104

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(105-1)Хваліте Господа, взивайте його ім'я, звіщайте між народами його учинки.

(105-2)Співайте йому, псалми йому співайте, розповідайте про всі його діла чудесні.

(105-3)Хвалітеся його святим ім'ям, хай радується серце тих, що Господа шукають.

(105-4)Шукайте Господа і його силу, Шукайте його обличчя завжди.

(105-5)Згадайте його чуда, що він зробив був; дива його й вироки уст його.

(105-6)Потомки Авраама, слуги його, діти Якова, його вибранці!

(105-7)Він Господь, Бог наш; суди його - на всю землю.

(105-8)Він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів,

(105-9)союз, що уклав з Авраамом, і свою клятву Ісаакові,

(105-10)що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним,

(105-11)кажучи: «Тобі я дам Ханаан-землю як частку вашого спадкоємства.»

(105-12)Як їх була маленька жменька, мало, та ще й були чужими в тій країні

(105-13)і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, -

(105-14)не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів:

(105-15)«Не доторкайтеся моїх помазаників і не робіть зла моїм пророкам!»

(105-16)Навів на землю голод, зламав усю їхню підпору, їхній хліб.

(105-17)Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф.

(105-18)У диби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута,

(105-19)аж поки не здійснилось його слово, -випробував його глагол Господній.

(105-20)Послав цар і випустив його на волю; володар народів дав йому свободу.

(105-21)Настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком,

(105-22)щоб він князів його зобов'язував за своєю волею, його старших навчав мудрости.

(105-23)От і ввійшов Ізраїль у Єгипет, Яків почав жити в землі Хама.

(105-24)Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх.

(105-25)Перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства.

(105-26)Тоді послав Мойсея, слугу свого, Арона, що собі вибрав.

(105-27)Вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі Хама.

(105-28)Він наслав темряву, і потемніло, але вони спротивилися його слову.

(105-29)Перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу.

(105-30)Від жаб у їхній країні закишіло, були вони й у самих царських покоях.

(105-31)Сказав, і роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили.

(105-32)Замість дощу - дав град їм, вогонь палючий на їхню землю.

(105-33)Побив їхній виноград, смоковниці їхні; і деревину поламав у їхній країні.

(105-34)Сказав, - і сарана злетіла, і гусені без ліку,

(105-35)що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла.

(105-36)Він вибив усіх їхніх первородних у країні, первенців повної родючої їхньої сили.

(105-37)І випровадив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого.

(105-38)Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними.

(105-39)Він простер хмару, неначе покривало, вогонь, щоб уночі світити.

(105-40)Просили, і перепелиць зіслав їм, і хлібом з неба наситив їх.

(105-41)Розколов землю, і ринули води, рікою потекли в пустині.

(105-42)Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого.

(105-43)Випровадив із радістю народ свій і з торжеством - своїх вибранців.

(105-44)Дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи,

(105-45)щоб його заповідей пильнувати і зберігати його закони. Алилуя.

Переклад Огієнка

Дякуйте Господу, кличте Ім'я Його, серед народів звіщайте про чини Його!

Співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його!

Хваліться святим Його Йменням, хай тішиться серце шукаючих Господа!

Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте!

Пам'ятайте про чуда Його, які Він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його,

ви, насіння Авраама, раба Його, сини Яковові, вибранці Його!

Він Господь, Бог наш, по цілій землі Його присуди!

Він пам'ятає навіки Свого заповіта, те слово, яке наказав був на тисячу родів,

що склав Він його з Авраамом, і присягу Свою для Ісака.

Він поставив її за Закона для Якова, Ізраїлеві заповітом навіки,

говорячи: Я дам тобі Край ханаанський, частину спадщини для вас!

Тоді їх було невелике число, нечисленні були та приходьки на ній,

і ходили вони від народу до народу, від царства до іншого люду.

Не дозволив нікому Він кривдити їх, і за них Він царям докоряв:

Не доторкуйтеся до Моїх помазанців, а пророкам Моїм не робіте лихого!

І покликав Він голод на землю, всяке хлібне стебло поламав.

Перед їхнім обличчям Він мужа послав, за раба Йосип проданий був.

Кайданами мучили ноги його, залізо пройшло в його тіло,

аж до часу виповнення слова Його, слово Господнє його було виявило.

Цар послав і його розв'язав, володар народів і його був звільнив.

Він настановив його паном над домом своїм, і володарем над усім маєтком своїм,

щоб в'язнив він його можновладців по волі своїй, а старших його умудряв.

І Ізраїль прибув до Єгипту, і Яків замешкав у Хамовім краї.

А народ Свій Він сильно розмножив, і зробив був ряснішим його від його ворогів.

Він перемінив їхнє серце, щоб народа Його ненавиділи, щоб брались на хитрощі проти рабів Його.

Він послав був Мойсея, Свого раба, Аарона, що вибрав його,

вони положили були серед них Його речі знаменні, та чуда у Хамовім краї.

Він темноту наслав і потемніло, і вони не противились слову Його.

Він перемінив їхню воду на кров, і вморив їхню рибу.

°хній край зароївся був жабами, навіть в покоях царів їхніх.

Він сказав й прибули рої мух, воші в цілому обширі їхньому.

Він градом зробив їхній дощ, палючий огонь на їхню землю.

І Він повибивав виноград їхній та фіґове дерево їхнє, і деревину на обширі їхньому повиломлював.

Він сказав і найшла сарана та гусінь без ліку,

усю ярину в їхнім краї пожерла, і плід землі їхньої з'їла.

І Він повбивав усіх первістків в їхньому краї, початок усякої їхньої сили.

І Він випровадив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся.

Єгипет радів, коли вийшли вони, бо страх перед ними напав був на них.

Він хмару простяг на заслону, а огонь на освітлення ночі.

Зажадав був Ізраїль і Він перепелиці наслав, і хлібом небесним Він їх годував.

Відчинив був Він скелю й линула вода, потекли були ріки в пустинях,

бо Він пам'ятав за святе Своє слово, за Авраама, Свого раба.

І Він з радістю вивів народ Свій, зо співом вибранців Своїх,

І їм землю народів роздав, і посіли вони працю людів,

щоб виконували Його заповіді, та закони Його берегли! Алілуя!

Переклад Куліша

(105-1)Прославляйте Господа, призивайте імя його, звіщайте між народами дїла його!

(105-2)Сьпівайте йому, похвальні піснї сьпівайте йому, про всї чудесні творива його думайте-гадайте!

(105-3)Хвалїтесь імям його сьвятим! Нехай радується серце тих, що шукають Господа!

(105-4)Шукайте Господа і силу його, шукайте пильно лице його!

(105-5)Згадайте чудеса його, що творив їх, чудесні знамена й присуди уст його!

(105-6)Ти, сїмя Авраама, слуги його, ви сини Якова, вибрані його!

(105-7)Він, Господь, Бог наш; суди його по всїй землї.

(105-8)Вічно памятає він заповіт свій, те слово, що заповів для тисяча родів.

(105-9 )вій заповіт з Авраамом і свою клятву, котрою перед Ізааком клявся;

(105-10)І поставив її законом Якову, вічним заповітом Ізраїлеві,

(105-11)Глаголючи: Дам тобі землю Канаанську, як пай наслїддя вашого;

(105-12)Як була їх ще мала горстка, дуже мала, а між ними чужі,

(105-13)І як вони від народу до народу переходили, з одного царства до другого люду.

(105-14)Він не допустив нїкому робити їм кривду, і карав за них царів:

(105-15)Не доторкайтесь моїх помазанників, і не творіть злого пророкам моїм!

(105-16)І призвав він голод на тую землю; поломив всяке хлїбне стебло.

(105-17)Післав перед ними чоловіка, проданого, як невільника, Йосифа.

(105-18)Кайданами сковали його ноги; життє його було в желїзних путах,

(105-19)Аж поки сповнилось слово його; слово Господнє явило чистоту його.

(105-20)Післав царь, і випустив його владика народів, і вислобонив його;

(105-21)Поставив його господарем над своїм домом, і правительом над усїм маєтком своїм.

(105-22)Щоб князїв його здержував, як знає; і старших його розуму навчав.

(105-23)Прийшов Ізраїль до Египту, і Яков осївся в землї Хама.

(105-24)І розмножив дуже Бог людей своїх, і зробив їх сильнїйшими над їх гнобителями.

(105-25)Допустив же серцю їх ненавидїти нарід його, видумувати напастї проти слуг його.

(105-26)Післав він Мойсея, слугу свого, Аарона, що вибрав собі його.

(105-27)Вони творили між ними знамена його і чудеса в землї Хамовій:

(105-28)Наслав темряву і стало темно, і не противились слову його.

(105-29)Перемінив воду на кров, і поморив всю рибу їх.

(105-30)Закишіло в країнї від жаб, у дворах царських.

(105-31)Сказав він, і роями взялись песячі мухи і комарі у всїх гряницях їх.

(105-32)Наслав на них град замість дощу, огонь палящий на землю їх;

(105-33)Побив виноград і фіґове дерево, і поломив деревину в країнї їх.

(105-34)Сказав, і прийшла сарана і гусениця, тьма тьмою.

(105-35)І пожерли все, що було зелене в країнї їх, і плоди на полі їх пожерли.

(105-36)І повбивав всякий перворід в країнї їх, первенцїв всієї сили їх.

(105-37)Випровадив їх з сріблом та золотом, і не було недужого між поколїннями їх.

(105-38)Зрадїв Египет, як вони вийшли; бо обняв їх страх перед ними.

(105-39)Він простер хмару, як покривало, й огонь, щоб ніч осьвітити.

(105-40)Забажали, і перепелиць післав їм, і хлїбом з неба ситив їх.

(105-41)Розколов скелю і ринула вода, й клекотїла рікою по спеченій землї.

(105-42)Бо згадав сьвяте слово своє до Авраама, слуги свого;

(105-43)І випровадив нарід свій з радощами, з торжеством вибраних своїх.

(105-44)І дав їм землї народів, і забрали в займи труд людей.

(105-45)Щоб заповідї його сповняли й закони його хоронили. Аллилуя!

Переклад УБТ Турконяка

Аллилуя. Визнавайтеся Господеві і прикликуйте його імя, сповістіть в народах його діла.

Співайте Йому і виспівуйте Йому, розповідайте про всі його подивугідні (діла).

Вихвалютеся його святим іменем, хай розвеселиться серце тих, що шукають Господа.

Шукайте Господа і скріпіться, завжди шукайте його лице.

Згадайте його подивугідні (діла), які Він зробив, його чуда і суди його уст,

насіння Авраама його раби, сини Якова його вибранці.

Він наш Господь Бог, по всій землі його судьби.

Він на віки запамятав свій завіт, слово, яке заповів в тисячі родів,

яке заповів Авраамові, і свою клятву Ісаакові

і поставив її Якову як припис й Ізраїлю у вічний завіт,

кажучи: Тоді дам ханаанську землю як мірило вашого насліддя.

Коли вони були малі числом, нечисленні і приходьки в ній

і пройшли з народу до народу, з царства до іншого народу.

Він не дозволив людині їм вчинити зло і скартав за них царів.

Не доторкайтесь до моїх помазанців і не чиніть зла моїм пророкам.

І Він прикликав голод на землю, знищив всяке скріплення хліба.

Післав перед ними людину, Йосиф був проданий як раб.

В кайданах впокорили його ноги, залізо пройшло його душу

доки не прийшла його справа, не розпалило його господне слово.

Цар післав і визволив його, володар народів, і відпустив його.

Наставив його паном свого дому і володарем всього свого маєтку,

щоб картати його володарів, як він сам, і навчити його старшин мудрости.

І ввійшов Ізраїль до Єгипту, і Яків переселився до землі Хама.

І його нарід дуже розрісся і Він його скріпив понад його ворогів.

Відвернув Він їхнє серце, щоб ненавиділи його нарід, щоб чинили обманливо з його рабами.

Він післав Мойсея свого раба, Аарона, якого вибрав.

Поклав в них слова своїх знаків і чудес в землі Хама.

Післав темряву, і затемнив, і погордили його словами.

Він повернув їхні води в кров і вибив їхні риби.

Їхня земля видала жаби в покоях їхніх царів.

Він сказав, і прийша псяча муха і гусениці в усіх їхніх околицях.

Він повернув їхні дощі у град, огонь, що палив в їхній землі,

і побив їхні виноградники і їхні фіґи і знищив всяке дерево їхніх околиць.

Він сказав, і прийшла саранча і гусениця, яким не було числа,

і пожерли всю зелень в їхній землі і пожерли плід їхньої землі.

І Він побив кожного первородного в їхній землі, первоплід всякого їхнього труду,

і вивів їх з золотом і сріблом і в їхніх племенах не було хворого.

Єгипет зрадів їхнім відходом, бо їхній страх на них напав.

Він простягнув хмару їм на покриття і огонь, щоб їм вночі світити.

Вони попросили, і прийшли перепелиці, і Він їх наситив небесним хлібом.

Він розірвав камінь, і потекли води, ріки пішли в безводних.

Бо Він згадав своє святе слово до Авраама свого раба

і вивів свій нарід в радості і своїх вибранців у веселості.

І дав їм країни народів, і вони унаслідили труди народів,

щоб лиш зберігали його оправдання і шукали його закон.

Російський синодальний переклад

Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;

воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его.

Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа.

Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.

Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его,

вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его.

Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его.

Вечно помнит завет Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов,

которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку,

и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный,

говоря: `тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего'.

Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней

и переходили от народа к народу, из царства к иному племени,

никому не позволял обижать их и возбранял о них царям:

`не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла'.

И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил.

Послал пред ними человека: в рабы продан был Иосиф.

Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его,

доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его.

Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его;

поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим,

чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости.

Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову.

И весьма размножил Бог народ Свой и сделал его сильнее врагов его.

Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и ухищрение против рабов Его.

Послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого избрал.

Они показали между ними слова знамений Его и чудеса [Его] в земле Хамовой.

Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову Его.

Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.

Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их.

Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их.

Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их,

и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их.

Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа;

и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их.

И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их.

И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего.

Обрадовался Египет исшествию их; ибо страх от них напал на него.

Простер облако в покров [им] и огонь, чтобы светить [им] ночью.

Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их.

Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим,

ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему,

и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии,

и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных,

чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия!