49

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(50-1)Псалом. Асафа. Бог Господь прорік, покликав землю від сходу сонця до його заходу.

(50-2)З Сіону, досконалої краси, з'явився Бог у сяйві;

(50-3)прийшов наш Бог і не буде мовчати Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря.

(50-4)Він кличе згори небо й землю на суд народу свого:

(50-5)«Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили.»

(50-6)І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог - дійсний суддя.

(50-7)«Слухай, народе мій, я буду говорити; Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе: Я Бог, твій Бог.

(50-8)Я не за жертви твої буду тобі докоряти. бо всепалення твої передо мною завжди.

(50-9)Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари,

(50-10)моя бо вся звірина у лісі, і тисячі тварин на моїх горах.

(50-11)Я знаю все небесне птаство, і що метушиться в полі, мені відоме.

(50-12)Як зголоднію, не скажу тобі того; бо мій усесвіт і те, що його сповнює.

(50-13)Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити?

(50-14)Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти.

(50-15)І клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш!»

(50-16)До грішника ж Бог каже: «І чого бо ти говориш про мої закони і союз мій у тебе з уст не сходить, -

(50-17)ти, що науку ненавидиш і слова мої геть кинув позад себе?

(50-18)Як бачив злодія, то приятелював із ним з перелюбцями водився.

(50-19)Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ.

(50-20)Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу.

(50-21)Таке ти коїш, а я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі.

(50-22)Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що нікому й було б рятувати.

(50-23)Хто жертвує хвалу, той мене прославляє; і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже.»

Переклад Огієнка

Прорік Бог над Богами Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу його.

Із Сіону, корони краси, Бог явився в промінні!

Приходить наш Бог, і не буде мовчати: палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно!

Він покличе згори небеса, і землю народ Свій судити:

Позбирайте для Мене побожних Моїх, що над жертвою склали заповіта зо Мною.

І небеса звістять правду Його, що Бог Він суддя. Села.

Слухай же ти, Мій народе, бо буду ось Я говорити, Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе: Бог, Бог твій Я!

Я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо Мною твої цілопалення,

не візьму Я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх,

бо належить Мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір,

Я знаю все птаство гірське, і звір польовий при Мені!

Якби був Я голодний, тобі б не сказав, бо Моя вся вселенна й усе, що на ній!

Чи Я м'ясо бичків споживаю, і чи п'ю кров козлів?

Принось Богові в жертву подяку, і виконуй свої обітниці Всевишньому,

і до Мене поклич в день недолі, Я тебе порятую, ти ж прославиш Мене!

А до грішника Бог промовляє: Чого про устави Мої розповідаєш, і чого заповіта Мого на устах своїх носиш?

Ти ж науку зненавидів, і поза себе слова Мої викинув.

Як ти злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками накладав.

Свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете.

Ти сидиш, проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері...

Оце ти робив, Я ж мовчав, і ти думав, що Я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе, і виложу все перед очі твої!

Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб Я не схопив, бо не буде кому рятувати!

Хто жертву подяки приносить, той шанує Мене; а хто на дорогу Свою уважає, Боже спасіння йому покажу!

Переклад Куліша

(50-1)Асафова псальма. В семогущий Бог, Господь, прорік і кликнув на землю від сходу сонця до його заходу.

(50-2)Із Сиона звершеної красоти засияв Бог.

(50-3)Бог наш прийде, і не буде мовчати; перед ним огонь пожираючий, кругом него сильна буря.

(50-4)Кличе він небо і землю на суд народу свого:

(50-5)Зберіть менї праведних моїх, що над жертвою приняли завіт мій.

(50-6)І небеса звіщають справедливість його; Бог бо сам суддя,

(50-7)Слухай, народе мій, я буду говорити; Ізраїлю, я буду сьвідчити проти тебе! Я Бог, твій Бог!

(50-8)Не за жертви твої буду тебе докоряти, нї за жертви всепалення; вони все передо мною.

(50-9)Не прийму телят із дому твого, козлів із отар твоїх

(50-10)Бо моя вся зьвірина в дібровах, зьвірє на тисяч горах.

(50-11)Знаю я усе птаство в горах, та й дичина по полях - моя.

(50-12)Коли б я зголоднїв, нїчого б казати тобі; бо моя вселенна й достатки її.

(50-13)Хиба ж їм я мясо биків, і пю кров козлячу?

(50-14)Жертвуй Богу хвалу, і віддай Всевишньому обіти твої!

(5015)-І клич мене в день тїсноти; я визволю тебе, і ти прославиш мене.

(50-16)До грішника ж говорить Бог: Чого ти говориш про устави мої, і носиш в устах твоїх завіт мій?

(50-17)Ти ж зненавидїв докір, і кинув слова мої позад себе.

(50-18)Бачив ти злодїя, то й радо приставав до його, і з перелюбниками ти накладав;

(50-19)Губам твоїм дав ти волю до злого, а язиком твоїм ковав зраду.

(50-20)Ти сидїв там і виговорював проти брата твого, ти кидав безчесть на сина матері твоєї.

(50-21)Таке ти творив і я мовчав; ти думав, я рівня тобі. Я покараю тебе, і перед очі твої поставлю гріхи твої.

(50-22)Зрозумійте ж се, ви, що забули Бога, ато зловлю вас, і нїхто не спасе вас.

(50-23)Хто жертвує хвалу, прославляє мене, і хто справляє дорогу, тому дам побачити спасеннє Боже.

Переклад УБТ Турконяка

Псалом Асафа. Бог Богів Господь промовив і прикликав землю від сходу сонця і до заходу.

З Сіону шляхетність його краси, Бог явно прийде,

Бог наш, і не замовкне. Перед Ним загориться огонь, і довкруг Нього велика буря.

Він прикличе небо, що вгорі, і землю, щоб судити свій нарід.

Зберіть Йому його преподобних, що вкладають його завіт жертвами,

і хай небеса сповістять його праведність, бо Бог є суддя.

Послухай, мій народе, і тобі скажу, Ізраїле, і тобі засвідчую. Я є Богом твоїм Богом.

Не оскаржу Тебе за твої жертви, а твоє цілопалення є постійно переді Мною.

Не прийму телят з дому твого, ані козлів з твоїх стад.

Бо мої всі звірі лісу, скотина в горах і воли.

Я пізнав всі небесні птахи, і краса поля є зі мною.

Якщо голодуватиму, тобі не скажу. Бо моєю є вселенна і її повнота.

Чи я їм мяса биків, чи пю кров козлів?

Принеси жертву Богові, жертву хвали, і віддай Всевишньому твої молитви.

І приклич Мене в дні скорботи, і Я тебе визволю, і ти Мене прославиш.

А до грішника Бог сказав: Чому ти розповідаєш про мої оправдання і приймаєш мій завіт твоїми устами?

Ти ж зненавидів напімнення і викинув геть мої слова.

Якщо ти бачив злодія, ти з ним біг, і ти поклав твою часть з перелюбними.

Твої уста наповнилися зла, і твій язик виплів обману.

Сидячи, ти наговорював проти твого брата і ти поклав згіршення синові твоєї матері.

Ти це зробив, і Я промовчав. Ти ж беззаконно вважав, що Я буду подібний до тебе. Я тебе скартаю і поставлю перед твоїм лицем.

Зрозумійте ж це, ви, що забуваєте Бога, щоб часом Він не схопив і не буде визволителя.

Жертва хвали Мене прославить, і там дорога, якою Я йому покажу боже спасіння.

Російський синодальний переклад

Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.

С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,

грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.

Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:

соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве'.

И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.

'Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.

Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;

не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,

ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,

знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.

Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.

Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?

Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,

и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня'.

Грешнику же говорит Бог: `что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои,

а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?

когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;

уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;

сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;

ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].

Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, - и не будет избавляющего.

Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие'.