83

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(84-1)Провідникові хору. На мелодію «На винотоках». Псалом. Синів Кораха.

(84-2)Які ж то вони любі, твої шатра, Господи сил!

(84-3)Знемагає моя душа й прагне До дворів Господніх! Серце моє й моє тіло радіють живим Богом.

(84-4)Навіть пташина знаходить собі хатку, і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят: (а я) жертовники твої, Господи сил, Царю мій і мій Боже!

(84-5)Щасливі, що живуть у твоїм домі; вони повіки тебе хвалять!

(84-6)Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі і твої дороги має в своєму серці.

(84-7)Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає.

(84-8)Набирають дедалі більше й більше сили, побачать Бога у Сіоні.

(84-9)Господи, Боже сил, вислухай мою молитву; Боже Якова, прихили вухо!

(84-10)О щите наш, поглянь, о Боже! Подивися на лице помазаника твого!

(84-11)Один бо день у твоїх дворах ліпший, ніж тисяча (деінде), волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити.

(84-12)Бо Господь Бог - сонце і щит -Господь дасть ласку й славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно.

(84-13)Господи сил! Щасливий чоловік, що покладається на тебе!

Переклад Огієнка

Для дириґента хору. На гітійськім знарядді. Синів Кореєвих. Псалом.

Які любі оселі Твої, Господи Саваоте!

Затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога Живого!

І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках Твоїх, Господи Саваоте, Царю мій і Боже мій!

Блаженні, хто мешкає в домі Твоїм, вони будуть повіки хвалити Тебе! Села.

Блаженна людина, що в Тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до Тебе,

ті, що через долину Плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення!

Вони ходять від сили до сили, і показуються перед Богом у Сіоні.

Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй, Боже Яковів! Села.

Щите наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя Свого помазанця!

Ліпший бо день на подвір'ях Твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожности!

Бо сонце та щит Господь, Бог! Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить.

Господи Саваоте, блаженна людина, що на Тебе надіється!

Переклад Куліша

(84-1)Проводиреві хора: На Гиттейських; для синів Корея, псальма.

(84-1)Що за любі домівки твої, Господи сил небесних!

(84-2)Бажає і лине душа моя до двора Господнього; серце моє і тїло моє радісно взивають до Бога живого.

(84-3)Навіть горобець знайшов собі домівку, і ластівка гнїздо своє, де кладуть писклят своїх, а я жертвеники твої, Господи сил небесних, мій царюі мій Боже!

(84-4)Щасливий, хто жиє в домі твоїм! По віки будуть тебе хвалити!

(84-5)Щасливий чоловік, котрого сила в тобі, у кого в серцї дорога до тебе!

(84-6)Йдучи долиною плачу, переміняють її в місця водисті: весняний дощ покриває її благословеннєм.

(84-7)Що раз набирають сили; кожний з них явиться перед Богом в Сионї.

(84-8)Господи, Боже сил небесних, вислухай молитву мою, почуй, Боже Якова!

(84-9)Ти, щите наш; поглянь, Боже, і подивися на лице помазанника твого!

(84-10)Один бо день у твому дворі лучший над тисяч де-небудь; волю лучше у порога стояти в домі Бога мого, як жити у шатрах беззаконних.

(84-11)Бо Господь Бог - сонце й щит; Господь дасть ласку і славу, та й не уйме добра тим, що жиють в чистотї.

(84-12)Господи сил небесних! Щасливий чоловік, що вповає на тебе!

Переклад УБТ Турконяка

На кінець, про точила. Псалом синів Корея.

Які любі твої поселення, Господи сил.

Моя душа жадає і гине за господніми дворами, моє серце і моє тіло зраділо живим Богом.

Бо і горобець знайшов собі хату і горлиця для себе гніздо, де покладе пташенята свої, твої престоли, Господи сил, мій царю і мій Боже.

Блаженні ті, що живуть в твоїм домі, на віки віків тебе хвалитимуть.

Блаженний чоловік, у якого є його заступництво у Тебе, Господи. Він поклав в своїм серці підходи,

до долини плачу, на місце, яке поклав. Бо і благословення дасть законоположник.

Підуть з сили в силу, зявиться Бог богів в Сіоні.

Господи Боже сил, вислухай мою молитву. Послухай, Боже Якова.

Наш оборонче, подивись, Боже, і поглянь на лице твого помазанця.

Бо краще один день в твоїх дворах ніж тисячі. Я вибрав бути покиненим в божому домі радше ніж жити в поселеннях грішників.

Бо Господь Бог полюбив милосердя і правду, Він дасть ласку і славу. Господь не позбавить дібр тих, що ходять в незлобності.

Господи сил, блаженна людина, що на Тебе поклала надію.

Російський синодальний переклад

Начальнику хора. На Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом.

Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!

Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.

И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!

Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.

Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.

Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;

приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.

Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!

Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.

Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.

Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.

Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!