45

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(46-1)Провідникові хору. Синів Кораха. На мелодію «Дівиці». Пісня.

(46-2)Бог нам прибіжище і сила; у нещастях з'явився з дужою допомогою.

(46-3)Тим не злякаємось, хоч би й земля провалилась і гори захиталися серед моря.

(46-4)Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. (Господь сил з нами, Бог Якова - наша твердиня.)

(46-5)Ріка, - її відноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги.

(46-6)Бог серед нього, воно не похитнеться; Бог йому допоможе перед світанком.

(46-7)Захвилювалися народи, царства захитались; Господь загримів громом, земля задрижала.

(46-8)Господь сил з нами, Бог Якова - наша твердиня.

(46-9)Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі він учинив на землі.

(46-10)Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука й торощить списи, і щити вогнем палить.

(46-11)Вгамуйтесь і пізнайте, що я - Бог, що я вознісся на землі між народами.

(46-12)Господь сил з нами, Бог Якова - наша твердиня.

Переклад Огієнка

Для дириґента хору. Синів Кореєвих. На спів "Аламот". Пісня.

Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються,

тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів!

Шумлять і киплять Його води, через велич Його тремтять гори. Села.

Річка, відноги її веселять місто Боже, найсвятіше із місць пробування Всевишнього.

Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане.

Шуміли народи, хиталися царства, а Він голос подав Свій і земля розпливлася.

З нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів. Села.

Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі!

Аж до краю землі припиняє Він війни, ламає Він лука й торощить списа, палить огнем колесниці!

Вгамуйтесь та знайте, що Бог Я, піднесусь між народами, піднесусь на землі!

З нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів! Села.

Переклад Куліша

(46-1)Проводиреві хора: для синів Корея: після голосу аламот, пісня.

(46-1)Б ог нам прибіжище і сила, поміч скора в нещастях.

(46-2)Тому не злякаємось, хоч би земля зворушилась і гори захитались серед моря.

(46-3)Хоч би ревіли і пінились поводї його, гори тряслись від його досади.

(46-4)Ріка - потоки її звеселяють город Божий, сьвяте місце домівок Найвисшого.

(46-5)Бог серед него, він не захитається; Бог допоможе йому, як настане ранок.

(46-6)Заворушились народи, захитались царства; підняв він свій голос - земля розтопилась.

(46-7Господь сил небесних з нами, висока твердиня наша Бог Якова.

(46-8)Прийдїть, гляньте на дїла Господа, які знищення він допустив на землю!

(46-9)Як смирить брань аж до краю землї, ломить лука, торощить спису, палить огнем колесницї!

(46-10)Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог! Я вознесуся між народами, вознесуся на землї!

(46-11)Господь сил небесних з нами, висока твердиня наша Бог Якова.

Переклад УБТ Турконяка

На кінець. Пісня для синів Корея, про сховане.

Наш Бог пристановище і сила, помічинк в бідах, що нас дуже захопили.

Через це не злякаємося коли земля затривожиться і гори переставляться в серця морів.

Їхні води зашуміли і стривожилися, гори стривожилися в його силі.

Буйні ріки веселять місто Бога. Всевишний освятив своє поселення.

Бог посеред нього не захитається. Бог йому поможе до ранку.

Народи стривожилися, відхилилися царства. Він видав свій голос, земля затряслася.

З нами Господь сил, Бог Якова наш заступник.

Прийдіть погляньте на господні діла, які Він знаки поклав на землі.

Він спиняє війни до кінців землі, знищить лук і розібє зброю і щити спалить огнем.

Спочиньте і знайте, що Я Бог. Піднімуся вгору в народах, піднесуся вгору на землі.

З нами Господь сил, Бог Якова наш заступник.

Російський синодальний переклад

Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламоф. Песнь.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,

посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их.

Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.

Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.

Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля.

Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш.

Придите и видите дела Господа, - какие произвел Он опустошения на земле:

прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем.

Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.

Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.