42

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Відповів Іов Господеві й мовив:

«Знаю, що ти все можеш; | усе, що задумаєш, зробити спроможен.

Хто ж то такий, що затемнює задум невіданням? | Тому я говорив про те, чого не розумію; | про чуда, мені незбагненні, що їх не знаю.

Вчуй же, я буду говорити; | питатиму тебе, - навчай мене.

Я чув лиш те, що говориться про тебе, | але тепер на власні очі тебе виджу!

Тому смиряюся і каюсь | на поросі та на попелі.»

Промовивши ці слова до Іова, Господь сказав до Еліфаза з Теману: «Запалав я гнівом проти тебе й проти обох твоїх друзів, бо ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов.

Оце ж візьміть із собою 7 бичків та 7 баранів та йдіть до мого слуги Іова, і принесіть за себе всепалення, і нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас, і я зглянуся на нього, і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов.»

Еліфаз із Теману, Білдад з Шуаху й Цофар з Наамату пішли й вчинили, як сказав їм Господь, і зглянувся Господь над Іовом.

Господь повернув Іовові його становище, бо Іов заступався за своїх друзів; Господь збільшив усе, що було в Іова, удвоє.

Тоді прийшли до нього усі його брати, усі його сестри й усі його давні знайомі, і їли хліб з ним у його хаті, розважаючи його та втішаючи його в усьому тому нещасті, що на нього зіслав був Господь; кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку.

І благословив Господь нове становище Іова більш, ніж старе, і було у нього 14 000 овець, 6000 верблюдів, 1000 пар волів і 1000 ослиць.

І народилось у нього семеро синів і три дочки.

Одну назвав він Голубка, другу Пахуча квітка, а третю Рожок на помаду.

Не було у всій країні таких вродливих жінок, як Іовові дочки. І дав їм батько спадщину між їхніми братами.

Жив Іов після цього ще 140 років і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до четвертого покоління.

І вмер Іов старим, нажившися на світі.

Переклад Огієнка

А Йов відповів Господеві й сказав:

Я знаю, що можеш Ти все, і не спиняється задум у Тебе!

Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумів... Це чудніше від мене, й не знаю його:

Слухай же ти, а Я буду казати, запитаю тебе, ти ж Мені поясни...

Тільки послухом уха я чув був про Тебе, а тепер моє око ось бачить Тебе...

Тому я зрікаюсь говореного, і каюсь у поросі й попелі!...

І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь теманянину Еліфазові: Запалився Мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про Мене, як раб Мій Йов.

А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до Мого раба Йова, і принесете цілопалення за себе, а Мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним Я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі, бо ви не говорили слушного про Мене, як раб Мій Йов.

І пішли теманянин Еліфаз, і шух'янин Білдад, та нааматянин Цофар, і зробили, як говорив їм Господь. І споглянув Господь на Йова.

І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів. І помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє.

І поприходили до нього всі брати його, і всі сестри його та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у його домі. І вони головою хитали над ним, та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього. І дали вони йому кожен по одній кеситі, і кожен по одній золотій обручці.

А Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його, і було в нього чотирнадцять тисяч дрібної худоби, і шість тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць.

І було в нього семеро синів та три дочки.

І назвав він ім'я першій: Єміма, і ім'я другій: Кеція, а ім'я третій: Керен-Гаппух.

І таких вродливих жінок, як Йовові дочки, не знайшлося по всій землі. І дав їм їх батько спадщину поміж їхніми братами.

А Йов жив по тому сотню й сорок років, і побачив синів своїх та синів синів своїх, чотири поколінні.

І впокоївся Йов старим та насиченим днями.

Переклад Куліша

І озвався Йов і сказав:

Знаю, що ти все можеш, і що наміри твої годї з'упинити.

Та й кому б то затемнити твій провид, коли самий нїчого не розуміє? Так, - я говорив об тім, чого не розумів, про речі чудні, менї незнані.

Слухай же й я буду говорити, а про що буду питати в тебе, навчи мене.

Я чув ухом казане про тебе, а тепер мої очі бачать тебе;

Тим то я зрекаюсь слова мого та каюсь в поросі й попелї.

Перемовившись із Йовом сими словами, сказав Господь до Елифаза з Теману: Запалав я гнївом проти тебе й проти друзїв твоїх, бо не говорили ви про мене по правдї, так як слуга мій Йов.

Оце ж возьміть із собою семеро назимків та семеро баранів та йдїте до раба мого Йова, й принесїте за себе жертву; й нехай слуга мій Йов помолиться за вас, бо тільки його лице я прийму, щоб не відкинути вас за те, що ви не так праведно говорили про мене, як раб мій Йов.

І пійшли Елифаз Теманський, Билдад Савхеаський і Софар Наамський, і вчинили, що заповідав їм Господь, і приняв Господь ласкаво лице Йовове.

І вернув Господь Йовові втрату, як він помолився за свої друзі, й дав Господь Йовові удвоє тілько, як мав уперед.

Тодї поприходили до його всї брати його й усї сестри його й всї давні знаємі його, й їли хлїб із ним у його в домівцї; виявлювали йому свої жалощі й розважали його про все нещастє, яке допустив був на його Господь. І подарував йому кожен зміж їх кеситу й золоту каблучку.

І благословив Бог дальше життє Йовове більш нїж давнїйше; і було в його чотирнайцять тисячей овець, шість тисячей верблюдів, тисяча ярем волів і тисяча ослиць.

І родилось йому сїм синів і три дочки.

Одну назвав він Емима (сьвітла), другу Кассія (пахуща), третю Керен-гаппух (краска).

І не було по всїй країнї таких уродливих женщин, як Йовові дочки. І дав їм панотець їх наслїддє проміж їх братами.

І жив Йов ще сто й сорок років, і бачив чотирі роди своїх дїтей й дїти дїтей своїх.

І вмер Йов старим, нажившись на сьвітї.

Переклад УБТ Турконяка

Підібравши ж Йов каже Господеві:

Я знаю, що Ти все можеш, а Тобі ніщо неможливе.

Бо хто є той, що від Тебе скриває раду? Хто щадить слова і думає скритися від Тебе? Хто ж сповістить мені те, що я не знав, велике і подивугідне, що я не впізнав?

Послухай же мене, Господи, щоб і я заговорив. Я Тебе запитаю, Ти ж мене повчи.

Слух же уха я почув про Тебе раніше, а тепер моє око побачило Тебе.

Тому я вважав себе поганим і розтаяв, а я вважаю себе за землю і попіл.

А сталося після того, як Господь сказав всі ці слова до Йова, промовив Господь до Еліфаса Теманіта: Згрішив ти і твої два друзі. Бо ви не сказали нічого праведного переді Мною, так як мій слуга Йов.

А тепер візьміть сім телят і сім баранів і підіть до мого слуги Йова, і він принесе за вас жертви. Мій слуга Йов помолиться за вас, бо прийму хіба лиш його лице. Бо якщо б не він, Я вигубив би вас, бо ви не сказали правду супроти мого слуги Йова.

Пішов же Еліфас Теманіт і Валдад Савхіт і Софар Мінейський і зробили так, як їм приказав Господь, і Він відпустив їм гріх задля Йова.

А Господь вчинив Йова великим. А як він помолився за друзів, (Бог) відпустив їм гріх. Господь же дав подвійно від того, що було передше в Йова, в подвоєння.

А усі його брати і його сестри почули все, що трапилося йому і прийшли до нього, і (прийшли) всі, що його раніше знали. Їдячи і пючи в нього, потішили його, і були охоплені подивом відносно всього, що Господь на нього навів. А кожний дав йому одну ягницю і чотири непозначені золоті драхми.

Господь же поблагословив останнє Йова більш ніж попереднє. Його скотина була: чотирнадцять тисяч овець, шість тисяч ослів, тисяча пар волів, тисяча дійних ослиць стада.

А йому народилося сім синів і три дочки.

І він назвав першу День, а другу Касія, третю ж Амалтеїн Ріг.

І в піднебесній не знайдено кращих від них - від дочок Йова. А батько дав їм насліддя між братами.

Йов пожив після язви сто сімдесять літ, а він прожив всіх літ двісті сорок вісім. І Йов побачив своїх синів і синів своїх синів до четвертого покоління.

І Йов помер старим і повним днів.(42-18)А записано, що він знову встане з тими, що їх Господь воскресить.(42-19)Він описаний в Сирійській книзі, а живе в Асійській землі в границях Ідумеї і Аравії, раніше ж було йому імя Йоав.(42-20)Він, взявши жінку Аравійку, породив сина, якому імя Еннон, а цей був батьком Зари, сином синів Ісави, а матері Восорри, так, що був він пятий від Авраама.(42-21)І це царі, що царювали в Едомі, якою країною і він царював. Перший Валак син Веора, й імя його міста Деннава. А після Валака (був) Йовав прозваний Йовом. А після нього Асом володар проводир з країни Теманітіди. Після нього Адад син Варада, що вирубав Мадіяма на рівнині Моава, й імя його міста Ґеттем.(42-22)А ті друзі, що до нього прийшли: Еліфас з Ісава цар синів Теманців, Валдад тиран Савхеів, Софар цар Мінеїв.

Російський синодальний переклад

И отвечал Иов Господу и сказал:

знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено.

Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал.

Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;

поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.

И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.

Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.

И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им, - и Господь принял лице Иова.

И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.

Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу.

И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц.

И было у него семь сыновей и три дочери.

И нарек он имя первой Емима, имя второй - Кассия, а имя третьей - Керенгаппух.

И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их.

После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода;

и умер Иов в старости, насыщенный днями.