102

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(103-1)Давида. Благослови, душе моя, Господа і все нутро моє - його святе ім'я.

(103-2)Благослови, душе моя, Господа і не забувай усіх добродійств його ніколи.

(103-3)Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги.

(103-4)Він визволяє життя твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям.

(103-5)Він насичує твій вік похилий благом, й оновляється, як орел, твоя юність.

(103-6)Господь творить правосуддя і суд усім прибитим.

(103-7)Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої.

(103-8)Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий.

(103-9)Не буде вічно він змагатись й не буде гніватись повіки.

(103-10)Не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам.

(103-11)Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться.

(103-12)Як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас злочинства наші.

(103-13)Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться.

(103-14)Він знає, з чого ми зліплені, він пам'ятає, що ми - порох.

(103-15)Чоловік бо - дні його, немов билина: квітне, мов квітка в полі.

(103-16)Потягне над ним'вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше.

(103-17)Милість же Господня від віку й до віку над тими, що його бояться; і справедливість його над дітьми дітей тих,

(103-18)що бережуть його союз і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати.

(103-19)Господь на небі утвердив престол свій, і царство його усім володіє.

(103-20)Благословіте Господа, всі ангели його, могутні силою, ви, що виконуєте його слово, покірні голосові його слова.

(103-21)Благословіте Господа, всі його небесні сили, слуги його, що чините його волю.

(103-22)Благословіте Господа, усі його твори, по всіх місцях його правління! Благослови, душе моя, Господа!

Переклад Огієнка

Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе Ймення Його!

Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його!

Всі провини Твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє.

Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує.

Він бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність!

Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних.

Він дороги Свої об'явив був Мойсеєві, діла Свої дітям Ізраїлевим.

Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий.

Не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів.

Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами, і відплачує нам не за провинами нашими.

Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його,

як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини!

Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його,

бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох:

чоловік як трава дні його, немов цвіт польовий так цвіте він,

та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце його не пізнає його...

А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів,

що Його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх!

Господь міцно поставив на Небі престола Свого, а Царство Його над усім володіє.

Благословіть Господа, Його Анголи, велетні сильні, що виконуєте Його слово, щоб слухати голосу слів Його!

Благословіть Господа, усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його!

Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх місцях царювання Його! Благослови, душе моя, Господа!

Переклад Куліша

(103-1)Псальма Давидова. Благослови, душе моя, Господа, і все внутро моє - сьвяте імя його!

(103-2)Прославляй, душе моя, Господа, і не забудь усї добродїйства його!

(103-3)Він прощає всї несправедливостї твої, сцїляє всї недуги твої;

(103-4)Він вибавляє тебе із могили, вінчає тебе ласкою і милосердєм;

(103-5)Твою старість добром ситить, молодість твою, як у орла, відновляє.

(103-6)Господь творить справедливість і суд усїм поневоленим.

(103-7)Він показав дороги свої Мойсейові, а дїла синам Ізраїлевим.

(103-8)Господь милосердний і благий, до гнїву повільний, а добротою великий.

(103-9)Не буде вічно карати і по віки памятати.

(103-10)Не по гріхам нашим дав нам, анї по несправедливостї нашій відплатив нам.

(103-11)Бо як високо небо над землею, така велика милість його над тими, що бояться його.

(103-12)Як далеко схід від заходу, так віддалив від нас переступи наші.

(103-13)Як батько милосердується над дїтьми, так милосердується Господь над тими, що бояться його.

(103-14)Він бо знає постать нашу, памятає, що ми з пороху взялися.

(103-15)Чоловік, - як трава днї його, як квітка в полі, так він цвите, відцвитає;

(103-16)Понесеться вітер над нею, і вже не стало її, і не знайти більш місця її.

(103-17)Милість Господа од віку до віку над тими, що бояться його, і справедливість його над дїтьми дїтей їх,

(103-18)Над тими, що заповіт його хоронять, і про заповідї його памятають, щоб сповняти їх.

(103-19)Господь утвердив престіл свій на небесах, і над усїм володїє царство його.

(103-20)Благословіть Господа, ви ангели його, силою потужні, сповнителї слова його, покірні голосові слова його!

(103-21)Благословіть Господа, всї сили його небесні, ви слуги його, сповнителї його благоволення!

(103-22)Благословіть Господа, всї творива його, по всїх місцях володїння його! Благослови Господа, душе моя!

Переклад УБТ Турконяка

Давида. Благослови, душе моя, Господа і, всі мої внутреності його святе імя.

Благослови, душе моя, Господа і не забувай всіх його віддач.

Він очищає всі твої беззаконня, оздоровляє всі твої хвороби.

Він визволяє твоє життя з зітління, Він тебе вінчає милосердям і щедрістю.

Він наповняє твоє бажання добрами, твоя молодість обновиться як орлина.

Він - Господь робить милосердя і суд всім, що обиджені.

Він знаними вчинив Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля свої бажання.

Господь щедрий і милосердний, довготерпеливий і дуже милосердний.

Не розгнівається до кінця, ані не ворогуватиме до віку.

Він не зробив з нами згідно з нашими гріхами, ані не віддав нам за нашими беззаконнями.

Бо від землі до висот неба Господь закріпив своє милосердя на тих, що Його бояться.

Так як віддалений схід від заходу, Він віддалив від нас наші беззаконня.

Так як батько милує синів, Господь помилував тих, що Його бояться,

бо Він пізнав наше творіння. Згадай, що ми є порохом.

Чоловік, наче трава його дні, наче цвіт поля, так відцвіте.

Бо дух пройшов в ньому, і не буде і не пізнається на свому місці.

А господне милосердя від віку і аж до віку на тих, що Його бояться, і його праведність на синах синів,

що зберігають його завіт і памятають про його заповіді, щоб їх чинити.

Господь приготовив свій престіл на небі, і його царство всіма володітиме.

Благословіть Господа, всі його ангели, сильні кріпостю, що чинять його слово, щоб почути голос його слів.

Благословіть Господа, всі його сили, його слуги, що чините його волю.

Благословіть Господа, всі його діла на кожному місці його володіння. Хай моя душа благословить, Господа.

Російський синодальний переклад

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его.

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;

избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;

насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.

Господь творит правду и суд всем обиженным.

Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Свои.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:

не до конца гневается, и не вовек негодует.

Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:

ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его;

как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;

как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы - персть.

Дни человека - как трава; как цвет полевой, так он цветет.

Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его,

и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.

Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.

Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его;

благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;

благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!