58

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(59-1)Провідникові хору. На мелодію «Не руйнуй». Давида. Міхтам, коли Саул послав стерегти дім, щоб його вбити.

(59-2)Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже! Оборони мене від тих, що повстають на мене.

(59-3)Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів.

(59-4)Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини;

(59-5)без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене, устань мені назустріч і подивися!

(59-6)Та ти, Господи сил, Бог Ізраїля! Встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних.

(59-7)Увечорі повертаються назад, немов пси виють, і бігають навкруги містом.

(59-8)Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх: «Хто там почує?»

(59-9)Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган.

(59-10)Сило моя! Тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже.

(59-11)Мій Бог, - моє милосердя! Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми.

(59-12)Побий їх, Боже, щоб не ввели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх, у твоїй силі провали їх, Господи, щите наш.

(59-13)Що слово з уст їхніх - то гріх губ їхніх; нехай спіймаються гординею своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають.

(59-14)Погуби в обуренні, погуби, щоб більше не було їх. щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край.

(59-15)Увечорі повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом.

(59-16)Бродять шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють.

(59-17)А я співатиму про твою силу, і веселитимусь уранці твоїм милосердям; бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину.

(59-18)О моя сило! Тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, - мій захист. Мій Бог - моє милосердя!

Переклад Огієнка

Для дириґента хору. На спів: "Не вигуби". Золотий псалом Давидів, коли послав був Саул, і стерегли його дім, щоб убити його.

Визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моїх охорони Ти мене!

Визволь мене від злочинців, і спаси мене від кровожерних,

бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя в тім провина, о Господи, і не мій гріх!

Без моєї провини вони он збігаються та готуються, устань же назустріч мені та побач!

І Ти, Господи, Боже Саваоте, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поган, і не помилуй нікого із зрадників злих! Села.

Надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту,

й ось слова вивергають устами своїми, мечі в їхніх губах, та хто це почує...

Але посмієшся з них, Господи, і всіх поган засоромиш!

Твердине моя, я Тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя!

Мій Бог, Його милість мене попередила, Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів!

Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув, міццю Своєю розвій їх і зниж їх, о щите наш, Господи!

Гріх їхніх уст слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою, і за клятву й брехню, яку кажуть!

У гніві їх знищ, знищ і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові, аж до кінців землі! Села.

А надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту.

Вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть.

А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити Твою милість, бо для мене Ти був в день недолі моєї твердинею й захистом!

Твердине моя, до Тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже!

Переклад Куліша

(59-1)Проводиреві хора: "Не пропадеш!" Памятна пісня Давидова, як Саул післав стерегти дім його, щоб вбити його.

(59-1)Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже! Оборони мене від тих, що встали проти мене.

(59-2)Визволь мене від тих, що роблять беззаконнє, і спаси мене від кровожадних!

(59-3)Ось бо вони чигають на душу мою; сильні збираються на мене не за переступ мій і не за гріх мій, Господи!

(59-4)Без вини моєї збігаються і готовляться; встань на поміч менї й поглянь!

(59-5)Встань, Господи, Боже сил небесних, Боже Ізраїлський, щоб побачити всї ті народи! Не пощади нї одного з тих невірних беззаконників!

(59-6)Вечером вертають назад, виють, як собаки, і кругом обходять город.

(59-7)Ось, губами своїми верзяють, мечі в устах їх, бо, думають вони, хто почує?

(59-8)А ти, Господи, посьмієшся над ними, осоромиш всї народи.

(59-9)Сило моя! До тебе я обертаюсь, ти бо прибіжище моє.

(59-10)Бог милосердний на зустріч менї вийде; Бог дасть менї втїху над ворогами моїми.

(59-11)Не повбивай їх, щоб не забув народ мій! Розсип їх потугою своєю, і притисни їх, Господи, защитнику наш!

(59-12)За гріхи губ їх, за слова уст їх, нехай спіймаються в гординї своїй, і за проклони і за брехню, котру росказують.

(59-13)Зроби конець в яростї, зроби конець, щоб їх більш не було, щоб пізнали, що Бог править над родом Якова аж по край землї.

(59-14)А вечером нехай вертають назад, нехай виють, як собаки, і кругом города ходять.

(59-15)Нехай шляються за їдою, і неситі ночують.

(59-16)А я про силу твою буду сьпівати, і вранцї прославляти благость твою; ти бо був великою зашитою моєю, і прибіжищем в день тїсноти моєї.

(59-17)Тобї, сило моя, буду сьпівати псальми; Бог бо защита моя, Бог помилує мене.

Переклад УБТ Турконяка

На кінець. Не зведеш до зітління. Давида в память, коли Саул післав і стеріг його дім щоб його вбити.

Боже, визволи мене від моїх ворогів і визволи мене від тих, що повстають проти мене.

Забери мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від людей крови.

Бо ось вчинили лов на мою душу, сильні повстали проти мене. Ані в мені беззаконня, ані в мені гріх, Господи.

Я біг без беззаконня і держав прямий напрям. Встань мені на зустріч і поглянь.

І Ти, Господи Боже Сил, Боже Ізраїля, зглянься, щоб відвідати всі народи, не будеш щедрим до всіх, що чинять беззаконня.

Повернуться на вечір і голодуватимуть наче собака і окружать місто.

Ось відповідять їхніми устами, і меч в їхніх губах. Бо хто почув?

І Ти, Господи, висмієш їх, погордиш всіма народами.

Моя сило, на Тебе зважатиму, бо Ти є моїм Богом заступником.

Бог мій, його милосердя випередить мене. Бог покаже мені на моїх ворогах.

Не забєш їх, щоб часом не забули мій нарід. Розсій їх твоєю силою і зведи їх, Господи, мій оборонче.

Гріх їхніх уст, слово їхніх губ, і будуть схоплені в їхній гордості. І від клятви і обмани буде оповіщений кінець

в гніві кінець, і їх не буде. І взнають, що Бог Якова володіє кінцями землі.

Повернуться на вечір і голодуватимуть наче пес і окружать місто.

Вони розсіються, щоб їсти. Коли ж не наситяться й нарікатимуть.

Я ж заспіваю твоїй силі і вранці зрадію твоїм милосердям, бо Ти став моїм заступником і пристановищем в дні мого болю.

Мій помічнику, Тобі співатиму, бо Ти, Боже, є моїм заступником, Боже мій, моє милосердя.

Російський синодальний переклад

Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его.

Избавь меня от врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на меня;

избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных,

ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи;

без вины моей сбегаются и вооружаются; подвигнись на помощь мне и воззри.

Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников:

вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города;

вот они изрыгают хулу языком своим; в устах их мечи: `ибо', думают они, `кто слышит?'

Но Ты, Господи, посмеешься над ними; Ты посрамишь все народы.

Сила - у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог - заступник мой.

Бой мой, милующий меня, предварит меня; Бог даст мне смотреть на врагов моих.

Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш.

Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят.

Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было; и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли.

Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города;

пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи.

А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.

Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог - заступник мой, Бог мой, милующий меня.