35

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Елігу почав говорити далі й мовив:

«Невже оце тобі здається справедливим, | а ще й казав ти: ,,Я праведний перед Богом".

Коли ж казатимеш: „Що тобі до того, | і що я чиню тобі, коли грішу?" -

то я дам відповідь тобі | і друзям твоїм з тобою.

Глянь лиш на небо й подивися! | Зирни на хмари, вони вищі від тебе!

Коли грішиш, то що йому заподієш? | Коли провин твоїх багато, що йому скоїш?

Коли ти праведний, то що даєш йому? | Або що він бере з руки у тебе?

Твоя бо злоба шкідлива лиш людині, як ти, | а й справедливість твоя для людського лиш сина корисна.

Від превеликого утиску кричать люди | і лементують від насильства можних.

Але ніхто не каже: „Де Бог, наш Сотворитель, | що вночі дає пісні?

Він більш нас, ніж звірів земних, навчає, | і більш, ніж птаство піднебесне, нас врозумлює."

Хоч і кричать там, він не відповідає | з-за гордині злочинців.

До справжньої бо марноти Бог не прислухається, | Всесильний на те не зважає.

Тим менше, коли ото ти кажеш, | що ти його не сприймаєш! | Суд готовий перед його обличчям, | він жде й на тебе!

От і тепер, коли гнів його не став карою, | і йому, мовляв, байдуже до зухвальства, -

то всетаки Іов даремно уста розтуляє | і в невіданні слова множить.»

Переклад Огієнка

І говорив Елігу та й сказав:

Чи це полічив ти за право, як кажеш: Моя праведність більша за Божу?

Бо ти говорив: Що поможе тобі? Яку користь із цього я матиму більшу, аніж від свойого гріха?

Я тобі відповім, а з тобою і ближнім твоїм.

Подивися на небо й побач, і на хмари споглянь, вони вищі за тебе.

Як ти будеш грішити, що зробиш Йому? А стануть численні провини твої, що ти вчиниш Йому?

Коли праведним станеш, що даси ти Йому? Або що Він візьме з твоєї руки?

Для людини, як ти, беззаконня твоє, і для людського сина твоя справедливість!...

Від безлічі гноблення стогнуть вони, кричать від твердого плеча багатьох...

Та не скаже ніхто: Де ж той Бог, що мене Він створив, що вночі дає співи,

що нас над худобу земну Він навчає, і над птаство небесне вчиняє нас мудрими?

Вони там кричать, але через бундючність злочинців Він відповіді не дає.

Тільки марноти не слухає Бог, і Всемогутній не бачить її.

Що ж тоді, коли кажеш: Не бачив Його! Та є суд перед Ним, і чекай ти його!

А тепер, коли гнів Його не покарав, і не дуже пізнав про глупоту,

то намарно Йов уста свої відкриває та множить слова без знання...

Переклад Куліша

І вів Еліуй далїй свою річ і говорив:

Не вже ж видиться тобі се справедливим, що ти сказав: Я праведнїйший, анїж сам Бог?

Ти бо сказав: що за користь менї, й що прибуло б менї з того навперід, як і послї того, як би я согрішив?

Я відкажу й самому тобі й твоїм друзям з тобою:

Глянь лиш на небо й побач; глянь на хмари, що над тобою.

Як ти грішиш, що за шкоду йому причиняєш? і хоч би ти проступки твої незнати як збільшив, то що вдїєш ти йому?

Коли ти праведен, що ж даєш йому? або що він з руки в тебе візьме?

Безбожність твоя причинить шкоди тільки чоловікові, та й праведність твоя буде хосенна синові чоловічому.

Під силою угнїтаючих стогнуть угнетені й нарікають під рукою можних;

Та нїхто не говорить: Де Бог, мій сотворитель, що його й в ночі осьпівують?

Що більш, як зьвіррє земне, нас навчає, і більш, як птаство піднебесне, врозумляє?

Хоч і кричать, не відказує, задля гординї злих людей.

Але се неправда, будьто Бог не чує й Вседержитель не вглядає в те.

Хоч ти й сказав, що не бачиш його, та суд уже готовий у його, - жди його.

Але тепер, тим що гнїв Божий не навідав його, й він іще не спізнав його по всїй лютостї його,

Відчинив Йов легкодушно уста свої й розкидає нерозважно словами.

Переклад УБТ Турконяка

Взявши ж Еліус говорить:

Що це вважав ти на суді? Ти хто є, що ти сказав: Я є праведний перед Господом?

Чи скажеш: Що вчиню, згрішивши?

Я дам відповідь тобі і трьом друзям.

Поглянь на небо і подивися, поглянь же на хмари, як вони високо від тебе.

Якщо ти згрішив, що вчиниш? Якщо ж і багато беззаконня ти вчинив, що можеш зробити?

А томущо, отже, ти праведний, що йому даси? Чи що візьметься з твоєї руки?

Твоя безбожність чоловікові подібному до тебе, і твоя праведність людському синові.

Закричать ті, що переслідувані багатьма, закличуть від рамен багатьох.

І він не сказав: Де є Бог, що мене створив, що настановляє нічні сторожі,

що відділює мене від чотироногих землі, від птахів неба?

Там закричать, і (ніхто) не почує, і від зарозумілості поганих.

Бо Господь не бажає бачити погане. Бо Він Вседержитель, Він бачить

тих, що довершують беззаконня і Він мене спасе. Судися ж перед Ним, чи можеш його хвалити так, як є.

І тепер, немає того хто провіряє його гнів, і він не пізнав дуже великий переступ.

І Йов безглуздо відкриває свої уста, в незнанні чинить слова тяжкими.

Російський синодальний переклад

И продолжал Елиуй и сказал:

считаешь ли ты справедливым, что сказал: я правее Бога?

Ты сказал: что пользы мне? и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил?

Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою:

взгляни на небо и смотри; воззри на облака, они выше тебя.

Если ты грешишь, что делаешь ты Ему? и если преступления твои умножаются, что причиняешь ты Ему?

Если ты праведен, что даешь Ему? или что получает Он от руки твоей?

Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому.

От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют.

Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, Который дает песни в ночи,

Который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных?

Там они вопиют, и Он не отвечает им, по причине гордости злых людей.

Но неправда, что Бог не слышит и Вседержитель не взирает на это.

Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, но суд пред Ним, и - жди его.

Но ныне, потому что гнев Его не посетил его и он не познал его во всей строгости,

Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова.