33

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Тож вислухай, о Іове, мою мову, | вважай на кожне моє слово.

Оце уста мої я розтулюю, язик мій промовляє у гортані!

Серце моє повторить слова мудрі, | уста мої промовлять чисту правду.

Дух Божий творив мене, | і подув Всесильного мене оживлює.

Відказуй мені, коли можеш; | готуйся, стань проти мене!

Ось я, як ти, у Бога, | - теж утворений із глини.

Тим страх передо мною не буде тебе лякати, | моя рука не буде тяжіти над тобою.

Ти промовляв до вух моїх, | і голос я вчув твоїх слів:

Я чистий, без провини; | я бездоганний, вини в мені немає;

він же зачіпки шукає на мене, | за ворога собі мене вважає,

ноги мої заковує в кайдани, | й усі кроки мої назирає!

От у цьому, я відповім тобі, що ти слушности не маєш, | бо Бог є більший від людини.

Чого тобі на нього нарікати, що на всі твої слова він не відповідає?

Бог скаже раз, скаже й двічі, | та на те не вважають.

У сні, у нічному видінні, | коли глибокий сон на людей находить, | коли вони на ліжку засинають,

тоді розтулює він людям вухо | і втискає свою пересторогу,

щоб відвернути людину від якогось вчинку, | щоб від гордині мужа уберегти,

щоб душу його зберегти від Ями, | життя його від переходу підземеллям.

Бог його напоумлює хворобою на ложі | та безнастанним болем його костей,

тож він відвертається від хліба, | й душа його від улюбленої страви.

Тіло його очевидячки марніє, | самі лиш кості видно.

Душа його зближається до Ями, | життя його - до місця, де померлі.

Добре, коли є в когось ангел, | один на тисячу заступник, | щоб людині вказати її обов'язок,

та змилуватись над ним і сказати: | „Звільни його, нехай не сходить в Яму! | Я знайшов бо викуп за його душу!"

Тіло його тоді стає свіжішим, ніж в юнака, | і він повертається знов до днів молодечих.

До Бога молиться, і Бог його приймає, | і з радістю він дивиться на нього, | повертає йому його справедливість.

І тоді той співає прилюдно й промовляє: | Згрішив я, кривду заподіяв, | та Бог не відплатив мені тим самим;

він звільнив мою душу від переходу через Яму, | життя моє світ бачить.

. Отак усе оце творить Бог | двічі, тричі з людиною,

щоб вирятувати її душу з Ями, | щоб світлом живих її освітлити.

Вважай же, Іове, та мене слухай; | мовчи, я буду говорити!

Відповідай, як маєш що сказати! | Кажи, я радий дати тобі слушність.

А коли ні, ти мене слухай! | Мовчи, і я навчу тебе мудрости.»

Переклад Огієнка

Але слухай но, Йове, промови мої, і візьми до ушей всі слова мої.

Ось я уста свої відкриваю, в моїх устах говорить язик мій.

Простота мого серця слова мої, і висловлять ясно знання мої уста.

Дух Божий мене учинив, й оживляє мене Всемогутнього подих.

Якщо можеш, то дай мені відповідь, вишикуйсь передо мною, постався!

Тож Божий і я, як і ти, з глини витиснений теж і я!

Ото страх мій тебе не настрашить, і не буде тяжкою рука моя на тобі.

Отож, говорив до моїх ушей ти, і я чув голос слів:

Чистий я, без гріха, я невинний, і немає провини в мені!

Оце Сам Він причини на мене знаходить, уважає мене Собі ворогом.

У кайдани закув мої ноги, усі стежки мої Він стереже...

Ось у цьому ти не справедливий! Відповім я тобі, бо більший же Бог за людину!

Чого Ти із Ним сперечаєшся, що про всі Свої справи Він відповіді не дає?

Бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того:

у сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі,

тоді відкриває Він ухо людей, і настрашує їх осторогою,

щоб відвести людину від чину її, і Він гордість від мужа ховає,

щоб від гробу повстримати душу його, а живая його щоб не впала на ратище.

І карається хворістю він на постелі своїй, а в костях його сварка міцна.

І жива його бридиться хлібом, а душа його стравою влюбленою.

Гине тіло його, аж не видно його, і вистають його кості, що перше не видні були.

І до гробу душа його зближується, а живая його до померлих іде.

Якщо ж Ангол-заступник при нім, один з тисячі, щоб представити людині її правоту,

то Він буде йому милосердний та й скаже: Звільни ти його, щоб до гробу не йшов він, Я викуп знайшов.

Тоді відмолодиться тіло його, поверне до днів його юности.

Він благатиме Бога, й його Собі Він уподобає, і обличчя його буде бачити з окликом радости, і чоловікові верне його справедливість.

Він дивитиметься на людей й говоритиме: Я грішив був і правду кривив, та мені не відплачено.

Він викупив душу мою, щоб до гробу не йшла, і буде бачити світло живая моя.

Бог робить це все двічі-тричі з людиною,

щоб душу її відвернути від гробу, щоб він був освітлений світлом живих.

Уважай, Йове, слухай мене, мовчи, а я промовлятиму!

Коли маєш слова, то дай мені відповідь, говори, бо бажаю твого оправдання.

Якщо ні ти послухай мене; помовчи, й я навчу тебе мудрости!

Переклад Куліша

Ітак, слухай, Йове, мови моєї і вважай на кожне слово моє!

Ось, я одверзаю уста мої, язик мій промовляє з гортанї моєї.

Слова мої з щирого серця, а уста мої возглаголють чисті думки.

Дух Божий создав мене, й Вседержитель надихав життєм.

Коли маєш снагу, - відказуй менї й стань проти мене.

Ось я, по твому бажанню, стаю замість Бога. Та й я утворений з глини;

Тим ти не маєш чого зворушуватись через мене, та й рука моя не буде важка про тебе.

Ти говорив в уші мої, й я чув голос слів:

Чист я, не маю гріха, провини в мене немає, анї неправди.

Він же найшов вину на мене й має мене за ворога свого;

Ноги мої в кайдани закував і всї стежки мої назирає.

От і неправ єси в тому, відказую я тобі, бо Бог висше людини.

Що тобі спорити з ним? та ж він не здає справи з нїякого дїла свого.

Бог скаже раз, а коли на те не вважають, ще й другий раз.

У снї, в нічному видиві, коли сон находить на людей, коли дрімаємо на ложі,

Тодї він відтулює в чоловіка ухо й втискає йому свою науку,

Щоб впинити чоловіка від якого наміру й від гординї заховати;

Щоб одвести душу його від пропастї, й життє його від убиття мечем.

Або наводиться він на розум хоробою на постелї своїй та тяжким болем у всїх костях своїх,

Так, що він одвертається від хлїба й душа його від улюбленої страви.

Тїло спадає на нім, так що його не видко, самі костї виставляються, що їх перш не було видно.

А душа його наближуєсь ід могилї, а життє його 'д смертї.

Добре, коли в кого є ангел-хранитель, один із тисячей, що вказують праву дорогу чоловікові, -

То Бог змилується над ним і скаже: Спаси його од могили; я знайшов, за що маю бути милосерним йому.

Тодї зробиться тїло його сьвіжійше, анїж у дитини, й вернеться він до молодощів.

Буде молитись він до Бога, й покаже йому ласку; засьвітить ясним лицем над ним, і верне йому його праведність.

І подивиться він на людей і скаже: грішив я й кривив правдою, та не відплачено менї.

Душу мою слобонив від загибелї й бачить вона сьвітло.

Двійчі й трійчі таке чинить Бог із чоловіком,

Щоб його життє спасти від ями й сьвітлом живих осияти.

Уважай же, Йове, слухай мене, мовчи й дай менї говорити.

А коли маєш що сказати, промов; я рад би, щоб ти оправдився;

А коли нї, так слухай мене, мовчи, а я навчу тебе мудростї.

Переклад УБТ Турконяка

Ні, але ж послухай, Йове, мої слова і мою мову.

Отже послухай, бо я відкрив мої уста, і мій язик заговорив.

Моє серце чисте від слів, а розум моїх губ розуміє чисте.

Божий дух це той, що мене створив, а дихання Вседержителя мене навчає.

Якщо можеш, дай мені на це відповідь. Потерпи, стань ти проти мене і я проти тебе.

Ти зліплений з глини, так як і я, ми зліплені з того самого.

Мій страх тебе не замішає, ані моя рука не буде тяжка на тобі.

Тільки ти заговорив до моїх ух, я почув голос твоїх слів.

Томущо ти говориш: Я є чистий, я не згрішив, я ж є непорочний, бо я не вчинив беззаконня.

Він же знайшов вину проти мене, а вважає мене за ворога.

Він же поклав мою ногу в колоди, а стеріг всі мої дороги.

Бо як ти говориш: Я праведний, і мене Він не вислухав? Бо вічний є Той, що над земними людьми.

Ти ж говориш: Чому Він не почув всі слова моєї правди?

Бо Господь раз заговорить, а вдруге в сні,

чи в нічнім повчанні, так як коли нападе на людей жахливий страх в сні на ліжку.

Тоді Він відкриє ум людей, в цих їх видіннях страху настрашив,

щоб відвернути людину від неправедності, а його тіло спасти від упадку.

Той пощадив же його душу від смерти і щоб він не упав на війні.

Знову ж оскаржив його хворобою на ліжку і задубіло множество його костей.

Всяку ж їжу пшениці не зможе він прийняти і його душа забажає їжу,

аж доки не зігниє його тіло і покаже його голі кості.

Його ж душа наблизилася до смерти, а його життя в аді.

Якщо буде тисяча смертоносних ангелів, ні один з них його не зранить. Якщо пізнає серцем, щоб повернутися до Господа, сповістити ж людині своє оскарження, показати ж його провину,

Він пристане (до нього), щоб той не впав у смерть, а обновить його тіло, так як тинк на стіні, кості ж його наповнить кістяним мозгом.

Він мяким зробить його тіло, наче (тіло) немовляти, поставить же його мужним між людьми.

Як помолиться він до Господа, і сприйнятий Ним буде, ввійде ж з чистим лицем з визнаванням. Бо Він віддасть людям справедливість.

Тоді людина так заскаржить сама себе, кажучи: Що я довершив, і не за справедливістю покарав мене за те, що я згрішив.

Спаси мою душу, щоб не піти в зітління, і моє життя побачить світло.

Ось все це з мужем чинить Сильний трьома дорогами.

Але спаси мою душу від смерти, щоб моє життя хвалило його в світлі.

Послухай, Йове, і вислухай мене. Замовкни, і я заговорю.

Якщо є слова, відповідж мені. Заговори, бо бажаю, щоб ти був оправданий.

Якщо ні, ти мене послухай. Мовчи, і я тебе навчу мудрости.

Російський синодальний переклад

Итак слушай, Иов, речи мои и внимай всем словам моим.

Вот, я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей.

Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое.

Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.

Если можешь, отвечай мне и стань передо мною.

Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения;

поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя.

Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов:

чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды;

а Он нашел обвинение против меня и считает меня Своим противником;

поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими.

Вот в этом ты неправ, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека.

Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах Своих.

Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:

во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе.

Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление,

чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,

чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.

Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, -

и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи.

Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно.

И душа его приближается к могиле и жизнь его - к смерти.

Если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, -

Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел умилостивление.

Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности своей.

Будет молиться Богу, и Он - милостив к нему; с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его.

Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, и не воздано мне;

Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет.

Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком,

чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых.

Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить.

Если имеешь, что сказать, отвечай; говори, потому что я желал бы твоего оправдания;

если же нет, то слушай меня: молчи, и я научу тебя мудрости.