися твої любі, рятуй правицею твоєю, і вислухай нас!

(108-7)Бог сказав в сьвятинї своїй: Заторжествую, роздїлю Сіхему, і долину Суккот розміряю.

(108-8)Мій Галад, мій Манас, і Єфрем - голови моєї твердинї, Юда скептро моє.

(108-9)Моаб чаша моя вмивальня; на Едому кину сандали мої. Филистійська земле, ликуй передо мною!

(108-10)Хто проведе мене до города утвердженого, хто проведе мене аж до Едома?

(108-11)Хиба не ти, Боже, що відкинув нас, хиба не вийдеш, Боже, з нашими військами?

(108-12)Пішли нам поміч в тїснотї! Марна надїя на людську защиту.

(108-13)З Богом докажемо силу; і він розтопче гнобителїв наших.

Переклад УБТ Турконяка

Пісня псалма Давида.

Готове моє серце, Боже, готове моє серце, співатиму і заспіваю в моїй славі.

Встань псалтирю і гусли. Встану вранці.

Визнаюся Тобі в народах, Господи, і заспіваю Тобі в народах,

бо твоє милосердя велике понад небеса і твоя правда аж до хмар.

Піднесися до небес, Боже, і твоя слава по всій землі.

Щоб спаслися твої улюблені, спаси твоєю правицею і вислухай мене.

Бог заговорив у своїм святилищі: Піднімуся вгору і розмірю Сікіму і розмірю долину поселень.

Мій є Галаад, і мій є Манассій, і Ефраїм помічник моєї голови, Юда мій цар.

Моав конов моєї надії, на Ідумею простягну мою обуву, мені підкорилися чужинці.

Хто поведе мене до укріпленого міста? Хто попровадить мене аж до Ідумеї?

Чи не ти, Боже, що нас відкинув? І не вийдеш, Боже, в наших силах.

Дай нам поміч в біді. І марне спасіння людини.

В Бозі зробимо силу, і Він погордить нашими ворогами.

Російський синодальний переклад

Песнь. Псалом Давида.

Готово сердце мое, Боже, [готово сердце мое]; буду петь и воспевать во славе моей.

Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.

Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,

ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.

Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя,

дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.

Бог сказал во святилище Своем: `восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю;

Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем - крепость главы Моей, Иуда - скипетр Мой,

Моав - умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею Филистимскою восклицать буду'.

Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?

Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?

Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.

С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.