8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Провідникові хору. На струнах. На октаву. Псалом. Давида.

Господи, Боже наш, яке предивне твоє ім'я по всій землі! Ти возніс славу свою вище неба.

З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога й бунтаря.

Коли на небеса спогляну, твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси,

то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш.

Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою й честю увінчав його.

Поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги:

вівцю й усю скотину, та ще й дикого звіря,

птицю небесну й рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить.

Господи, Боже наш, яке предивне ім'я твоє по всій землі.

Переклад Огієнка

Для дириґента хору. На інструменті ґатійськім. Псалом Давидів.

Господи, Владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє Ймення, Слава Твоя понад небесами!

З уст дітей й немовлят учинив Ти хвалу ради Своїх ворогів, щоб знищити противника й месника.

Коли бачу Твої небеса діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти встановив,

то що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого Ти згадуєш?

А однак учинив Ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю Ти коронуєш його!

Учинив Ти його володарем творива рук Своїх, все під ноги йому вмістив:

худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких,

птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить!

Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє Ймення!

Переклад Куліша

Проводиреві хора: при Гиттейських інструментах. Псальма Давидова.

(8-1)Господи, Боже наш! Як славне імя твоє по всїй землї! Слава твоя вознеслась висше небес!

(8-2)Із уст дїтвори і немовляток вчинив єси хвалу задля ворогів твоїх, щоб зробити безмовним ворога і мстителя.

(8-3)Коли спогляну на небеса твої, дїло рук твоїх, на місяць і зорі, що сотворив єси,

(8-4)То що таке чоловік, щоб ти дбав про него?

(8-5)Бо хоч ти зробив його трохи меньшим проти ангелів, то увінчав зате славою і честю.

(8-6)Поставив його господарем над дїлами рук твоїх, усе положив єси під ноги його:

(8-7)Овець і волів усїх і також польового зьвіра,

(8-8)Птаство піднебесне і риби морські, усе що верстає морськими шляхами.

(8-9)Господи, Боже наш! Як величнє імя твоє по всїй землї.

Переклад УБТ Турконяка

На кінець, про точила. Псалом Давида.

Господи, Господи наш, як подивугідне твоє імя по всій землі, томущо твоя величність прославилася понад небеса.

Ти довершив хвалу з уст немовлят і тих, що ссуть, задля твоїх ворогів, щоб знищити ворога і месника.

Бо я побачу небеса, діла твоїх пальців, місяць і звізди, які Ти оснував.

Чим є людина, що Ти про неї памятаєш, чи людський син, що Ти навідуєшся до нього?

Ти його зробив малим мало що (меншим) від ангелів, Ти його увінчав славою і честю.

І Ти його поставив над ділами твоїх рук, Ти все підкорив під його ноги,

всі вівці і бики, ще й скотину долини,

птахи неба і риби моря, що проходять морськими стежками.

Господи Господи наш, яке подивугідне твоє імя по всій землі.

Російський синодальний переклад

Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Давида.

Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!

Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя.

Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,

то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?

Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;

поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его:

овец и волов всех, и также полевых зверей,

птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями.

Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!