82

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(83-1)Пісня. Псалом. Асафа.

(83-2)Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже!

(83-3)Бо ось вороги твої заметушились, і ненависники твої підняли голову вгору.

(83-4)Змовляються підступно проти народу твого й нараджуються проти тих, кого ти захищаєш.

(83-5)«Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, і щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше.»

(83-6)Бо вони врадили раду однодушно; уклали союз проти тебе:

(83-7)Едомові намети й ізмаїльтяни, Моав та агаряни,

(83-8)Гевал, Аммон і Амалек, і Філістимлянська земля з мешканцями Тиру;

(83-9)навіть Ашшур приєднувався до них, стававши на допомогу дітям Лота.

(83-10)Вчини їм, як Мідіянові, як Сісері, Явінові коло Кішон - потоку,

(83-11)що знищені були біля Ен-Дору, що гноєм землі стали.

(83-12)Вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як із Зеевом, як із Зевахом і Цалмунною, з усіма їхніми князями,

(83-13)які були сказали: «Візьмім соб в посілість пасовиська Божі!»

(83-14)Мій Боже, вчини їх, немов перекотиполе, немов соломину, що нею крутить вітер

(83-15)Як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори,

(83-16)так гони їх бурею твоєю, збентеж їх хуртовиною твоєю!

(83-17)Вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я твоє!

(83-18)Хай засоромляться й збентежаться на віки вічні, хай застидаються й загинуть.

(83-18)Хай знають, що тільки ти Господь на ім'я, найвищий над усією землею.

Переклад Огієнка

Пісня. Псалом Асафів.

Боже, не будь мовчазним, не мовчи, і не будь Ти спокійним, о Боже,

бо ось зашуміли Твої вороги, а Твої ненависники голови попідіймали!

Вони проти народу Твого хитрий задум видумують, і нараджуються проти тих, кого Ти бережеш!

Вони кажуть: Ходіть но, та знищимо їх з-між народів, і згадуватись більш не буде імення Ізраїля!

Бо вони однодушно нарадилися, проти Тебе умови складають,

намети Едома й ізмаїльтян, Моав та агаряни,

Ґевал і Аммон, і Амалик, Филистея з мешканцями Тиру.

І Ашшур поєднався був з ними, вони синам Лотовим стали раменом. Села.

Зроби їм, як Мідіянові, як Сісері, як Явінові в долині Кішон,

при Ен-Дорі вони були знищені, стали погноєм землі!

Поклади їх та їхніх вельмож, як Орева, й як Зеева, й як Зеваха, й як Цалмунну, усіх їхніх князів,

що казали були: Візьмімо на спадок для себе помешкання Боже!

Боже мій, бодай стали вони, немов порох у вихрі, як солома на вітрі!

Як огонь палить ліс, й як запалює полум'я гори,

так Ти їх пожени Своїм вихром, і настраш Своєю бурею!

Наповни обличчя їхнє соромом, і хай шукають вони Твоє Ймення, о Господи!

Нехай будуть вони засоромлені, й завжди хай будуть настрашені, і хай застидаються, й хай вони згинуть!

І нехай вони знають, що Ти, Твоє Ймення Господь, Сам Ти, Всевишній, на цілій землі!

Переклад Куліша

(83-1)Пісня, псальма Асафова.

(83-1)Боже! Не мовчи; не нїмуй, озвися, Боже!

(83-2)Бо ось, вороги твої розбуялись, і ненавидники твої підносять голову.

(83-3)Зрадливо змовляються проти народа твого, і нараджуються проти тих, що бережеш їх.

(83-4)Кажуть: Ходїм, знищемо їх, щоб не були вже народом, щоб нїхто не згадував більше імя Ізраїля!

(83-5)Вони бо радили раду однодушно, зробили змову проти тебе.

(83-6)Намети Едомові і Ізмаїлїї, Моаб і Агаряне,

(83-7)Геваль і Аммон, і Амалик, Филистії з людьми Тирськими;

(83-8)Тай Ассур пристав до них; стали рамям синам Лота.

(83-9)Зроби їм те, що Мидіянїям, що Сісері, що Явиму коло потока Кисона,

(83-10)Котрі, знищені коло Ендора, гноєм для землї стали.

(83-11)Зроби з ними, з їх можними, як з Горебом, і з Зебом, і як з Зебаком і з Зальмуном, з усїма князями їх,

(83-12)Котрі сказали: позаймаймо домівки Божі!

(83-13)Боже мій, зроби їх, як порох у вихрі, як терміттє перед вітром!

(83-14)Як огонь лїси пожирає, і як поломя гори запалює,

(83-15)Так ти гони їх вихром твоїм і бурею-хуртовиною, злякавши, змети їх!

(83-16)Сповни лице їх соромом, щоб шукали імені твого, Господи!

(83-17)Щоб осоромились і злякались на віки, і зо встидом погибли.

(83-18)Тай щоб знали, що ти, котрого імя Господь, один єси найвисший над цїлою землею.

Переклад УБТ Турконяка

Пісня псалма Асафа.

Боже, хто подібним буде до Тебе? Не замовчи, ані не стань лагідним, Боже.

Бо ось твої вороги зашуміли, і ті, що Тебе ненавидять підняли голову,

злобно вигадали затію проти твого народу і врадили проти твоїх святих.

Сказали: Ходіть і вигубимо їх з народів, і більше не згадається імя Ізраїля.

Бо однодумно разом вчинили раду, проти Тебе поклали завіт

поселення ідумеїв та ізмаїлітів, моав і аґарини,

ґевал і аммон і амалик і чужинці з тими, що мешкали в Тирі.

Бо й ассур прийшов з ними, стали в заступництво синам Лота.

Зроби їм як мадіямові і Сісарі, як Явін в потоці Кісон.

Знищені були в Аендорі, стали наче гній землі.

Поклади їхніх володарів як Орива і Зива і Зевея і Салмана, всіх їхніх володарів,

які сказали: Унаслідимо для себе божу святиню.

Боже мій, поклади їх як колесо, як тростину перед лицем вітру.

Як огонь, який попалить ліс, як полумінь, щоб спалити гори,

так переслідуватимеш їх твоєю бурею і в твому гніві введеш їх в замішання.

Наповни їхні лиця безчестям, і хай шукають твоє імя, Господи.

Хай завстидаються і замішаються на віки віків і засоромляться і згинуть

і взнають, що твоє імя Господь, Ти один Всевишний по всій землі.

Російський синодальний переклад

Песнь. Псалом Асафа.

Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,

ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;

против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;

сказали: `пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля.'

Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:

селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,

Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.

И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.

Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,

которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.

Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,

которые говорили: `возьмем себе во владение селения Божии'.

Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.

Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,

так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;

исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!

Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,

и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.