18

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

(19-1)Провідникові хору. Псалом. Давида.

(19-2)Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь небесна.

(19-3)День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку.

(19-4)То не слова, не мова, яких би голосу не було чути:

(19-5)по всій землі залунав їх звук, на край світу - їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця,

(19-6)і воно, немов жених, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає.

(19-7)Від краю неба його вихід, і кругобіг його - до другого краю. І ніщо не сховається від його жару.

(19-8)Закон Господній - досконалий: він відживлює душу. Засвідчення Господнє - вірне: воно навчає простих.

(19-9)Господні заповіді - праві: вони радують серце. Веління Господнє - ясне: воно просвічує очі.

(19-10)Страх Господній - чистий: він вічно перебуває. Суди Господні - правда: всі вони - справедливі;

(19-11)дорожчі від золота найщирішого і солодші від меду й патоки найсолодшої

(19-12)А й твого слугу вони навчили: в їх зберіганні - велика нагорода.

(19-13)А свої хиби хто ж розпізнає? Від провин таємних очисть мене!

(19-14)І від гордости відгороди слугу твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого.

(19-15)Нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і мислі мого серця перед тобою, Господи, моя Скеле й мій Ізбавителю!

Переклад Огієнка

Для дириґента хору. Псалом Давидів.

Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його рук розказує небозвід.

Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку,

без мови й без слів, не чутний їхній голос,

та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова! Для сонця намета поставив у них,

а воно, немов той молодий, що виходить із-під балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу!

Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається.

Господній Закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє.

Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює.

Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом,

дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за сік щільниковий,

і раб Твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика.

А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть Ти мене,

і від свавільців Свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений.

Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя й мій Спасителю!

Переклад Куліша

(19-1)Проводиреві хора: Псальма Давидова.

(19-1)Небеса являють славу Божу, і простір звіщає про дїла рук його.

(19-2)День дневі сповіщає про них, і одна ніч дає вістку другій.

(19-3)Нї се мова, нї се слово, але чути їх голос.

(19-4)Цїла земля сьвідчить про них; аж до краю вселенної слова їх, він зробив їх наметом сонця.

(19-5)І воно, як жених, що виходить з комнати, воно радїє оббігти свого круга.

(19-6)Від краю небес свій вихід зачинає, і кругобігом до кінця їх доходить, і нїщо не сховається перед жаром його.

(19-7)Закон Господнїй звершений, душу оживляє; сьвідоцтво Господнє вірне простоту навчає.

(19-8)Велїння Господнї праві, серце звеселяють; заповідь Господня пресьвітла, очі просьвіщає.

(19-9)Страх Господень чистий, вічно пробуває. Присуди Господнї правдиві, всї справедливі.

(19-10)Вони дорожші над золото і над щире золото, і солодші над мід і патоку.

(19-11)І слузї твому вони в науку; хто держить їх, тому буде велика нагорода.

(19-12)Провини - хто їх вбачає? Від гріхів тайних очисти мене!

(19-13)І від гордих бережи мене; не допусти, щоб взяли верх надо мною. Тодї не буде менї догани, буду чистий від тяжкого переступу.

(19-14)Слова уст моїх і думки серця мого нехай будуть до вподоби тобі, Господи, моя скеле, й спасителю мій!

Переклад УБТ Турконяка

На кінець. Псалом Давида.

Небеса розповідають про божу славу, а твердь сповіщає твориво його рук.

День дневі віддає слово, і ніч ночі сповіщає розуміння.

Немає мови ані слів, в яких не чути їхніх звуків.

На всю землю вийшла їхня мова і їхні слова до кінців вселенної. В сонці поклав Він своє поселення.

І Він як жених, що виходить з своєї світлиці, зрадіє наче велетень, щоб бігти своєю дорогою.

Від краю неба його вихід, і його зустріч до краю неба, і немає того, хто сховається від його теплоти.

Господний закон непорочний, він повертає душі. Господне свідчення вірне, воно мудрими робить немовлят.

Господні оправдання прямі, вони звеселяють серце. Господна заповідь світла, вона просвічує очі.

Господний страх чистий, він перебуває на віки віків. Господні присуди правдиві, оправдані в собі,

пожадані понад золото і численний дорогоцінний камінь і солодші від меду і вощини.

Бо й твій раб їх зберігає. В їх зберіганню велика винагорода.

Переступи хто зрозуміє? Від мого скритого Він очисть мене,

і пощади твого раба від чужих. Якщо не заволодіють мною тоді буду непорочним і очищуся від великого гріха.

І слова моїх уст і повчання мого серця будуть перед Тобою завжди на ласкавість, Господи, мій помічнику і мій відкупителю.

Російський синодальний переклад

Начальнику хора. Псалом Давида.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.

День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.

По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу,

и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:

от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;

они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;

и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.

Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня

и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.

Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!