78

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(79-1)Псалом. Асафа. Боже, увійшли погани в твою спадщину, сплюгавили храм твій святий, зробили купу румовищ з Єрусалиму;

(79-2)віддали трупи твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло твоїх побожних - земному звірю.

(79-3)Пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було ховати.

(79-4)Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх. що навколо нас.

(79-5)Докіль, о Господи? Чи будеш гніватись повіки? Палатиме, немов вогонь, твоя ревність?

(79-6)Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що твого імени не прикликають.

(79-7)Вони бо Якова пожерли й оселю його зруйнували.

(79-8)Не згадуй проти нас провин предків; хай прийде небарно нам назустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали.

(79-9)Поможи нам, о Боже нашого спасіння, слави імени твого ради; визволь нас, прости нам гріхи наші імени твого ради.

(79-10)Чому б погани мали говорити: «Де їхній Бог?» Нехай погани перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх!

(79-11)Нехай до тебе дійде стогін бранця! Могутністю руки твоєї визволь призначених на смерть!

(79-12)І поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою.

(79-13)Ми ж твій народ й отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки і з роду в рід хвалу твою звіщати.

Переклад Огієнка

Боже, погани ввійшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили!

Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного, тіло Твоїх богобійних звірині земній...

Вони розливали їхню кров, немов воду, в околицях Єрусалиму, і не було погребальників!...

Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць...

Аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати Твій гнів, як огонь?

Вилий Свій гнів на людей, що Тебе не пізнали, і на царства, що Ймення Твого не кличуть,

бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили!

Не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли!...

Поможи нам, Боже нашого спасіння, ради слави Ймення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради Ймення Свого!

Чого будуть казати погани: Де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів,

нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня! За великістю сили рамена Твого збережи на смерть прирокованих!

А нашим сусідам верни семикратно на лоно їхнє їхню наругу, якою Тебе зневажали, о Господи!

А ми, Твій народ і отара Твого пасовиська, будем дякувати Тобі вічно, будем оповідати про славу Твою з роду в рід!

Переклад Куліша

(79-1)Псальма Асафова. Боже, погани увійшли в наслїддє твоє, осквернили сьвятий храм твій, обернули Єрусалим в руїну.

(79-2)Трупом слуг твоїх птаство небесне годували, тїло праведних твоїх зьвірам земним кидали.

(79-3)Як воду, кров їх кругом Єрусалима розливали, і не було кому ховати їх.

(79-4)Ми стали посьміховиском для сусїдів наших, наругою і соромом для всїх, що кругом нас осїлись.

(79-5)Доки, Господи, буде гнїв твій тревати, і серце твоє поломям палати?

(79-6)Вилий гнїв твій на народи, що тебе не знають, і на царства, що не призивають імені твого!

(79-7)Вони бо зажерли Якова, і зруйнували домівку його.

(79-8)Не памятай нам несправедливостї давні! Пошли нам скоро на зустріч милосердє твоє, ми бо дуже нужденні стали!

(79-9)Поможи нам, Боже, спасителю наш, для слави імені твого; і спаси нас і прости нам гріхи наші задля імені твого!

(79-10)Чому мали б казати народи: Де Бог їх? Нехай народи перед очима нашими дізнають помсту за кров слуг твоїх пролиту!

(79-11)Нехай дійде до тебе стогнаннє невольника! По великостї рамени твого сохрани дїтей смертї!

(79-12)І верни в семеро у серце сусїдам нашим наругу їх, котрою зневажали тебе, Господи!

(79-13)Ми ж, люде твої і стадо твого пасовиска, будем вічно прославляти тебе, звіщати хвалу твою з роду в рід.

Переклад УБТ Турконяка

Псалом Асафа. Боже, народи прийшли в твоє насліддя, осквернили твій святий храм, поклали Єрусалим як склад овочів.

Поклали трупи твоїх рабів в їжу небесним птахам, тіла твоїх преподобних для звірів землі.

Пролили їхню кров наче воду довкруги Єрусалиму, і не було хто ховав би.

Ми стали погордою для наших сусідів, посміховищем і кпинами для тих, що довкруги нас.

Доки Господи, розгніваєшся до кінця, палатиме наче огонь твоя ревність?

Вилий твій гнів на народи, які Тебе не знають, і на царів, які не прикликали твоє імя,

бо пожерли Якова і спустошили його місце.

Не згадай наше давнє беззаконня. Хай скоро нас випередять твої щедрості, бо ми дуже збідніли.

Поможи нам, Боже наш спасителю. Задля слави твого імени, Господи, визволи нас і очисть наші гріхи задля твого імени,

щоб часом народи не сказали: Де їхній Бог? І хай знаною буде в народах перед нашими очима пімста за пролиту кров твоїх рабів.

Хай ввійде перед Тебе стогін закованих, за величністю твого рамена обережи синів тих, що забиті.

Віддай нашим сусідам в семеро на їхнє лоно їхню погорду, якою Тебе гнобили, Господи.

Ми ж твій нарід і вівці твоєї отари визнаватимемося Тобі на віки, в рід і рід сповістимо твою хвалу.

Російський синодальний переклад

Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины;

трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих - зверям земным;

пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.

Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас.

Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?

Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают,

ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили.

Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены.

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.

Для чего язычникам говорить: 'где Бог их?' Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.

Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.

Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.

А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.