9

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Юдита припала лицем до землі, посипала собі голову попелом, відкрила волосяницю, в яку була одягнена, - це було саме того вечора, коли приношувано в Єрусалимі, у храмі Божім, кадило, - і заходилася голосно взивати до Господа, кажучи:

«Господи, Боже мого батька Симеона, якому ти дав меч у руку, щоб помститися на чужоземцях, що розв'язали пояс дівчині, їх на сором, що обнажили її тіло, їй на наругу, що осквернили її лоно, їй на неславу. Ти бо сказав: Не буде так!- а вони таки зробили.

За те начальників їхніх ти віддав на вбивство, а ложе їхнє, де скоїлась омана, скривавив. Рабів побив єси з князями, князів же на їхніх престолах.

Жінок їх віддав ти на наругу, а їхніх дочок -у полон; усю здобич на розподіл між любими тобі синами, які палали ревністю до тебе, які були наругою, наругою своєї крови, і прикликали тебе собі на допомогу. О Боже, Боже мій! Вислухай і мене, вдовицю!

Ти бо вчинив минуле, теперішнє і те, що прийде потім. Що е тепер і те, що прийде, ти спізнав досконало. Що ти задумав - воно сталось,

і що ти захотів - стало присутнім і мовило: ось ми присутні! Бо всі твої дороги готові, і твої постанови наперед тобі відомі.

Ось асирійці зросли могутністю, прославилися своїми кіньми й вершниками, хвалилися відвагою піхоти, надіялись на щит, на спис, стрілу та пращу, і не признали, що ти - Господь, який кладеш кінець війнам.

Господь - твоє ім'я! Розбий же їхню силу потугою твоєю! Розторощи їх міць у своїм гніві, бо вони задумали твою святиню осквернити, намет, де пробуває ім'я твоєї слави, опоганити і роги твого жертовника позбивати.

Поглянь на їхню гординю, зішли на голову їхню гнів твій. Подай моїй руці вдовиній потрібну мені силу.

Побий хитрістю моїх уст раба з паном, пана ж разом із слугою. Розбий їхню пиху рукою жінки.

Бож не в численності твоя потуга, і твоя міць не в сильних; але ти - Бог смиренних, ти малим допомога, безсилим покровитель, пригнобленим заступник, спаситель одчайдушним.

Так, так, Боже мого батька, Боже Ізраїля - твого спадкоємства, Владико неба й землі, вод Сотворителю, Царю всього створіння твого, вислухай мою молитву!

Дай мені слово й хитрість, щоб їм і ран і синців завдати; їм, - що на завіт твій, на святий храм твій, на гору Сіон та на дім, що твоїм синам належить, мали лихі задуми.

Вчини, щоб кожен твій народ, кожне плем'я знало добре, що ти єси, о Боже, - Бог всемогутній, сильний, і що другого захисника для роду Ізраїля, крім тебе, немає.»

Переклад Огієнка

-

-

Переклад Куліша

-

-

Переклад УБТ Турконяка

Юдита ж впала на лице і поклала попіл на свою голову і стягнула мішок, який зодягнула, і якраз приносилося в Єрусалимі в божому домі ладан того вечора, і Юдита закричала великим голосом до Господа і сказала:

Господи Боже мого батька Симеона, якому Ти дав в руку меч, щоб пімститися на чужинцях, які розвязали лоно дівчини, щоб осквернити, і оголили члени на сором, і опоганили лоно на пониження, бо Ти сказав: Так не буде, і зробили.

За це Ти дав їхніх володарів на вбивство і їхнє ліжко, яке прийняло їхню обману, обманене на кров, і ти побив рабів з сильними і сильних на їхніх престолах,

і Ти дав їхніх жінок на грабунок і їхніх дочок на полон і всю їхню здобич на поділ для синів Тобою улюблених, і вони заревнували твоєю ревністю і зогидили опоганенням їхньої крови і прикликали Тебе на поміч. Боже, Боже мій, і вислухай мене вдову.

Бо Ти зробив те, що раніше від цих, і це, і пізніше, і тепер Ти і знаєш те, що надходить, і сталося те, що Ти взнав,

і є те, що Ти приказав, і сказали: Ось ми є. Бо всі твої дороги готові, і твій суд в передбачанні.

Бо ось ассури розмножилися в їхній силі, піднялись високо на коні і вершнику, стали гордими в руці піших, довірились на щит і на спис і лук і пращу і не пізнали, що Ти Господь, що розбиває війни.

Господь імя Тобі. Ти роздери їхню силу в твоїй силі і зведи на ніщо їхню силу в твоїм гніві. Бо вони врадили опоганити твоє святе, осквернити помешкання спочинку імени твоєї слави, знищити залізом ріг твого жертівника.

Поглянь на їхню гордість, пішли твій гнів на їхні голови, дай в мою вдовину руку ту силу, що я задумала.

Побий раба устами моєї обмани з володарем і володаря з його слугою. Побий їхню величність рукою жінки.

Бо твоя сила не в множестві, ані твоя міць не в кріпких, але Ти є Богом пригноблених, Ти є помічником принижених, помічником хворих, оборонцем зневірених, спасителем безнадійних.

Так, так Боже мого батька, і Боже насліддя Ізраїля, Пане неба і землі, Створителю вод, Царю всього твого творіння, Ти вислухай моє благання

і дай мені слово і обману на зранення і на синяк їм, які врадили погане проти твого завіту і твого освяченого дому і вершка Сіона і дому насліддя твоїх синів.

І зроби над всім твоїм народом і всіма племененами пізнання, щоб взнали, що Ти є Бог, Бог всієї сили і кріпости, і що немає іншого, що покриває щитом рід Ізраїля, хіба лиш Ти.

Російський синодальний переклад

А Иудифь пала на лице, посыпала голову свою пеплом и сбросила с себя вретище, в которое была одета; и только что воскурили в Иерусалиме, в доме Господнем, вечерний фимиам, Иудифь громким голосом воззвала к Господу и сказала:

Господи Боже отца моего Симеона, которому Ты дал в руку меч на отмщение иноплеменным, которые открыли ложесна девы для оскорбления, обнажили бедро для позора и осквернили ложесна для посрамления! Ты сказал: да не будет сего, а они сделали.

И за то Ты предал князей их на убиение, постель их, которая видела обольщение их, обагрил кровью и поразил рабов подле владетелей и владетелей на тронах их,

и отдал жен их в расхищение, дочерей их в плен и всю добычу в раздел сынам, возлюбленным Тобою, которые возревновали Твоею ревностью, возгнушались осквернением крови их, и призвали Тебя на помощь. Боже, Боже мой, услышь меня вдову!

Ты сотворил прежде сего бывшее, и сие и последующее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее, и, что помыслил Ты, то и совершилось;

что определил, то и явилось и сказало: вот я. Ибо все пути Твои готовы, и суд Твой Тобою предвиден.

Вот, Ассирияне умножились в силе своей, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцею пеших, надеются и на щит и на копье и на лук и на пращу, а не знают того, что Ты-- Господь, сокрушающий брани.

Господь-- имя Тебе; сокруши же их крепость силою Твоею, и уничтожь их силу гневом Твоим, ибо они замыслили осквернить святилище Твое, поругаться над мирным селением имени славы Твоей и железом сокрушить рог Твоего жертвенника.

Воззри на превозношение их, пошли гнев Твой на главы их, дай вдовьей руке моей крепость на то, что задумала я.

Устами хитрости моей порази раба перед вождем, и вождя -- перед рабом его, и сокруши гордыню их рукою женскою;

ибо не во множестве сила Твоя и не в могучих могущество Твое; но Ты-- Бог смиренных, Ты-- помощник умаленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных.

Так, так, Боже отца моего и Боже наследия Израилева, Владыка неба и земли, Творец вод, Царь всякого создания Твоего! Услышь молитву мою,

сделай слово мое и хитрость мою раною и язвою для тех, которые задумали жестокое против завета Твоего, святаго дома Твоего, высоты Сиона и дома наследия сынов Твоих.

Вразуми весь народ Твой и всякое племя, чтобы видели они, что Ты--Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника рода Израилева, кроме Тебя.