20

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(21-1)Провідникові хору. Псалом. Давида.

(21-2)О Господи, в силі твоїй цар радіє і в твоїй допомозі веселиться вельми!

(21-3)Бажання серця його ти йому вволив і проханню уст його ти не відмовив.

(21-4)Бо ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозлотний.

(21-5)Життя просив він у тебе: ти йому дав його, довготу днів на віки вічні.

(21-6)Завдяки твоїй допомозі - велика його слава; величність і красу поклав єси на нього.

(21-7)Бо ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя твого.

(21-8)Бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться

(21-9)Твоя рука досягне всіх твоїх противників; правиця твоя влучить усіх, хто тебе ненавидить.

(21-10)Ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення, Господь вогнем проглине їх у своїм гніві.

(21-11)Потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків - з-поміж дітей людських.

(21-12)Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду, - не здолають.

(21-13)Бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм у вічі лука твого.

(21-14)О, вознесися, Господи, у твоїй силі! І ми будемо співати й славити твою могутність.

Переклад Огієнка

Для дириґента хору. Псалом Давидів.

Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм як він сильно радіє!

Ти йому дав бажання серця його, і прохання уст його не відмовив. Села.

Бо Ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону зо щирого золота.

Життя він у Тебе просив, і дав Ти йому довголіття на вічні віки!

Слава велика його при Твоїй допомозі, хвалу та величність кладеш Ти на нього,

бо Ти вчиниш його благословенням вічним, звеселиш його радістю, як буде він разом з Тобою!

Цар має надію на Господа, у ласці Всевишнього не захитається він.

Знайде рука Твоя всіх ворогів Твоїх, знайде правиця Твоя Твоїх ненависників.

На час гніву Свого Ти їх учиниш огненною піччю, Господь гнівом Своїм їх понищить, і огонь пожере їх.

Ти вигубиш плід їхній із землі, а їхнє насіння з-поміж синів людських.

Бо нещастя на Тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть,

бо Ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах Своїх міцно стріли поставиш на них.

Піднесися ж, о Господи, в силі Своїй, а ми будем співати й хвалити могутність Твою!

Переклад Куліша

(21-1)Проводиреві хора: Псальма Давидова.

(21-1)С илою твоєю, Господи, радується царь, і як же вельми звеселиться він спасеннєм твоїм!

(21-2)Бажаннє серця його дав єси йому, і не відкинув просьби уст його.

(21-3)Ти бо прийшов на зустріч йому з добром і благословеннєм: на голову його вложив щиро-золотую корону.

(21-4)Життя просив в тебе, ти дав йому довготу днїв на всї часи і по віки.

(21-5)Велика слава його через спасеннє твоє; царським сяєвом і красою окрасив його.

(21-6)Бо благословеннє дав єси йому по віки; ти звеселив його ласкою перед лицем твоїм.

(21-7)Бо царь вповає на Господа, і по милостї Всевишнього він не захитається.

(21-8)Рука твоя знайде всїх ворогів твоїх, твоя правиця досягне всїх ненавидячих тебе.

(21-9)Зробиш з них піч огнянную в час твого явлення; Господь обгорне їх гнївом своїм, і огонь пожере їх.

(21-10)Ти знищиш плід їх на землї, і рід їх зміж дїтей людських.

(21-11)Вони бо задумали лихо проти тебе, лукаву раду врадили, - та не здолїли нїчого.

(21-12)Бо ти поженеш їх, і звернеш тятиву твою проти них.

(21-13)Піднесись, Господи, силою твоєю! Будем сьпівати і прославляти потугу твою.

Переклад УБТ Турконяка

На кінець. Псалом Давида.

Господи, цар розвеселиться твоєю силою і дуже зрадіє твоїм спасінням.

Ти йому дав бажання його душі і Ти його не позбавив бажання його губ.

Бо Ти його випередив благословенням доброти, поклав на його голову вінець з дорогоцінного каменя.

Він просив у Тебе життя, і Ти йому дав, довготривалість днів на віки віків.

Його слава велика в твому спасінні, Ти на нього поклав славу і велич.

Бо Ти даси йому благословення на віки віків, розвеселиш його радістю з твоїм лицем.

Бо цар надіється на Господа і не зрушиться в милосерді Всевишнього.

Хай знайдуть твою руку всі твої вороги, хай твоя правиця знайде всіх, що Тебе ненавидять.

Ти їх покладеш як огненну піч на час твого лиця. Господь наведе на них замішання в його гніві, і їх пожере огонь.

Ти знищиш його плід з землі і їхнє насіння з посеред людських синів,

бо нахилили на тебе зло, замислили раду, яку не зможуть поставити.

Бо покладеш їх плечима, в твоїх останках приготуєш їхнє лице.

Піднесися вгору, Господи, в твоїй силі. Оспівуватимемо і прославлятимемо твої сили.

Російський синодальний переклад

Начальнику хора. Псалом Давида.

Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.

Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,

ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.

Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.

Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.

Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,

ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.

Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя.

Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.

Ты истребишь плод их с земли и семя их - из среды сынов человеческих,

(20-12)ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].

(20-13)Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.

(20-14)Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.