10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Цар Ксеркс наклав податок на землю і на морські країни.

Всі діла його могутности та його подвиги й усі подробиці про вивищення Мардохея, яким цар ушанував його, записані в літописній книзі мідійських та перських царів.

Бо Мардохей, юдей, був другим по цареві Ксерксі, великим між юдеями та улюбленим від багатьох своїх одноплемінників тому, що дбав про добро свого народу й говорив на користь усьому своєму племені.

Тоді Мардохей сказав: «Це все від Бога!

Бо я пригадую собі той сон, що я бачив про ці події. Усе з них збулось!

Маленьке джерело що рікою стало, і засіяло світло й сонце й води сила. Естера, з якою одружився цар і зробив царицею - це ріка.

Два дракони - то я і Аман.

Народи ж - то ті, що зібрались докупи, щоб знищити ім'я юдеїв.

Мій народ - це Ізраїль, що взивав до Бога й був урятований. Господь вирятував свій народ і визволив нас від усіх тих злиднів. Бог учинив знаки й великі чуда, яких не було видано в інших народів.

Для цього він зробив два жереби: один для Божого народу, а другий для всіх інших народів.

І ці два жереби випали на час, на пору й на день суду, призначеного Богом для всіх народів.

Бог згадав про свій народ і виправдав своє спадкоємство.

Ці дні місяця Адара, тобто чотирнадцятий і п'ятнадцятий цього місяця, будуть днями сходин, радощів та веселощів перед Богом по всі роди, навіки, в Ізраїлі, його народі.»

Переклад Огієнка

І наклав цар Ахашверош данину на землю та на морські острови.

А ввесь чин його сили та його лицарських діл, і виразний опис величности Мордехая, що звеличив його цар, ось вони описані в Книзі Хронік царів мідійських та перських.

Бо юдеянин Мордехай був другий по царі Ахашвероші, і великий для юдеїв, і милий для багатьох братів своїх, який шукав добра для народу свого й говорив мир! для всіх нащадків своїх.

-

Переклад Куліша

Потім накинув царь Артаксеркс податок на землю і на острови морські.

А всї дїла його сили й його могучостї й дрібне оповіданнє про звеличеннє Мардохея, яким його царь пошанував, записані в книзї денних записів царів Мидийських та Перських,

Так само й те, що Мардохей, Юдей був другим по цареві Артаксерксї і великим у Юдеїв, і милим у многоти братів своїх, бо дбав про добро народу свого і говорив на користь усьому свойму племенї.

-

Переклад УБТ Турконяка

Наклав же цар (податок) на царство на море і сушу.

І ось в книзі царів персів і мидів описано на памятку його силу і мужність, багацтво і славу його царства.

А Мардохей був другий по царі Артаксерксі і він був великий і славний в царстві і люблений юдеями. Про його подвиг розповідалося всьому народові.

І Мардохей сказав: Це сталося від Бога.

Бо я згадав про сон, який я побачив, про ці справи, бо з них не втратилося ніяке слово.

Мале джерело, яке стало рікою, і було світло і сонце і багато води. Естер є ріка, з якою побрався цар і зробив її царицею.

А два дракони є я і Аман.

А народи - ті, що зібралися вигубити імя юдеїв.

А мій нарід, це Ізраїль, ті, що закликали до Бога, і спаслися. І Господь спас свій нарід, і Господь спас нас від усього цього зла. І Бог зробив великі знаки і чуда, які не були в народах.

Через це Він зробив два жереби, один божому народові і один всім народам.

І ці два жереби прийшли на годину і час і на день суду перед Бога і всім народам.

І Бог згадав свій нарід і вчинив справедливість свому насліддю.

І ці дні в місяці адарі, в чотирнадцятім і пятнадцятім (дні) цього місяця, будуть їм на зібрання і радість і веселість перед Богом на віки в роди в його народі Ізраїля. В четвертому році царювання Птоломея і Клеопатри приніс Дозитей, який сказав, що він є священиком і левітом, і його син Птоломей вище поданий лист Фрурів, про який сказали, що він існує, і який пояснив Лусімах син Птоломея, що в Єрусалимі.

Російський синодальний переклад

Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские.

Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Мидийских и Персидских,

равно как и то, что Мардохей Иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у Иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего.

(10-3)[И сказал Мардохей: от Бога было это, ибо я вспомнил сон,

(10-3)который я видел о сих событиях; не осталось в нем ничего неисполнившимся.

(10-3)Малый источник сделался рекою, и был свет и солнце и множество воды: эта река есть Есфирь, которую взял себе в жену царь и сделал царицею.

(10-3)А два змея - это я и Аман;

(10-3)народы - это собравшиеся истребить имя Иудеев;

(10-3)а народ мой - это Израильтяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ Свой, и избавил нас Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамения и чудеса 3 великие, какие не бывали между язычниками.

(10-3)Так устроил Бог два жребия: один для народа Божия, а другой для всех язычников,

(10-3)и вышли эти два жребия в час и время и в день суда пред Богом и всеми язычниками.

(10-3)И вспомнил Господь о народе Своем и оправдал наследие Свое.

(10-3)И будут праздноваться эти дни месяца Адара, в четырнадцатый и пятнадцатый день этого месяца, с торжеством и радостью и весельем пред Богом, в роды вечные, в народе Его Израиле. В четвертый год царствования Птоломея и Клеопатры Досифей, который, говорят, был священником и левитом, и Птоломей, сын его, принесли в Александрию это послание о Пуриме, которое, говорят, истолковал Лисимах, сын Птоломея, бывший в Иерусалиме.]